RowndaRownd

Dydd Iau, Hydref 19

Mae pethau dal yn sur rhwng Erin a Rhys ers y ddamwain, ac Erin ar dân isio gwneud iawn am ei chyfraniad at alar Rhys. Wrth gael ei gorfodi i helpu yn ffair elusennol yr ysgol mae hi’n cael syniad am rywbeth all ysgafnhau’r drwgdeimlad. Hefyd yn ffair yr ysgol, mae Owain a Robbie’n cambihafio, ac un ohonynt yn cael eu hel i ystafell Jim Gym. A thra’n trafod arian ewyllys David, down i wybod fod unai Meical neu Kay yn celu’r gwir am y swm maent wedi ei dderbyn.

 

Dydd Mawrth, Hydref 17

Mae Iolo’n darganfod ei hun mewn twll heddiw, neu yn hytrach, gyda’i eiddo i gyd ar balmant wedi i Llio gael llond bol. Ac mae ei gefnder Dewi’n celu celwydd rhag Philip, a’i gyfrinach yn un anodd i’w chadw. Caiff Meical a Michelle dŷ newydd i’w lanhau ond mae cenfigen a thrwyn busneslyd Michelle bron a’u cael i drwbwl gyda’u cymdogion newydd. Ond daw newyddion syfrdanol i glyw Meical a Michelle erbyn diwedd y dydd, newyddion sy’n rhwygo barn y teulu.

 

Dydd Iau, Hydref 12

Mae Iolo yn sâl yn ei wely ac mae Llio wedi mynd i siopa efo Carys felly mae Cathryn yn mynd draw i’r ty i’w nyrsio. Ond erbyn diwedd y dydd, nid annwyd yw unig broblem Iolo! Draw yn y siop, mae Philip mewn sioc wedi iddo glywed y gwir am helyntion Dewi. Mae’n mynnu bod Dewi yn rhoi’r gorau iddi ond gwrthod mae Dewi. Mae Vince yn ceisio dweud y drefn wrth Owain am dorri i mewn i garej Rhys ond mae Sophie yn ymyrryd. Mae’n amlwg nad ydynt yn cytuno ar sut i ddisgyblu eu mab!

 

Dydd Mawrth, Hydref 10

Mae Philip yn poeni bod Dewi yn ymwneud â chyffuriau ac mae’n penderfynu cadw llygad barcud arno. Yn dilyn cyngor Jason, mae Dewi yn meddwl ei fod wedi llwyddo i dawelu ofnau Philip ond mae ei dad yn dysgu mai celwydd oedd y cyfan. Mae Philip a Mathew yn penderfynu dilyn Dewi, ac mae’r ddau yn cael sioc enfawr pan maen nhw’n darganfod beth mae Dewi wedi bod yn ei wneud yn ei amser sbâr. Mae Rhys yn penderfynu dychwelyd i’r gwaith ond, yn anffodus, nid yw pethau’n mynd yn dda. Mae Carys yn teimlo’r pwysau o orfod jyglo gwaith a bod yn fam felly mae Barry yn cynnig camu i’r adwy – pwy fyddai wedi dychmygu’r ffasiwn beth?!

 

Dydd Iau, Hydref 05

Mae’n ddiwrnod cyfweliad Jac mewn lle trin gwallt arall ac mae’n well iddo gael trin ei wallt ei hun er mwyn creu argraff ar ei ddarpar gyflogwr newydd. Ond mae Jac a Lowri yn cael mymryn o sioc pan ddaw Dani i mewn i’r gwaith a hithau eisiau cymodi. Mae hyn yn gadael Jac mewn lle cas am nad yw Dani’n gwybod dim am ei fwriad i adael y salon. Mae’r dirgelwch am ymddygiad Dewi yn dal i boeni ei dad ac ar ôl i Philip ddod o hyd i bentwr o arian yn ystafell Dewi, mae Philip yn ofni’r gwaethaf.