Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadlaethau ddiweddaraf o'r maes...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Llun

Llun
Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (227) 10:00
Bedwyr Jones Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Safiya Wandji Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Teilo Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Thomas Norling Ysgol Gynradd Rhos / Rh. Gorllewin Morgannwg
Harvey Watts Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Siwan Mari Williams Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Mathew Jones Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Caron Pritchard Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Steffan George Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Ceredigion
Ffred Hayes Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Taliesin Davies Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Bryn Richards Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Bl. 5 a 6 (183) 11:02
Siwan Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Heledd Fflur Richardson Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Megan Davies Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Gwynfor Rhun Richards Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Shannon Davies-Evans Ysgol Gynradd Y Ferch o r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Rhys Lloyd Thomas Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Alaw Glynne Owen Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Alys Gwen Edwards Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Branwen Jones Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Enlli Llwyd Davies Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Joseph Jones Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Cadi Ennis-Mason Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Makaila Peka Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Elin Dafydd Evans Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Sophie Plumley Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ioan Joshua Mabbutt Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Iolo Evans Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Millie Evans Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Zoe Jones Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant / Rh. Maldwyn
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (349) 11:15
Harvey Nash Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Drizzle Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Iorwerth McGregor Ysgol Gynradd Penycae / Rh. Fflint a Wrecsam
Alexia Cartwright Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Lucas Sullivan Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Kira Woods Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn / Rh. Morgannwg Ganol
Isabelle Griffiths Ysgol Gynradd Albert / Rh. Caerdydd a'r Fro
Arthur Garratt-Smith Ysgol Gynradd Carrog / Rh. Dinbych
Eve Matthews Ysgol Gynradd Afon y Felin / Rh. Morgannwg Ganol
Dharani Shanmughanathan Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Kelsey Davies Ysgol Gynradd Bro Tawe / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Evie Cochran Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Rhys Phillips Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Sara Williams Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Kate Bailey Ysgol Gynradd Cwrt Rawlin / Rh. Gwent
Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau (223) 11:15
Dyfri ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Sara Roberts Ysgol Gynradd Terrig / Rh. Fflint a Wrecsam
Jamie Oliver Ysgol Gynradd Capel Garmon / Rh. Conwy
Stefanie Maurer Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elen Evans Ysgol Gynradd Y Ferch o r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Cian Hanika Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Maddie Malpas Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Iwan Dunning Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Harvey Watts Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Steffan Price Jones Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Rhodri Roberts Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Osian Gwyn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (261) 11:20
Ruth Stinton Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Efa Wyn Evans Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Awen Grug Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Gwenno Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Sion Ap Dyfed Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Cari Grug Wardell Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Harri Morgan Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Eos Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Malena Gwynn Aled Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Martha Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Gwennan Owen Ysgol Gynradd Llanllwni / Rh. Ceredigion
Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (229) 11:30
Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Owen Jones / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Piano Bl. 6 ac iau (226) 11:55
Mia Lawson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Jada Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Gwyndaf Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Lisa Morgan Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Eleri Davies Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Zara Preece Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Morus Morgan Ysgol Bro Hyddgen-Campws Cynradd / Rh. Maldwyn
Louise Deary Ysgol Gynradd Bro Famau, Llanferres / Rh. Dinbych
Efa Peak Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ellis Pride Ysgol Gynradd Afon y Felin / Rh. Morgannwg Ganol
Cate Nash Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Gwenno Mair Wood Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
David Bisseker Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Siriol Non Alun Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Greta Fflur Keen Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Aled Bibby Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Lefi Dafydd Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Manon Kerr Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Charlotte Kwok Dolau Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (337) 12:10
Megan Edwards Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Dyfan Lewis Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Osian Gruffudd Dawes Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Owain Jones Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog / Rh. Fflint a Wrecsam
Enfys Chapman Ysgol Gynradd Parc y Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Esmay Walters Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail / Rh. Morgannwg Ganol
Megan Jones Ysgol Gymraeg Trebannws / Rh. Gorllewin Morgannwg
Steffan Francis Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Brychan Ioan Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Myfi Williams Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Steffan Emmerich Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Hawys Grug Owen Casey Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Gwenan Gibbins Ysgol Gymraeg Bodringallt / Rh. Cymoedd Morgannwg
Efa Marged Evans Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ethan Williams Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Cadi Elis Roberts Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Gwenlli Dafydd Ferch Bedwyr Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Gwenlli Pennant Elinor Jones Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (188) 12:15
Ysgol Gynradd Mynydd y Garreg / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Henllan / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (425) 12:30
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Dawns Werin Bl. 4 ac iau (288) 12:50
Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Ysgol Ifor Bach / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Y Borth / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (350) 13:05
Kate Ager Ysgol Gynradd Coed-y-Brain / Rh. Gwent
Olivia Evans Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Will Davies Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Kenneth Kobani Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Evie Swales Ysgol Gynradd Saundersfoot / Rh. Penfro
FFion Naylor Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Niamh Hyett Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Owen Lewis Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ethan Rawle Ysgol Gynradd Caradog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Libi Owen Ysgol Gynradd Pendref / Rh. Dinbych
Lowri Owens Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Alissa Hastings Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Izabella Lennon Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Iris Izuogu Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Stevie Hall Ysgol Gynradd Penclawdd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Charlotte Winfield Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (221) 13:15
Elen Gruffydd Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Elin Beattie Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Eliza Bradbury Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
David Ingham Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nel Gwyddfid Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Efa Peak Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Seren Williams Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Gwenno Roberts Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Louise Deary Ysgol Gynradd Bro Famau, Llanferres / Rh. Dinbych
Amira Duggin Adran Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Alaw Elisa Price Coleg Crist / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Iwan Tomos Webb Ysgol Gynradd Llanharan / Rh. Morgannwg Ganol
Cadi Glwys Davies Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ffion Allen Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Non Fflur Jones Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Cerys Angharad Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Lili Ela Williams Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Cân Actol Bl. 6 ac iau (D) (426) 13:30
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Mihangel Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (193) 13:55
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (262) 14:10
Kady Jones Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Eiri Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Iolo Brychan James Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Nansi Fon Evans Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Steffan Rhys Jones Ysgol Gynradd Llanilar / Rh. Ceredigion
Celyn Richards Ysgol Gynradd Bancyfelin / Rh. Gorllewin Myrddin
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ifan Davies Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Seth Mannion Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Cadi Lois Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Gwydion Alun Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Parti Recorder Bl. 6 ac iau (228) 14:25
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Marshfield / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Tondu / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (338) 14:45
Twm Mon Huws Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Caio Tudur Ysgol Gynradd Carno / Rh. Maldwyn
Lili Haf Edwards Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Lowri KEIRL Ysgol Gynradd Y Ferch o r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Elin Williams Ysgol Henry Richard - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Brychan Shawley Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Cerith Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Cian Jones Ysgol Gynradd Morfa Nefyn / Rh. Eryri
Moli Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ianto Evans Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Lilia Burge Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Betsan Jones Ysgol Gymraeg Gwenllian / Rh. Dwyrain Myrddin
Caitlin Hurst Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Heledd Francis Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cara Llwyd Roberts Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Mari Fflur Thomas Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Geraint Barnes Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Daniel Roberts Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (301) 14:55
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Penmachno / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Llandygai / Rh. Eryri
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymunedol Peniel / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Pentraeth / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Croesty / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
CogUrdd Bl. 4-6 (283) 15:00
Katie Roberts Ysgol Gyfun Glan y Môr / Rh. Dwyrain Myrddin
Emily Carlson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Rhiannon Clarke Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Soffia Easterby   Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Woody Palmer Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Jano Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Sioned Harris Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Sara Davies Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Courtney Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Mari Ifan Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Jacob Mars Jones Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Nel Lloyd-Davies Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Poppy Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Sean Magee Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Eluned Murray Ysgol Gymraeg Pont Siôn Norton / Rh. Morgannwg Ganol
Georgia Newman-Phillips Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Stepio Grwp Bl. 6 ac iau (291) 15:15
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Clwb Clocsio Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Cynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Unawd Bl. 3 a 4 (182) 15:30
Lilia Burge Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Celyn Richards Ysgol Gynradd Bancyfelin / Rh. Gorllewin Myrddin
Elin Williams Ysgol Henry Richard - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Anna Celyn Evans Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Olivia Mogford Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Clara Reynolds Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nansi Elena Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Mari Jones Ysgol Gynradd Craig y Deryn / Rh. Meirionnydd
Owain Evans-Taylor Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Lowri KEIRL Ysgol Gynradd Y Ferch o r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Erin Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Cadi Lois Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Erin Fflur Jones Ysgol Gynradd Carreg-Lefn / Rh. Ynys Môn
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Idris Hughes-Ahmad Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Medi Adams Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau (265) 15:45
Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Myfenydd / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Y Borth / Rh. Ynys Môn
Grwp Bl. 6 ac iau (253) 16:00
Ysgol Gymraeg Cwm Garw / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Y Gelli / Rh. Eryri
Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (224) 16:30
Seren Morris Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Jake Watts Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Kieran Jones Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ava Jones Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Fflur Richards Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Chloe Lois Roberts Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Seren Williams Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Jemima Kendrick Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Heddwyn ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
David Ingham Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Fflur Lewis Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Sam Allcock Ysgol Gynradd Madras / Rh. Fflint a Wrecsam
Zack James Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn / Rh. Morgannwg Ganol
Mared Roberts Ysgol Gynradd Llangadog / Rh. Dwyrain Myrddin
Abbey Newton Ysgol Gynradd Bro Tawe / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Greta Fflur Keen Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Rebecca Knock Ysgol Gynradd Y Faenol / Rh. Eryri
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (190) 16:50
Ysgol Gynradd Gymraeg Dewi Sant / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Llangadog / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llanilar / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) (407) 18:30
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Ysgol Ifor Bach / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Brynsierfel / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanilar / Rh. Ceredigion
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg

Mawrth

Mawrth
Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau (230) 08:30
Ysgol Gynradd Pentraeth / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Llanddoged / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Parkland / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (339) 11:00
Lili Jones Ysgol Gynradd Plas Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Gruffydd Llwyd Dafydd Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Lowri Harris Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Efa Bleddyn Jones Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Maisy Wilcocks Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gruffydd Rogers Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Elen Fflur Fôn Morris Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Iolo Arfon Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Lowri Glyn Jones Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Harriet Wright-Nicholas Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Dewi Gruffudd Williams Ysgol Gymraeg Pontardawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Fflur Richards Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Elen Edwards Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Courtney Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Georgia Evans Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Hedd Teifi Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Elen Williams Ysgol Gynradd Rhys Prichard / Rh. Dwyrain Myrddin
Iolo Evans Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Cadog Llywelyn Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Unawd Pres Bl. 6 ac iau (225) 11:10
Dylan Rolland Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Cerith Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Sion Lloyd Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais / Rh. Gorllewin Morgannwg
Osian King Ysgol Gynradd Rhydypennau / Rh. Ceredigion
Tanwen Bradley Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Bedo Ifan Jones Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Nerys Davies Ysgol Gynradd Owen Jones / Rh. Fflint a Wrecsam
Kayleigh Lewis Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Tanwen Falloon Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Bethan Jones Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Jac Moon Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Osian Maloney Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Xander Johnson Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Elin Dafydd Evans Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Marilla Evans Ysgol Gynradd Gelli Aur / Rh. Penfro
David Bisseker Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Harris Morgan-Booth Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Unawd Bl. 2 ac iau (181) 11:25
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Elsa Wyn Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Enlli Edwards Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Morgan Beer Ysgol Gymraeg Pont Siôn Norton / Rh. Morgannwg Ganol
Aria Wyn Davies Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Carys McBride Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Erin Gres Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ioan Morgan Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Evie Powell Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Mali Jen Griffith Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Malena Gwynn Aled Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Gwenno Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Finley Burrows Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sara James Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Isla Davies Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Anelise Porter Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Bella Vina Lima Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Lona Davies Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Isabelle Moger Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau (222) 11:35
Harri Howells Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhiannon Roberts Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
James Johnson Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Jada Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Cerys Coombes Ysgol Gynradd Y Ferch o r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Rhiannon Johnson Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Jonathan Wang Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ruby Koffer Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Elizabeth Miller Ysgol Gynradd Sant Elfod / Rh. Conwy
Molly Moore Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Niamh Hyett Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Sean Magee Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Siriol Non Alun Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Brent Jones Ysgol Gynradd Bryn Tabor / Rh. Fflint a Wrecsam
Manon Kerr Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Emilia Campion Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Jacob Lewis Ysgol Gynradd Ty Du / Rh. Gwent
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau (231) 11:50
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Y Plas / Rh. Conwy
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (D) (352) 12:15
Ysgol Gynradd Comins Coch / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Penbre / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Frongoch / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Coed-y-Brain / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Sant Pedr / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Ton Pentre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Deuawd Bl. 6 ac iau (184) 12:25
Erin Mai a Caitlin Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Rowan a Ffion Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Phoebe a Nola Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cerys ac Alwena Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Catrin a Nel Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Beca ac Enlli Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Sera a Ceris Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Siwan a Mali Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Branwen a Hanna Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Cadi a Mali Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Carla a Mea Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Isaac ac Evan Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Nathanael ac Elen Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Seren a Gwennan Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cian a Rhiannon Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
James a Grace Ysgol Gynradd Sant Mihangel / Rh. Maldwyn
Casey a Jada Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Cerys a Mali Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (D) (266) 12:35
Ysgol Gynradd Madras / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Trefnant / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Afon y Felin / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (340) 12:45
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran dros 50) (290) 12:55
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Y Borth / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50) (189) 13:05
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Pont Siôn Norton / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D) (351) 13:20
Owen Cash Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Cian Gough Ysgol Gynradd Ton Pentre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Grace Griffiths Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd / Rh. Penfro
Lili Mai Edwards Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Abi Davies Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ffion Haf Lewis Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ella Hicks Ysgol Gynradd Cwrt Rawlin / Rh. Gwent
Alys Griffiths Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Priyaan Shanmughanathan Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Lilly Grace Clement Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Shay Wingfield Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Martha Sommerlad Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
RUBY JENKINS Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Kate Panter Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Lilly Kassim Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Rhys Owen Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (192) 13:30
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 (263) 13:45
Cadi Glwys Davies Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Myfi Morris Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Siwan Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Megan Williams Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Ceredigion
Nathanael Stinton Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Lowri Glyn Jones Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Celyn Rees Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Efa Bleddyn Jones Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Dylan Menzies Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Elen Gruffydd Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Emily Carlson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Begw Lois Fussell Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Hariett Bateman Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Lena Haf Davies Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Alaw Glynne Owen Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau (405) 13:55
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Penalltau / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Adran y Twmiaid / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Ymgom Bl. 6 ac iau (404) 14:45
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Rhosafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Pont Siôn Norton / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Adran Dyffryn Ceiriog / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl. 6 ac iau (267) 15:00
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Ifor Bach / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Mynydd Bychan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
CogUrdd Bl. 7-9 (284) 15:00
Katie Roberts Ysgol Gyfun Glan y Môr / Rh. Dwyrain Myrddin
Georgia Roberts Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Bethan Young Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Pritchard Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Rhys Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Sara Brown Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Gethin Wyn Lewis Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gwenan Lewis Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Oliver John Williams Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Branwen Vaughan Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Marged Jones Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Beca Roberts Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 6 ac iau (302) 15:20
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gatholig Mair / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau (216) 15:35
Heledd Fflur Richardson Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Greta Fflur Keen Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Sara Erin Murray Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Willow Irwin Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Cadi Glwys Davies Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Lowri Glyn Jones Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Morgan Miles Jones Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Gruffydd Rogers Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Lowri L'Homme Ysgol Gymraeg Llyn y Forwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Begw Lois Fussell Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Anni Jones Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Courtney Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Rhys Lloyd Thomas Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Eve Loveridge Ysgol Gymraeg Pont Siôn Norton / Rh. Morgannwg Ganol
Nia Compton Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Unsain(Dysgwyr) Bl. 6 ac iau (186) 15:45
Ysgol Gynradd Bro Tawe / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymunedol Abercynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Sant Mihangel / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Cosheston / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Cwm Ifor / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Parkland / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Sant Pedr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Iau Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Trefnant / Rh. Dinbych
Bl. 6 ac iau (264) 16:30
Elen a Nia Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Cet a Nel Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Llion ac Iwan Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Nathanael a Gruffudd Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ela a Megan Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alwena a Cerys Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Alicia ac Oliver Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Robat a Rhys Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Branwen a Hanna Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Hariett a Heledd Fflur Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Cai a Cerin Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Erin Fflur ac Erin Fflur Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 150) (191) 16:40
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych

Mercher

Mercher
Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (406) 08:00
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Panteg / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran y Lawnt / Rh. Gwent
Adran Faerdre / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Unawd Offer Taro Bl. 7-9 (239) 10:00
Cian Hughes Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Magi Hayes Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Owain Siôn Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
CogUrdd Bl. 10 a dan 19 oed (285) 10:30
Lowri Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Millie Hughes Butterfield Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Aaron Osmond Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Manon Edwards Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Keiron Taylor Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ellie Pearce Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Jessica Tuck Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Shauna Steadman Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Telyn Bl. 7-9 (233) 11:00
Catrin Edith Parry Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Nia Kelly Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Audrey Perry Ysgol Gyfun Gorllewin Mynwy (West Mon) / Rh. Gwent
Lucy Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Mali Watkins Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Megan Wynstanley Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Elen Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Emma Buckley Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Carys Underdown Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Branwen Anis Vaughan Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Sarann John Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Huw Boucher Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Gitâr Bl. 7-9 (235) 11:15
Huw Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
William Lewis Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Elen Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Louis Jac Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Gwion Peris Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Deio Roberts Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Osian Thomas Dylan James Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Tomos Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Ben Oliver Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Dawns Greadigol dan 19 oed (303) 11:25
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D) (353) 11:45
Aaron Pearce Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ruby Birchall Ysgol Uwchradd ac Anglicanaidd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
Ruby Grigg Ysgol Uwchradd Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Alexa Woodley Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Hayley Griffiths Ysgol Gyfun Bryntirion / Rh. Morgannwg Ganol
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Erin Hughes Ysgol Uwchradd Aberconwy / Rh. Conwy
Tommy Church Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Caitlyn Healey Ysgol Gyfun Dyffryn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Deryn Allen-Dyer Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cerys Rees Harries Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Sophie Edwards Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Seren Davies Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Jasmine Tate Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Samuel Finch Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau (268) 11:50
Adran Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Aled / Rh. Conwy
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Faerdre / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Tudweiliog / Rh. Eryri
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Adran Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau (341) 12:05
Adran Ffynnonddrain / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Adran Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Gaerwen / Rh. Ynys Môn
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Jemeima / Rh. Penfro
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Canadram / Rh. Gwent
Adran Y Gorlan / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran y Mynydd / Rh. Dwyrain Myrddin
Unawd Pres Bl. 7-9 (237) 12:15
Rhydian Tiddy Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Gronw Downes Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Caleb Rhys Evans Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Lily Taylor Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Eeva Salo Coleg Cymunedol Y Dderwen / Rh. Morgannwg Ganol
Taya Castley Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Alice Newbould Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Rhiannon Andrasko Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Megan Walters Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Idris Jim Merry Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Glyn Stephen Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Gruffydd Weston Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Izzy Herbert Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100) (289) 12:35
Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Felindre / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Pentrecelyn / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Llangadog / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Grwp Cerddoriaeth Greadigol A.A. (232) 12:50
Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9 (217) 13:20
Brengain Rhys Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Deryn Allen-Dyer Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ffion Griffith Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Tomi Llywelyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Tegid Goodman Jones Aelod Unigol C. Treffynnon / Rh. Fflint a Wrecsam
Elena Rees Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Phebe Salmon Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Begw Tomos Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ffion Tomos Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Sara Elan Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Mali Morse Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Beca Fflur Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ifan Llyr Knott Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Elen Morlais Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau (201) 13:30
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Uwch Adran Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Aelwyd Caernarfon / Rh. Eryri
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Aelwyd Saithinaw / Rh. Conwy
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Ymgom Bl. 7-9 (D) (427) 13:50
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd ac Anglicanaidd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9 (236) 14:05
Teah Ross Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Glesni Powell Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Elliott Maitland Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Mirain Lloyd Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nanw Llwyd Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Beca Lois Keen Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Elen Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Pema Hostler Aelod Unigol C. Bro Hafren / Rh. Maldwyn
Gweltaz Llyr Davalan Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Georgina Belcher Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Catrin Wyn Roberts Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nia Benham Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Samuel Finch Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Parti (Adran) Bl. 6 ac iau (185) 14:20
Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Canadram / Rh. Gwent
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Sawel / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Llanarthne / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Adran Maenclochog / Rh. Penfro
Deuawd Cerdd Dant Bl. 9 ac iau (270) 14:45
Beca a Gweno Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Calan Angharad ac Elan Catrin Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Cari Lois Davies a Cadi Gwen Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Cari Rhiannon a Mali Tirion Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Ynyr a Gwenan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Erin Lydia a Manw Lili Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Dafydd Christison ac Ioan Benjamin Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Branwen Sion a Non Bleddyn Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Catrin a Ffion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Fflur Wyn a Haf Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Aron Brenig a Gwern Aled Uwch Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Megan a Heledd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr (Adran) Bl. 6 ac iau (187) 14:55
Adran Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Bro Cernyw / Rh. Conwy
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Adran Llanarthne / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Pentreuchaf / Rh. Eryri
Adran y Lawnt / Rh. Gwent
Adran Pen y Cwm / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Emlyn / Rh. Ceredigion
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau (343) 15:15
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Emlyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Uwchadran Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran y Twmiaid / Rh. Morgannwg Ganol
Ymgom Bl. 7, 8 a 9 (408) 15:25
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Llandrindod / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau (278) 15:40
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Côr (Adran) Bl. 9 ac iau (202) 16:30
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (305) 18:30
Megan Evans Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cari Davies Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Shay Jenkins Ysgol Gymraeg Coed y Gof / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ruby Cluskey Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Elizabeth Pritchard Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Gwen Rowley Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Ceris Phillips Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Sophia Dolau Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Eduardo Crittenden Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Chloe James Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Jaycee Jones Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen / Rh. Ynys Môn
Awen Davies Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Sophia Haralambous Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Emily Lewis Ysgol Gymraeg Llyn y Forwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Rebecca Dolau Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Freya Murray Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Madi Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Olivia Jones Ysgol Gynradd Pencae / Rh. Conwy
Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (306) 18:30
Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Tremains / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Maesydre / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Crymych / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Penygroes / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Cwrt Rawlin / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (307) 18:30
Arwen Riding Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Rosanna Talco Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Natasha Stone Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Faith Jenkins Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Amelia Coombs Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Tabetha Sheldon Ysgol Gynradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Kaisha Jones Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Harvey Challoner Ysgol Uwchradd Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Josh Crittenden Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Kai Easter Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Lily Templeton Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Cari Hâf Jones Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Mia Kara Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Zara Tudor Jones Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Natasha Harvey Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (308) 18:30
Ysgol Gyfun Yr Olchfa / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Clwb Dawns Glannau Clwyd / Rh. Dinbych
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (309) 18:30
Ebony Morgans Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Gemma Owen Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Catrin lowri Jones Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Anais Rowlands Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Awen Mai Pritchard Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Aimee Marchant Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Nia Jones Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (310) 18:30
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Clwb Dawns Glannau Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri

Iau

Iau
CogUrdd 19 - 25 oed (286) 10:30
Callum Morgan Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Sophie Edwards Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Eithan Hyde Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Owen Crockett Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Llinynnol Bl. 7-9 (234) 11:00
Hannah Shirley Smith Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Rhys Lewis Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Heledd Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Remy Segrott Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Isobel Owen Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Mared Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Huw Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Elin Haf Griffiths Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cerys Bowen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
James Magee Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Fiona Lord Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau (295) 11:20
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Lleucu Berwyn Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Grug Medi Owen Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Erin Mai Grove Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Telaid Glain Jones Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Menna Sian Hurley Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mared Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Elen Morlais Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Betsan Campbell Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ava Walters Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Anest Jones Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Celyn James Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Beca Roberts Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Erin Telford Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Cadi Glwys Davies Clwb Clocsio Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (344) 11:35
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (269) 11:45
Lois Gwynedd Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Martha Harris Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Branwen Sion Roberts Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ffion Tomos Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Llyr Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Nansi Rhys Adams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Haf Jordan Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Fflur Wyn Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Heledd Prys Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Grwp Llefaru Bl. 13 ac iau (D) (354) 11:55
Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Tredegar / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Bryntirion / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Argoed / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Bryntirion / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Yr Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Bechgyn Bl. 7-9 (204) 12:05
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Unawd Piano Bl. 7-9 (238) 12:20
Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Benji Lock Coleg Cymunedol Y Dderwen / Rh. Morgannwg Ganol
Annest Mair Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Elin Bolland Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
James Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Reuben Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Mared Searson Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Erin Aled Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Elin Mererid Rolles Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Soffia Nicholas Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ffion Howells Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Manon Fflur Roberts Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elis Rees Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Sion Bibby Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Ceris Evans Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Cerys Edwards Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Thomas Park Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau (296) 12:40
Heddwyn ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Gruff Roberts Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Noah Potter Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Morus Jones Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Dyfri ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Gruffudd Howell Adran Llanarthne / Rh. Gorllewin Myrddin
Gruffydd Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Thomas Collier Aelwyd Cynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Iestyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ensemble Bl. 7-9 (240) 12:55
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Unawd Merched Bl. 7-9 (194) 13:20
Gwenan Mars lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ffion Haf Jordan Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Elan Catrin Parry Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Mia Cradle Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Fern Evans Harries Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Cari Wilson Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ffion Griffith Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Cadi Gwen Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Martha Harris Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Elli Saunders jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ela Vaughan Roberts Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Elan Fflur Hughes Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Nel Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Efa Angharad Fychan Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Mari Fflur Fychan Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ffion Tomos Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Alys Thomas Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed (245) 13:30
Ifan Llywelyn Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Elizabeth Mwale Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Holly James Porch Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Owain Llestyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Kirsten MacDonald Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Ioan Jones Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Faith Evans Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Sioned Owen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Alaw Mai Sharp Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Jacques Segrott Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Bedwyn Phillips Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Harry McBryde Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (342) 14:00
Loti Glyn Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Erin Telford Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Mirain Francis Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Glain Eden Williams Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Gruff Roberts Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Non Fon Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Mari Fflur Fychan Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Manon Hammond Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Megan Hanney Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Dyfan Krieger Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Mali Delargy Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Branwen Anis Vaughan Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Zara Evans Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Osian Richards Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Sioned Cray Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Gwenan Mars lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (218) 14:10
Glain Melangell Lewis Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Beca Ellis Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Lewys Meredydd Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Indeg Melangell Evans Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Cai Fon Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Sioned Mair Beynon Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhodri Davies Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Mabli Tudur Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Bethan Evans Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Siwan Hedd Mason Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Ffion Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Catrin Hedges Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Tanwen Cray Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9 (292) 14:20
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Adran Hebron / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cystadleuaeth Arloeswyr Busnes 16-19 oed (3) 14:30
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Unawd Bechgyn Bl. 7-9 (195) 14:45
Yori Evans Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Rhun Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Elis Rees Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Gwern Williams Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Gethin Bennett Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Mattew Lewis Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Tegid Goodman Jones Aelod Unigol C. Treffynnon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ynyr Lewys Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Steffan Thomas Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Thomas Collier Aelwyd Cynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Eban Pari Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Llyr Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Dafydd Veck Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Morgan Dryburgh Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhys Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (277) 15:00
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Deuawd Bl. 7-9 (196) 15:15
Non Fon ac Ela Vaughan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Gwenan a Cerys Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Gethin a Ffion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Beca Lois a Beca Stuart Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Cadi Fflur a Mari Wyn Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Lwsi a Rhun Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Alys a Celyn Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Fflur Wyn a Haf Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Arwen Eleri a Cari Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Sara a Grace Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Dafydd a Mia Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cadi a Lois Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Lea a Lliwen Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Lowri a Carys Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Anne ac Elin Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Nansi a Lili Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Calan Angharad ac Elan Catrin Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ffion a Catrin Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ensemble Lleisiol Bl. 7-9 (209) 15:30
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Merched Bl. 7-9 (203) 15:50
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D) (355) 16:30
Isabella Carter Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Anastasia Stockden Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elan Rees Lloyd Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Ikuni Ebereonwu Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lewis Leigh Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Morwenna Brown Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Higginson Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Côr S.A. Bl. 7-9 (205) 16:45
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (412) 17:05
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9 (409) 17:50
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed (304) 18:45
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Dawnsio Janet Denney, Porth / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Clwb Dawns Glannau Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Monolog Bl. 10 a dan 19 oed (416) 19:05
Sara Louise Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Llio Alun Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Iwan James Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Harri Cole Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Kerry Ellis Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Carwyn Jones Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Poppy Sayer Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Tomos Youngman Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Morgan Llewelyn Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Elin Alexander Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed (411) 19:20
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed (419) 19:20
Celyn Haf Hughes Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Gwion Morris Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Gwion Jones Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Tara Camm Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Marged Selway Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Elain Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Dafydd Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Malen Aeron Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ffion Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Non Roberts Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Megan Jones Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Elinor Lowri Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Llinos Haf Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Tomos Heddwyn Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Mared Wyn Owen Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Beca Ellis Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol

Gwener

Gwener
Trin Gwallt a Harddwch Bl. 10 a dan 19 oed (428) 09:00
ACT Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
ACT Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
ACT Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 Bl. 10 a dan 19 oed (432) 09:00
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed (241) 09:45
Gwenllian Hunting Morris Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Alys Bailey Wood Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Rhys Whatty Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Alaw Grug Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Anwen Fardy Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Greta Sion Roberts Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Catrin Elin Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Ioan Evans Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Hannah Barnet Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Megan Rolls Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (271) 10:20
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Owain Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Indeg Melangell Evans Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Adleis Thomas-Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Tara Camm Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Marged Selway Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Cai Fon Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Sioned Mair Beynon Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Llinos Haf Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed (210) 10:30
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (346) 10:50
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 1 Bl. 10 a dan 19 oed (430) 11:00
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
ACT Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
ACT Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 Bl. 10 a dan 19 oed (434) 11:00
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed (246) 11:05
Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Rhianna Wade Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Imogen mari Edwards Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ethan Williams Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Julian Gonzales Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gwenno Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Megan Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ioan Price Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Holly Rhiannon Thompson Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Kate Jerman Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (272) 11:35
Indeg Melangell a Seren Medi Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Erin Meirion ac Elan Meirion Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Adleis a Grug Angharad Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Manon a Ffion Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elain a Glesni Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Alaw Grug ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Siriol Elin a Celyn Llwyd Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Awen Fflur a Math Aelwyd Bangor / Rh. Eryri
Eden a Meg Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Awel Haf a Lowri Francis Adran Blaenau Ffestiniog / Rh. Meirionnydd
Esyllt a Nia Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Glain Melangell a Tegan Llio Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Elenid a Modlen Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Celyn Alaw a Canna Aelwyd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau (248) 11:45
Eden a Meg Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Huw a Rachel Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Amy a Keely Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Lowri ac Isabelle Ysgol Gyfun Cardinal Newman / Rh. Morgannwg Ganol
Sarah a Kate Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Alasdair a Finlay Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Mali Elen a Megan Lowri Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Alice ac Anna Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Ioan Price a Beca Thomas Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Charlie ac Eirlys Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Glesni Rhys ac Elain Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Annest Mair ac Awen Esyllt Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed (197) 12:15
Bethan Evans Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Glesni Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Celyn Haf Hughes Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Northall Mari Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Rhian-Carys Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Tara Camm Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elain Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Mared Fflur Jones Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Tanwen Cray Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Ceri Ellis Pryce Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Magi Tudur Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Elinor Lowri Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Mared Wyn Owen Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Llinos Haf Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elenid Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed (410) 12:30
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed (198) 12:50
John Liddington Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Morgan James Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Owain Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Lewis Richards Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Lewys Meredydd Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Ciaran Eynon Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Dafydd Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Tomos Salmon Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Luke Rees Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Owen Davies Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Guto Ifan Lewis Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Gronw Ifan Ellis Griffith Ysgol Uwchradd Glan y Môr / Rh. Eryri
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (345) 13:00
Mared Fflur Jones Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Ciaran Tomos Eynon Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Anni Davies Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Carys Woolley Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Nest Jenkins Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Niamh Molton Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Llew Jones Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Nia Lloyd Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lloyd Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Hanna Medi Davies Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Eleanor Titley Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Arwen Teagle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Marged Selway Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 19-25 oed (433) 13:00
Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 3 19-25 oed (437) 13:00
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed (244) 13:10
Rachel Franklin Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Rhodri Gibbon Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Barra Liddy Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Amy Yarwood Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Cesia Megan Rees Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Isabelle Harris Ysgol Gyfun Cardinal Newman / Rh. Morgannwg Ganol
Cara Leighton Ysgol Uwchradd Yr Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Daniel O'Callaghan Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Holly Rhiannon Thompson Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed (199) 13:40
Steffan a Dafydd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Cari a Sali Adran/ Aelwyd Abergele / Rh. Conwy
Eden a Meg Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Celyn Alaw a Canna Aelwyd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Elain a Glesni Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Adleis a Grug Angharad Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Cerys Serena ac Elinor Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Awel Haf a Lowri Francis Adran Blaenau Ffestiniog / Rh. Meirionnydd
Esyllt a Nia Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Seren ac Ellie Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Bethan a Ffion Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Indeg Melangell a Seren Medi Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Mared Owen a Phoebe Morgan Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Llinos Haf a Manon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Siwan Heledd Phillips a Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (279) 13:55
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Werin (Ysgolion) Bl. 10 a dan 19 oed (293) 14:10
Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10 a dan 19 oed (402) 14:30
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (403) 14:30
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Y Drindod / Rh. Gorllewin Myrddin
Cystadleuaeth y Ddrama Fer dan 25 oed (418) 14:30
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed (242) 14:30
Megan Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Osian Jones Aelod Unigol C. Ystradgynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Alasdair Gunneberg Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nia Lewis Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Nick Francis Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Osian Gruffydd Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Keely Powell Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Angharad Davies Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 1 19-25 oed (431) 15:00
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 19-25 oed (435) 15:00
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 3 19-25 oed (439) 15:00
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Côr Bechgyn T.B. Bl. 13 ac iau (207) 15:00
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Grwp Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (273) 15:45
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Blaenau Ffestiniog / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Aelwyd Gwrtheyrn / Rh. Eryri
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Merched S.A. Bl. 13 ac iau (206) 16:30
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed (249) 16:50
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Parti Bro Teifi Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Sunni Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau (220) 17:20
Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Côr S.A.T.B. Bl. 13 ac iau (208) 17:45
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cerddorfa/Band dan 19 oed (252) 18:30
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri

Sadwrn

Sadwrn
Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed (247) 10:00
Iestyn Jones Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gruffudd John Boyle Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed (276) 10:30
Catrin Wyn a Leona Wyn Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Rhydian Jenkins a Ceri Haf Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed (297) 10:45
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Hannah Doel Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Branwen Eleri Morgan Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Branwen Roberts Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ella JonesIles Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ensemble 19-25 oed (251) 11:10
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Unawd Gitâr Bl. 10 a dan 19 oed (243) 11:15
Jacob Court Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Caitlin Fussell Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Dawns Stepio Grwp dan 25 oed (299) 11:20
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Pen y Cwm / Rh. Gorllewin Morgannwg
Clwb Clocsio Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Cynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Clwb Clocsio Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (348) 11:40
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (219) 11:55
John Turner-Smith Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Cedron Sion Aelod Unigol C. Eifionydd / Rh. Eryri
Elen Lowri Thomas Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Heledd Mair Besent Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Teilo Dyfed Evans Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Lloyd Macey Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Mirain Fflur Aelod Unigol C. Llŷn / Rh. Eryri
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Emily Taylor Aelod Unigol C. Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Grwp Bl. 7-13 (254) 12:00
Adran y Twmiaid / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (211) 12:05
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (275) 12:25
Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Mali Fflur Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Huw Harvey Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Dafydd Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
John Ieuan Jones Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Teilo Dyfed Evans Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Llefaru Unigol 19-25 oed (347) 12:35
Bethan Elin Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Mared Fflur Harries Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lloyd Macey Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Owain Talfryn Aelod Unigol C. Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Meleri Morgan Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Cedron Sion Aelod Unigol C. Eifionydd / Rh. Eryri
Siôn Jenkins Aelod Unigol C. Clunderwen / Rh. Penfro
Lois Griffiths Aelod Unigol C. Dinbych / Rh. Dinbych
Lauren Hadley Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Seren Haf MacMillan Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Caryl Fay Jones Aelod Unigol C. Aeron / Rh. Ceredigion
Megan Llyn Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Unawd 19-25 oed (200) 12:50
Emily Taylor Aelod Unigol C. Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Dafydd Allen Aelod Unigol C. Rhuddlan / Rh. Dinbych
Heledd Eleri Evans Aelod Unigol C. Caerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Sara Pritchard Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lloyd Macey Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Heledd Mair Besent Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Bethan Elin Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Anwen Dixon Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Aron Parry Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Elen Lloyd Roberts Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Emyr Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Sioned Llewelyn Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 25 oed (298) 13:05
Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aled John Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Rob Colwell Aelwyd Cynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Osian Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Carwyn Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Offerynnol 19-25 oed (250) 13:25
Thomas Mathias Aelod Unigol C. Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Isabel Harries Aelod Unigol Cylch Dewi / Rh. Penfro
Rhys Tomos Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Kathleen Harries Aelod Unigol Cylch Dewi / Rh. Penfro
Nicholas Sabisky Aelod Unigol C. Uwch Conwy / Rh. Conwy
Manon Browning Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Harry Lovell Jones Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Rachel Starritt Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed (413) 13:55
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Dawns Werin (Aelwyd) Bl. 10 a dan 25 oed (294) 14:50
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed (414) 15:05
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (417) 15:25
Bethan Elin Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Cedron Sion Aelod Unigol C. Eifionydd / Rh. Eryri
Eilir Gwyn Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sara Hughes Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
James Burch Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Lloyd Macey Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Nia Hâf Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Lauren Hadley Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Megan Llyn Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Garyn Williams Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Cyflwyniad Digri 14-25 oed (415) 15:55
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Pontypridd / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (420) 16:15
Kate Harwood Aelod Unigol C. Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Heledd Mair Besent Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Mirain Fflur Aelod Unigol C. Llŷn / Rh. Eryri
Elin Hughes Aelod Unigol Cylch Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Lloyd Macey Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Teilo Dyfed Evans Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Casi Cartwright Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Dafydd Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Rachel Stephens Aelod Unigol C. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Sioned Llewelyn Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
John Ieuan Jones Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Llinos Emanuel Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Betsan Ceiriog Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Mared Williams Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Nia James Aelod Unigol C. Y Frenni / Rh. Penfro
Ceirios Davies Aelod Unigol C. Caerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Sam Ebenezer Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Megan Llyn Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (280) 16:45
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (212) 17:00
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (213) 17:25
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (214) 17:45
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed (300) 18:15
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Cynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (215) 18:45
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Arts, Design & Technology
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (5)
Position: 1
Oswyn Blakeway Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Austin Thomas Ysgol Gynradd Corneli / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Freya Howell Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (6)
Position: 1
Kyal Smith Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Lili Gwen Rees Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Eflyn Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (7)
Position: 1
Evelyn Ohara Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image