S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Selar a RAP BBC Radio Cymru

Eleni mae Cân i Gymru yn ehangu ei chefnogaeth i'r Sîn Roc Gymraeg, gyda chymorth cylchgrawn Y Selar a BBC Radio Cymru.

Ar y noson arbennig, ym mis Mawrth 2013, bydd prif wobr o £3,500 yn cael ei gyflwyno i enillydd Cân i Gymru 2013 a £4,000 pellach yn cael ei rannu rhwng enillwyr pedair o brif wobrau Y Selar a Gwobrau Roc a Phop (RAP) BBC Radio Cymru.

Bydd enillwyr categori 'Band Byw' a 'Cân y Flwyddyn' Y Selar, a 'Band a Ddaeth i Amlygrwydd' gwobrau RAP a 'Cyfansoddwr/wyr sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r sin Gerddoriaeth Gyfoes Gymraeg' wedi ei ddewis gan Reithgor Cân i Gymru yn derbyn £1,000 yr un. Y gobaith yw datblygu Cân i Gymru i fod yn noson wobrwyo ehangach ar gyfer Cerddoriaeth Gymraeg.

Dywedodd Gaynor Davies, Comisiynydd Rhaglenni S4C, "Mae'r newidiadau eleni yn rhai cyffrous fydd yn ymestyn dylanwad y gystadleuaeth y tu hwnt i'r digwyddiad blynyddol gyda chydweithrediad Y Selar a BBC Radio Cymru. Y bwriad ydi cefnogi artistiaid sy'n gweithio gydol y flwyddyn ar yr un pryd ag annog caneuon a chyfansoddwyr newydd i drio am wobr flynyddol Cân i Gymru."

Dywedodd Lowri Davies, Golygydd Rhaglenni Cyffredinol BBC Radio Cymru, "Mae Radio Cymru yn falch iawn o'r cyfle yma i gydweithio gyda S4C ar ddigwyddiad mor bwysig â Chân i Gymru. Mae hwn yn gyfle newydd i gerddorion chwarae'n fyw yn un o brif ddigwyddiadau cerddorol y flwyddyn yng Nghymru ac yn rhoi gwerth ychwanegol i Wobrau Roc a Phop Radio Cymru."

Dywedodd Owain Schiavone, Golygydd cylchgrawn Y Selar, "Y peth pwysicaf i ni yn Y Selar yw cefnogi cerddoriaeth newydd ac artistiaid sy'n weithgar gydol y flwyddyn. Mae'r ffaith y bydd S4C drwy Cân i Gymru yn gwobrwyo cerddorion am eu gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn gam cadarnhaol a'r gobaith yw y bydd yn annog mwy o gerddorion i gynhyrchu hyd yn oed mwy o gerddoriaeth er mwyn hybu a chynnal sîn fywiog."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?