S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams,dau aelod o Jessop a'r Sgweiri

(Mae Ifan Jones, Tomos Edwards a Gruffydd Edwards hefyd yn aelodau o'r band)

Mynd i Gorwen Hefo Alys

Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams,dau aelod o Jessop a'r Sgweiri Mae Rhys ac Osian yn fyfyrwyr; Rhys yn astudio gradd M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor ac Osian yn ei ail flwyddyn, hefyd ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gradd mewn Cerddoriaeth.

Mae'r ddau ohonynt yn dod o gefndir cerddorol, wedi canu mewn corau a pherfformio gyda'r Urdd a chymdeithasau lleol erioed, ac mae'r ddau bellach mewn bandiau. Rhys yw prif leisydd Jessop a'r Sgweiri ac mae Osian yn rhannu ei ddoniau cerddorol rhwng y band hwnnw a'r bandiau Candelas, Siddi a Cowbois Rhos Botwnnog.

Maen nhw am recordio'r trac eu hunain, ychydig yn Llanuwchllyn ond y rhan fwyaf yn stiwdio Tŷ Siamas, Dolgellau. Osian a Rhys fydd yn cynhyrchu gyda chymorth Ifan Jones, aelod arall o'r Sgweiri, sef peiriannydd y grŵp.

Beth fydden nhw'n brynu gyda'r wobr petai nhw yn ennill tybed?

"Gitar Gibson 335 sydd ar y recordiad," meddai Osian, ond "siwtiau newydd i'r Sgweiri" sydd gan Rhys mewn golwg.

Pob lwc i Jessop a'r Sgweiri!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?