womens coach

Rol Newydd ‘Anrhydeddus’ i Edwards

Mae Rhys Edwards wedi cael ei benodi’n ‘Brif Hyfforddwr Cenedlaethol Merched Cymru ac Arweinydd y Rhaglen Elitaidd’ ar gytundeb tri diwrnod newydd sbon. Bydd Edwards, a arweiniodd dim Merched Cymru i’r wythfed safle yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn Ffrainc y llynedd, yn gofalu am raglen y timau XV a VII, gyda chymorth Richie Pugh.

Bydd cyfrifoldeb yn y rol newydd yma am greu cysylltiadau mwy clos gyda’r rhaglen rhanbarthol er mwyn sicrhau bod talent chwaraewyr a hyfforddwyr Cymreig yn cael ei ddatblygu. Bydd hefyd yn gyfrifol am feithrin partneriaethau gyda cholegau a phrifysgolion er mwyn cefnogi’r llwybr rhanbarthol a rhyngwladol.

Dywedoddd Rheolwraig Rygbi Rhyngwladol y Merched URC, Caroline Spanton bod Edwards yn meddu ar yr angerdd, y gyriant a’r profiad sydd yn angenrheidiol er mwyn datblygu rygbi merched i’r lefel nesa’. “Rydym wrth ein boddau’n cael Rhys wrth y llyw ar gyfer y cyfnod nesaf yma,” meddai. “ Mae’n gyfnod newydd cyffrous gyda thim hyfforddi a chefnogi nawr yn ei le fydd yn gallu’n harwain i’r digwyddiadau mawr nesaf yn y calendr, sef Cwpan y Byd yn 2017 a Gemau’r Gymanwlad yn 2018. Mae Edwards wedi bod yn hyfforddi Merched Cymru ers 2011 tra hefyd yn athro chwaraeon yn Ysgol Caldicot, a dywedodd: “Dyma rol newydd sbon sydd wedi cael ei greu a’i gefnogi gan Chwaraeon Cymru. Bydd y rol yma’n fy ngalluogi i ganolbwyntio’n llwyr ar y rhaglen ac yn fwy pwysig byth, ar y chwaraewyr eu hunain.  Mae’n fraint bod yn rhan o’r rhaglen yma ac mae ganddom stor o chwaraewyr hynod dalentog sydd yn gorfod cyfuno eu rygbi gyda’u swyddi a’u gyrfaoedd.

Nod cyntyaf Edwards fydd ceisio sicrhau bod y tim VII yn llwyddo i gyrraedd Cyfres Byd Saith Bob Ochor i Ferched. “Mae ganddom yr union gyfle i gyflawni hyn fis nesaf yn Nulun wedi i ni gael ein gosod mewn grwp

gyda Brasil, Siapan a Samoa mewn cystadleuaeth sy’n rhoi cyfle i’r ddau dim sydd ar y brig  gystadlu yng Nghyfres Saith Bob Ochor y Merched. Ychwanegodd: “Rwy’n gwybod bod sawl her yn fy wynebu, ac mae hynny i’w ddisgwyl mewn swydd newydd, ond rwyf hefyd yn ffyddiog bod ganddom dim rheoli sefydledig a Rheolwraig Rygbi Cenedlaethol newydd (Caroline Spanton) sy’n barod i arwain strategaeth rygbi merched. Yn cychwyn ym mis Medi, bydd unrhyw ferch neu fenyw sydd am chwarae rygbi’n cael y gefnogaeth a’r cyfle i wneud hynny.

ernie ref

Teyrngedau Lu i Ddyfarnwr Rhyngwladol Hynaf Cymru

Bu farw’r cyn ddyfarnwr rhyngwladol Ernie Lewis yn dawel yn ei gwsg ddydd Sadwrn d’wethaf yn 91 …

rhdri

Jones i dderbyn llawdriniaeth

Mae prop Cymru a’r Scarlets Rhodri Jones wedi cael ei ryddhau o Garfan Hyfforddi Cymru ar gyfer …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter