CDF_110914_GE_Premiership_Launch_04

Newidiadau i Uwch Gynghrair Principality

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi penderfynu newid strwythur Uwch-Gynghrair principality fel rhan o’r broses i wella fframweithiau’r gem ar draws y wlad. Bydd tymor 2016/2017 yn gweld 16 o dimau’n cystadlu yn yr uwch-Gynghrair yn hytrach na’r 12 clwb presennol. Ar ddiwedd tymor 2015/16, ni fydd unrhyw glwb yn disgyn o’r Adran er mwyn hwyluso’r newid.

Gwnaed y penderfyniad yn dilyn arolwg gan bwyllgor oedd yn cynrychioli’r cynghrairiau ar hyd a lled Cymru gyda barn a safwyntiau nifer helaeth o sefydliadau a chyrff perthnasol yn cael eu hystyried.

O fewn yr adolygiad fe gadarnhaodd y pwyllgor eu cefnogaeth i gystadleuthau’r Pro12 ac i’r cystadlaethau Ewropeaidd presennol (EPRC).

Dywedodd Cadeirydd URC, Gareth Davies “Rwy’n falch iawn bod yr Undeb wedi cefnogi’r polisi hwn bydd yn cryfhau’r llwybr datblygu ar gyfer ein chwaraewyr ar bob lefel. Bwriad yr adolygiad oedd cryfhau’r gem ar hyd a lled y wlad ac rwy’n ffyddiog bod y camau hyn am wneud hynny o’r sylfaeni hyd y pegwn.”

original filename = sli_9649

Taith y Cwpan yn parhau

Ar ol cael ei weld mewn canolfannau yn y gogledd a’r canolbarth, tro gorllewin Cymru yr wythnos …

original filename = sli_9649

Taith y Tlws yn cychwyn yng Nghymru’r wythnos hon

Mae Taith Tlws Cwpan Rygbi’r Byd yn dod i Gymru’w wythnos hon a bydd yn teithio led led y wlad …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter