S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Alun Evans

Breuddwydion Ceffylau Gwyn

Cân bop sy'n mynd a'r gwrandawyr ar daith i'r anialwch yw Breuddwydion Ceffylau Gwyn, a petai Alun yn ennill y gystadleuaeth un o'r pethau cyntaf y byddai'n wneud yw prynu piano.

Un o Groesffordd, Llanddoged yw Alun, ac mae'n perfformio yn unigol dan yr enw Alun Tan Lan ac mae hefyd yn aelod o'r band syrff offerynnol Y Niwl. Daeth Aderyn Papur, ei albwm unigol gyntaf allan yn 2004, ac mae wedi parhau i ryddhau cerddoriaeth a pherfformio yn fyw ers hynny.

Dwi wedi penderfynu gweithio gyda'r Cynhyrchydd David Wrench yn Stiwdio Bryn Derwen," meddai Alun wrth son am ei gynlluniau i recordio Breuddwydion Ceffylau Gwyn. "Mi fydd Gwion Llewelyn ar y drymiau, y llais cefndir a'r cornet, a Gruff ab Arwel fydd ar y bas a'r organ.

Mae Alun eisoes wedi profi cryn lwyddiant ar Cân i Gymru wrth iddo ddod i'r brig yn 2010 gyda'r gân Bws i'r Lleuad ac mae'n dweud ei fod yn awyddus i drio eto eleni oherwydd y wobr wrth gwrs, ond hefyd i gael y cyfle i fynd i berfformio yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon.

Pob lwc i ti Alun!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?