S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Derfel Thomas a 'Rocet' Arwel Jones

Yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle, fe aeth Derfel Thomas i Brifysgol Bangor i astudio Addysg, ac mae wedi dysgu yn Ysgol Gynradd Tudno, Llandudno ers deng mlynedd.

Roedd Derfel yn aelod o Gôr Meibion Caernarfon, ac mae wedi perfformio gyda'r côr yn Neuadd yr Albert, Llundain, a chyn gemau rygbi rhyngwladol Cymru yn Stadiwm y Mileniwm. Mae gan Derfel hefyd brofiad yn canu ar ben ei hun ac mi gyrhaeddodd rownd derfynol y rhaglen dalent Ar y Bocs rhai blynyddoedd yn ôl, ac mae hefyd yn canu i'r band Double Vision. Gellir gweld Double Vision yn chwarae gigs lleol o amgylch y Gogledd ar y penwythnosau.

Awdur a bardd o Rhos-y-Bol, Ynys Môn, yw Rocet Arwel Jones. Mae bellach yn byw yn Aberystwyth ac yn gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae wedi cyhoeddi dau lyfr teithio doniol am ei brofiadau yn Africa a Kenya, cyfrol o gyfweliadau gydag Emyr Humphreys a chyfrol wedi ei seilio ar broiect hanes llafar y BBC i nodi troad y mileniwm. Mae hefyd wedi cyhoeddi nifer o gerddi dros y blynyddoedd. Cyhoeddodd gyfrol o ganeuon i blant Mynd i'r Ffair ar y cyd â'r gyfansoddwraig Bethan Bryn a gellir clywed ei gerddi yn aml ar lwyfannau Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol. Yn ddiweddar roedd un o'i gerddi ymysg cyfres a osodwyd gan y cyfansoddwr o Batagonia, Hector MacDonald, ar gyfer Côr ABC.

Dim Ond Ffwl Sy'n Ffoi

Syniad Derfel oedd cystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru 2012. Arwel ysgrifenodd y geiriau ac gyfansoddodd Derfel yr alaw fachog i gyd fynd â nhw.

Mae'r geiriau yn sôn am dad a mab, neu mam a merch, yn cerdded law yn llaw yn nannedd y storm ar lan y môr. Gellid ei darllen yn llythrennol, neu fe all sôn am stormydd personol, ond mae'r allwedd i'r gerdd yn y llinell 'mae'r trysor ar dy dafod di'.

Beth bynnag ydy'r stormydd mae'r iaith Gymraeg yn eu hwynebu mae ei dyfodol yn y weithred syml o drosglwyddo iaith o riant i blentyn. Dyma'r etifeddiaeth fwyaf gwerthfawr y mae modd ei rhoi i'r genhedlaeth nesaf.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?