S4C
Menu

Navigation

Sioned's Journey - Pontrhydfendigaid & Ystrad Fflur

Details:

  • Grid Reference of Start Point: SN 730 667
  • Grid Reference of End Point: SN 737 659
  • Duration: 1 hour 10 minutes.
  • Distance: 3 miles / 5KM.
  • Parking: There's parking near Pafiliwn Bont. Pafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig SY25 6BB.

Description (in Welsh):

Mae'r daith yma'n un syth sydd yn dechrau ger Pafiliwn Bont (a). Gyda'r pafiliwn tu ôl i chi, trowch i'r dde a dilynwch Bridge Street trwy ran o Bontrhydfendigaid (b) tua'r de. Byddwch yn troi i'r chwith lawr Mill Street a heibio gwesty'r Llew Du. Dilynwch y lôn tan eich bod yn gweld camfa ar y dde. Dringwch dros y gamfa a dilynwch y llwybr cyhoeddus ar draws y caeau ac ar hyd yr Afon Teifi. Byddwch yn ofalus os oes yna anifeiliaid allan ar y caeau.

Parhewch i ddilyn y llwybr am ryw filltir, gan gadw'r afon Teifi ar eich ochor dde.

Ar ôl rhyw filltir, croeswch yr Afon Teifi, a chamwch dros y gamfa i ddod allan ar yr lôn.

Dilynwch yr lôn i'r dde gan basio'r eglwys ar y chwith, a welwch Abaty Ystrad Fflur (c).

Drws nesa i'r Abaty, mae'r fynwent lle gwelwch fedd y bardd Dafydd ap Gwilym o dan y goeden ywen (ch).

Ar ôl dod allan o'r fynwent, trowch i'r dde a pharhewch am ryw 500 medr, gwelwch gât yng nghanol y berth ar y dde. Ewch drwy'r gât a dilynwch y llwybr cyhoeddus i'r De Orllewin am 500 medr. Ar ôl cerdded trwy ychydig o goed, byddwch yn cyrraedd yr hewl. Trowch i'r dde a dilynwch yr hewl nôl at Abaty Ystrad Fflur.

Wedi cerdded heibio'r Abaty, dilynwch yr hewl i'r chwith. Dilynwch yr hewl am 800 medr, a byddwch yn cyrraedd diwedd y daith, Coed Dolgoed ar y chwith.

Er mwyn cyrraedd nôl i Bafiliwn Bont, dechrau'r daith, mae'n 15 munud o gerdded. Trowch i'r chwith allan o'r goedwig, ac yna i'r dde ar ôl cyrraedd y groesffordd yn y pentre'. Parhewch i gerdded ar y brif hewl ac fe welwch Bafiliwn Bont ar y chwith.

Points of Interest:

A) Pafiliwn Bont

B) Pontrhydfendigaid

Caradog Jones was born and raised in Pontrhydfendigaid, the first Welshman to reach the summit of Mount Everest in 1995.

C) Abaty Ystrad Fflur

Grid Reference: SN 746 657

Founded in 1201.

Ch) Bedd Dafydd ap Gwilym

Grid Refernce: SN 746 658

Dafydd ap Gwilym was one of Europe's biggest poets.

Can’t find what you’re looking for?