S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Gwilym Bowen Rhys a Siân Harris

Yn wreiddiol o Fethel ger Caernarfon, mae Gwilym, 19 oed, wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan o'i astudiaethau, gyda'r bwriad o ddilyn gradd mewn archeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd y flwyddyn nesaf. Yn y cyfamser mae wedi ymuno â chast y ddrama Rownd a Rownd ar S4C.

Mae Gwilym hefyd yn aelod o'r band poblogaidd Bandana sy'n adnabyddus am gyfuno geiriau hwylus gyda melodïau cofiadwy. Mae yna bedwar aelod i'r band, gyda Gwilym yn canu, chwarae'r gitâr ac yn cyfansoddi cryn dipyn ar gyfer y grŵp. Ers dechrau'r band yn 2007 maent wedi ennill sawl gwobr gan gynnwys sengl gorau gan gylchgrawn Y Selar am Dal dy Drwyn, a'r band gorau yn 2010. Mae Gwilym wrth ei fodd yn gigio, yn enwedig perfformio ar lwyfan Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Er ei lwyddiant yn cyfansoddi i Bandana, dyma'r tro cyntaf i Gwilym droi at ei fam Siân Harris ar gyfer cymorth. Mae Siân wedi dysgu Addysg Gorfforol yn Ysgol Brynrefail ers naw mlynedd, ac er nad ydyw yn brofiadol yn ysgrifennu geiriau caneuon mi aeth ati i gydweithio gyda'i mab ar gyfer cystadleuaeth Cân i Gymru eleni.

Garth Celyn

Wrth gamu i diroedd cyfansoddi anghyfarwydd, mi aeth Gwilym ati i lunio alaw werinol ei naws gyda hanes Cymru yn sail iddi. Gyda syniadau cadarn ar gyfer y gytgan, dim ond noswaith yn unig y treuliodd Siân a Gwilym i ysgrifennu'r geiriau.

Gyda'r alaw yn ei lle, a Gwilym yn benderfynol o gyffwrdd â hanes Chymru yn y gân mi ddaeth yr awen yn hawdd iddynt. Yn ôl yr hanes Garth Celyn oedd hen dŷ Llywelyn Fawr a Siwan. Mae'r gân yn sôn am Siwan yn bradychu Llywelyn, am ei fod yn ei gadael i faes y frwydr o hyd ag o hyd. Baled yw'r gân yn ei hanfod, ac fe all y gwrandäwr ei dadansoddi o safbwynt Siwan neu Llywelyn Fawr.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?