womens coach

Wedi hawlio’r seithfed safle yn rowndiau cymhwyso ar gyfer Cyfres Saith Bob Ochor Merched y Byd yn Nulun y penwythnos d’wethaf, dysgodd carfan ifanc Cymru sawl gwers anodd.

Wedi adeiladu ar y golled yn erbyn Siapan ddydd Sadwrn d’wethaf a threchu Brasil, roedd tim Sian Williams yn hyderus wrth wynebu Siapan yn rownd y pedwar olaf ddydd Sul. Wrth i’r tywydd gau ‘mewn, bu raid i Gymru oresgyn yr amodau anodd a’r gwrthwynebwyr slic. 5-0 i Gymru oedd hi ar yr hanner, ond wedi taclo blêr, roedd Mateitoga Bogidraumainadave yn barod i daro.

Daeth ei sgiliau i’r amlwg wrth iddi greu un cais a chroesi am un arall a hi oedd seren Siapan wrth iddyn nhw gamu i’r brig. Er iddyn nhw gael eu trechu’n y ffeinal, Iwerddon fydd yn ymuno â Siapan yng Nghyfres y Byd y flwyddyn nesa’. Roedd yn rhaid i Gymru guro Brasil – tim roedden nhw eisioes wedi’u trechu er mwyn cyrraedd ffeinal y plat.

A hithau’n tresio bwrw, meddiant oedd yn bwysig er mwyn ennill. Yn anffodus, ceisiodd Jess Kavanagh redeg y bel o’i llinell 22 ei hunan jest cyn yr hanner. Collwyd y bel ac mewn chwinciad roedd Brasil wedi’i chwipio i ochor arall y cae er mwyn croesi am gais. Y tim o Dde America oedd yn rheoli’n fuan yn ystod yr ail hanner gydag ail gais, ac er i Beth Dainton sgorio cais gwych tua diwedd y gem, colli fu hanes Cymru 10-5.

Daeth Cymru yn eu holau i guro Tseina yn eu gem olaf 29-5 a ‘doedd eu Prif Hyfforddwr, Rhys Edwards ddim yn gallu credu’r gwahaniaeth ym mherfformiad ei dim mewn cyfnod o ddau ddiwrnod yn unig. “Ar y cyfan, dwi’n hapus iawn gyda’r ffordd wnaetho’ ni berfformio,” meddai. “Wrth gystadlu ar y safon yma, rhaid derbyn yr her a sicrhau cyn lleied o gamgymeriadau a phosib. “Eiliadau yn unig mae’n cymeryd i sgorio mewn gem saith bob ochor – os ydy’r bêl yn eich meddiant, yna gallwch reoli’r chwarae, y tempo a’r tiriogaeth. Fe lwyddon ni i wneud hyn ddydd Sadwrn ond ‘chafon ni ddim cyfle i wneud dim ddydd Sul. Er i ni gael meddiant, doedd hi ddim yn bosib i ni greu ac fe drôd y rhod i gyfeiriad Brasil. “Mae Siapan yn dim da, yn drefnus ac yn glinigol, ac mae’n nhw’n llawn haeddu bod yn rhan o’r gyfres.” Ategodd Edwards.

geraint john

JOHN I ARWAIN DATBLYGIAD HYFFORDDWYR AR Y LEFEL UWCH (ELITE) YNG NGHYMRU

Mae Geraint John yn dychwelyd i Gymru ar ol 10 mlynedd o weithio dramor, yn gyntaf gyda Rygbi …

stadiumire

URC yn gwahardd bob corn

Mae Undeb Rygbi Cymru yn gwahardd y defnydd o unrhyw fath o gorn gan dorf sy’n gwylio chwaraeon yn …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi S4C @RygbiS4C
Llongyfarchiadau @George_North ! Congrats George! youtu.be/brFsddbnIkA #CRB2015 #S4C #50cap
Jamie Roberts @Jamiehuwroberts
This guy's come a long way since freshers week 2010 at 155kgs @donnytommy #1stcap Saturday for @WelshRugbyUnion pic.twitter.com/jUJFAuveqE