RowndaRownd

Dydd Iau, Rhagfyr 07

Mae Erin, er iddi gael rhybud gan y doctor yn yr ysbyty, yn benderfynol o ddal i redeg er cof am David. Buan iawn y bydd hi’n darganfod nad yw hynny’n beth doeth. Mae Jason wedi dechrau “helpu” Arthur i werthu ei rwts ond dydi Erin ddim yn hapus iawn. Dipyn o newyddion da mae Dewi ei angen ar ôl ei anturiaethau diweddar a dyna mae o’n gael – o le annisgwyl. Fodd bynnag, dychryn mae Sian wrth iddi hi dderbyn tamaid bach o wybodaeth allai newid popeth rhyngthi hi a John, a hynny am byth.

 

Dydd Mawrth, Rhagfyr 05

Tydi Robbie ddim isio mynd i’r ysgol ond nid yw’n fodlon dweud wrth ei fam. Buan iawn mae hi’n darganfod mai cywilydd sydd gan y bychan ac mae pawb yn tynnu ei goes am ei dad yn yr ysgol. Er ei bod hi’n ddiwrnod cyntaf Iolo fel rheolwr yn Copa does yna fawr o gwsmeriaid i’w rheoli ac mae Meical a Vince am drio gwneud yn siwr mai felly mae pethau’n aros. Tra bod Erin yn dal i ymarfer rhedeg yn gyson gyda Rhys, mae hi’n cael dipyn o sioc heddiw ac yn wynebu gorfod methu’r ras yn gyfan gwbwl.

 

Dydd Iau, Tachwedd 30

Gyda Copa wedi bod ar gau ers i Cathryn adael y dref, mae Meical a Michelle yn pryderu am ddyfodol eu cytundeb gwaith. Tydyn nhw’n cael dim synnwyr gan Wyn na Iolo, sydd wedi dod adref i hawlio’r cyflog sy’n ddyledus iddo. Ond diolch i Wyn, caiff fwy na beth mae’n ei ddisgwyl. Yn nhŷ’r K’s, mae Lowri a Kay yn dadlau drachefn am ymweliad y plant â Kelvin, sy’n gyrru Lowri i golli ei thymer yn llwyr. Yn erbyn eu hewyllys, mae Erin a Jason yn delio gyda’u hangovers mewn cae oer gydag Arthur, ond nid yw’r diwrnod yn gymaint o fflop â’r disgwyl i neb.

 

Dydd Mawrth, Tachwedd 28

Gyda’u perthynas ar chwâl, mae Cathryn ar bigau’r drain ac yn erfyn ar Vince i faddau iddi. Ond nid oes gan Vince unrhyw ddiddordeb. Mae Lowri yn mynd i weld Kelvin yn y carchar unwaith eto, ond caiff sioc annisgwyl o’i weld. Ond mae Kelvin yn ei siarsio i gadw’n dawel wrth bawb adref. Yn yr ysgol, mae Llio’n rhoi hysbyseb am yr ystafell sbâr yn ei thŷ, heb feddwl pwy fyddai’n cymryd diddordeb, tra mae Arthur yn trio bargeinio efo Michelle am botyn blodau.

 

Dydd Iau, Tachwedd 23

Yn dilyn y llanast wnaeth Vince efo Iolo, mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth rhwng Vince a Cathryn. Mae’r sefyllfa yn fêl ar fysedd Arthur, sydd hefyd yn cael hwyl garw yn y Sêl Cist Car. Mae Dani yn trio’n galed i adeiladu pontydd efo Lowri ac mae Llio yn trio’i gorau i ddod o hyd i rhywun arall i rannu’r tŷ efo hi. Mae’r sawl sy’n cynnig ei hun fel darpar-denant yn fymryn o sioc iddi. Mi geith Philip sioc hefyd, pan glywith o beth ydy syniad Glenda am sut i godi’i galon o dros ‘Dolig.