S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Peter Jones a Rhys Iorwerth

Daw'r Peter a Rhys yn wreiddiol o Gaernarfon. Mae Peter bellach yn byw yng Nghaer ers tair blynedd ac yn gweithio fel technegydd mewn fferyllfa, ac mae Rhys yn byw yng Nghaerdydd yn gweithio fel ymchwilydd yn y Cynulliad.

Roedd y ddau yn aelodau o fand Quidest tra roeddent yn ddisgyblion yn Ysgol Syr Hugh Owen. Mi fu'r band yn gigio'n gyson gan gynnwys perfformiadau yn yr Eisteddfod a hefyd sesiynau ar Radio Cymru. Er bod y band wedi gwahanu ers bron i ddegawd bellach, mae'r ddau yma wedi cadw cysylltiad ac mae Peter dal yn hoff o chwarae'r gitâr a chyfansoddi o dro i dro.

Ynghyd ag ennill y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011, mae Rhys yn aelod o dîm Abehafren ar Dalwrn y Beirdd, ac wedi bod yn rhan o drefnu nosweithiau barddonol Bragdy'r Beirdd yng Nghaerdydd.

Gorffen y Llun

Neges syml sydd tu ôl i'r gân hon sef stori am ŵr ifanc yn gweld merch dlos wrth eistedd mewn caffi yn dref. Mae'r ferch yn chwarae gemau gyda'i deimladau er ei fod yn siŵr mae hon yw'r un.

Ond nid oedd broses o gyfansoddi'r gân mor syml, gyda'r ddau yn byw milltiroedd oddi wrth eu gilydd mi roedd angen llawer o gydweithrediad, trefnu a thrafod dros y ffôn a'r we er mwyn priodi'r alaw a gyfansoddwyd gan Peter a'r geiriau a ysgrifennwyd gan Rhys. Cyn y Nadolig mi ddaeth y ddau at ei gilydd, ac o ddim i beth roedd Rhys yn hapus gyda'r alaw a Peter wrth ei fodd gyda'r geiriau.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?