S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Elin Parisa Fouladi a Ben Dabson

Aur ac Arian

Mae cerddoriaeth yn amlwg yn chwarae rhan flaenllaw iawn ym mywydau Elin a Ben sydd i'll dau yn byw yng Nghaerdydd.

Cantores yw Elin, sy'n gweithio fel cymhorthydd yn Ysgol Glan Morfa er mwyn ariannu ei gyrfa gerddorol, ac mae Ben yn gweithio o ddydd i ddydd fel cerddor a chynhyrchydd cerdd ac yn chwarae ym mand byw El Parisa, Ac mae gan y ddau nifer fawr iawn o brosiectau cerddorol eraill ar y gweill:

"Dwi wrthi'n recordio fy EP Cymraeg o'r enw Buffalo ac albwm Saesneg o'r enw 'The Dulcet Bones'" meddai Elin. "A dwi hefyd yn canu mewn band o'r enw 'Nancy and the Hitmen' gyda Ben."

"Dwi'n cynhyrchu ac yn ail gymysgu o dan yr enw 'Radical Academi'." Meddai Ben. "Fy nghomisiwn mwyaf hyd yn hyn yw 'remix' i artist Somali, 'K'Naan' o'i sengl ddiweddaraf Hurt Me Tomorrow. Dwi hefyd wedi cynhyrchu ar gyfer Clinigol a hefyd wedi gweithio gyda chanwr o Efrog Newydd o'r enw Noah."

Ac mae gan y ddau gynlluniau mawr ar gyfer cynhyrchu Aur ac Arian.

"Mi fyddwn ni'n recordio'r trac gyda'r cynhyrchydd gwych Romesh Dodangoda yn Stiwdios Longwave yng Nghaerdydd," esbonia Elin.

Mae Romesh wedi gweithio gyda bandiau fel Motorhead a Funeral for a friend. Wedyn fe fydd Ben yn cynhyrchu'r trac cyn ei anfon at Sterling Sound yn Efrog Newydd ble bydd Ryan Smith yn meistroli'r trac. Mae Ryan Smith wedi meistroli traciau ar gyfer Beyonce ac Iron Maiden!

Pob lwc i Elin a Ben!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?