CDF_160216_CF_Judgement_Day_Sign_03_rdax_1196x700_80

Cyfle i glybiau gael cyllideb unigryw

Bydd clybiau rygbi ledled Cymru yn derbyn hwb pan gyhoeddir cynllun cymorthdal unigryw sydd ar gael o ganlyniad i werthiant tocynnau aruthrol yng nghartref rygbi Cymru yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd 2015.

Teithiodd gefnogwyr o bob cwr o’r byd  i Gaerdydd wrth i’r ddinas gynnal gemau yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd ar ddechrau’r tymor presennol. Heidiodd cyfanswm o 564,524 o gefnogwyr rygbi i stadiwm cenedlaethol Cymru yn ystod wyth gêm, gan gynnwys  buddugoliaeth Cymru dros Fiji a’u buddugoliaeth sylweddol 54-9 yn erbyn Uruguay yn y gêm gyntaf erioed rhwng y ddwy wlad.

Er mwyn dathlu cychwyn cyffrous i’r tymor ar yr hyn a elwir bellach yn Stadiwm Principality, mae Clybiau ar hyd a lled Cymru yn cael eu gwahodd i wneud cais am gymorthdal  unigryw gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm sydd yn derbyn ardoll o werthiannau tocynnau yn y lleoliad rygbi eiconig.

Gyda’r syniad o adael etifeddiaeth ar gyfer y rhai sy’n hoffi  chwaraeon ledled Cymru, mae’r Ymddiriedolaeth wedi cynghori bod yn rhaid i geisiadau fod ar gyfer cyfalaf neu offer fel rhan o ‘brosiect chwaraeon’. Mae manylion pellach ar gael yma:http://www.millenniumstadiumtrust.org.uk

CDF_260416_CF_Judgement_Day_Press_27_rdax_1195x700_80

Y cyffro’n cynyddu ar gyfer Dydd y Farn

Nid yn unig bydd Dydd y Farn IV yr un mwyaf a gynhaliwyd hyd yn hyn, gyda mwy na 63,000 o …

rygbi-championship

Cwpan y Pencampwyr

Uchafbwyntiau Leicester Tigers yn erbyn Racing Metro yn rown cyn-derfynol Cwpan y Pencampwyr.

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.