S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Geth Vaughan a Pete Jarvis

Amser Mynd i'n Gwlâu

Daw Geth o Lanrwst yn wreiddiol a Pete o Brestatyn, ond mae'r ddau bellach yn byw ym Manceinion ac yn gyfarwyddwyr yn eu cwmni animeiddio Young.

Amser Mynd i'n Gwlâu yw enw eu cân nhw, cân a gyfansoddwyd wrth i Geth drio suo Dundee, ei gi bach newydd i gysgu!

Roedd Geth yn arfer chwarae gyda nifer o fandiau pan oedd yn yr ysgol ond ar ôl symud i Fanceinion yn 2005 fe gollodd ddiddordeb mewn cyfansoddi. Ond, o rywle, daeth yr ysfa i greu cerddoriaeth yn ôl y llynedd ac mae wedi bod yn ysgrifennu a recordio tipyn yn ei stiwdio adra ers hynny. Mwynhau chwarae'r gitâr adref mae Pete, a doedd ganddo ddim syniad bod Geth wedi anfon y gân i mewn tan i Geth ddatgelu eu bod nhw ar y Rhestr Fer!

Beth yw cynlluniau'r ddau ar gyfer recordio'r trac?

"Rydym wedi dewis gweithio efo Dyfrig Evans (gynt o Topper) ac ef fydd yn cynhyrchu ac yn canu. Mi fydd Peter Richardson, sydd wedi drymio i Topper ac Y Niwl hefyd yna yn recordio yn Stiwdio Sain yn Llandwrog. Ni'n gobeithio ffeindio ffordd o gynhyrchu'r trac fel bod o'n swnio'n 'epic' ond hefyd yn aros yn eithaf ysgafn."

Pob lwc bois!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?