Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadleuaeth diweddaraf o'r maes...

Neu dewisiwch gategori:

Dydd Llun

Dydd Llun
Unawd Bl 2 ac iau (165) 11:00
Position: 1
Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Harriett Wells Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) (295) 11:10
Position: 1
Madeleine Carter-Lewis Ysgol Babanod Llanfairfechan / Rh. Conwy
Position: 2
Ethan Beech Ysgol Gynradd Parc y Llan / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Isaac Gardner Ysgol Gynradd Albert / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau (237) 11:15
Position: 1
Efan Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Gruffydd E. Rogers Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Position: 3
Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau (209) 11:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (171) 11:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Talwrn / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Gynradd Trewen / Rh. Ceredigion
Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (283) 12:00
Position: 1
Peredur Llywelyn Ysgol Gynradd Llandysul / Rh. Ceredigion
Position: 2
Gruffudd Vaughan Jones Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Position: 3
Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Piano Bl 6 ac iau (205) 12:05
Position: 1
Menglin Li Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Erin Aled Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Ymgom Bl 6 ac iau (D) (370) 12:20
Position: 1
Ysgol Gynradd Pencae / Rh. Conwy
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gyn. Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Dawns Werin Bl 4 ac iau (260) 12:40
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) (296) 13:00
Position: 1
William Phillips Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Position: 2
Lucas Anderson Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Position: 3
Amelia Martin Ysgol Gynradd Abernant / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Telyn Bl 6 ac iau (207) 13:10
Position: 1
Marteg Dafydd Ysgol Gyn. Y Garnedd / Rh. Eryri
Position: 2
Mariel Havard-Griffiths Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Position: 3
Cesia Rhys Lewis Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cân Actol Bl 6 ac iau (D) (371) 13:25
Position: 1
Ysgol Gyn. Craig y Don / Rh. Conwy
Position: 2
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau (176) 13:40
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Ysgol Gyn. Gym. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Cystadleuaeth - Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed (236) 14:30
Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 (238) 15:05
Position: 1
Enlli Davies Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Cerys Tommason-James Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Elain Iorweth Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Parti Recorder Bl 6 ac iau (208) 15:15
Position: 1
Ysgol Bro Dewi / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (284) 15:35
Position: 1
Moi Hallam Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Position: 2
Efa Bleddyn Jones Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Position: 3
Elan Davies Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (273) 15:40
Position: 1
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Unawd Bl 3 a 4 (166) 16:00
Position: 1
Alys Thomas Ysgol Gyn. Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Osian Trefor Hughes Adran Deiniolen / Rh. Eryri
Position: 3
Mared Morris Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Grwp Bl 6 ac iau (228) 16:00
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Ysgol Gymraeg Coed y Gof / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Dawns Stepio Bl 6 ac iau (263) 16:10
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau (240) 16:25
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ysgol Gyn. Bro Gwydir / Rh. Conwy
Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau (203) 16:40
Position: 1
Nia Benham Ysgol Gynradd Talybont / Rh. Ceredigion
Position: 2
Christopher Sabisky Ysgol Gynradd Betws y Coed / Rh. Conwy
Position: 3
Sophie Ward Ysgol Gynradd Madras / Rh. Fflint a Wrecsam
Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (173) 16:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bodringallt / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) (352) 18:30
Position: 1
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn

Dydd Mawrth

Dydd Mawrth
Cerddorfa/Band Bl.6 ac iau (210) 08:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (285) 11:00
Position: 1
Mali Delargy Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 2
Owain John Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Position: 3
Ella Smith Ysgol Y Bannau / Rh. De Powys
Unawd Pres Bl 6 ac iau (206) 11:10
Position: 1
Ela Haf Williams Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Position: 2
Carys Lewis Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Alice Newbould Ysgol Gynradd Santes Fair / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Bl 5 a 6 (167) 11:20
Position: 1
Owain John Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Position: 2
Beca Fflur Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Cerys Ann Edwards Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau (204) 11:30
Position: 1
Menglin Li Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Rhys Lewis Ysgol Gyn. Glan Cleddau / Rh. Penfro
Position: 3
Elin Griffiths Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau (350) 11:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Position: 2
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau (211) 12:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) (298) 12:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Gynradd Comins Coch / Rh. Ceredigion
Deuawd Bl 6 ac iau (168) 12:45
Position: 1
Caleb Rhys a Sion Wyn Ysgol Y Graig / Rh. Môn
Position: 2
Lois a Cadi Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Calan ac Elan Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) (241) 12:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Position: 2
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (286) 13:05
Position: 1
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gynradd Casmael / Rh. Penfro
Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran dros 50) (262) 13:15
Position: 1
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) (172) 13:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Position: 2
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau (278) 13:45
Position: 1
Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Xsisdanz / Rh. Meirionnydd
Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) (297) 14:05
Position: 1
Katie Newns Ysgol Gynradd Parc y Llan / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Lucillle Richards Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Position: 3
Mary Raymond Adran Croesgoch / Rh. Penfro
Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl 10 a dan 19 oed (343) 14:30
Coginio Bl. 4-6 (257) 14:55
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau (175) 15:00
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 (239) 15:20
Position: 1
Sion Dafydd Edwards Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Position: 2
Sophie Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. De Powys
Position: 3
Fflur Wyn Davies Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ymgom Bl 6 ac iau (349) 15:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gymraeg Pont Siôn Norton / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Adran Pentre Uchaf / Rh. Eryri
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (242) 15:50
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau (277) 16:10
Position: 1
Rosanna Talco Ysgol Gynradd Llanilar / Rh. Ceredigion
Position: 2
Sem Philpot Ysgol Gynradd Gwernant / Rh. Dinbych
Position: 3
Ffion Bulkeley Adran Amlwch / Rh. Môn
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau (198) 16:20
Position: 1
Rhys Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Erin Aled Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Sophie Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. De Powys
Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau (274) 16:25
Position: 1
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 2
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) (174) 16:50
Position: 1
Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Ysgol Y Graig / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych

Dydd Mercher

Dydd Mercher
Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (351) 08:30
Position: 1
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Adran Llwynbrwydrau / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Telyn Bl 7-9 (217) 11:00
Position: 1
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Position: 2
Catrin Eleri Huws Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ffion McEvoy Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Dawns Greadigol Bl 7-9 (275) 11:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Llefaru Unigol Bl 7-9 (D) (299) 11:45
Position: 1
Aggie Titley Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Position: 2
Natasha Craven Ysgol Uwchradd Bryn Elian / Rh. Conwy
Position: 3
Harrison Evans Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau (243) 11:50
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 2
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau (287) 12:05
Position: 1
Adran Penparc / Rh. Ceredigion
Position: 2
Is-Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Unawd Pres Bl 7-9 (216) 12:15
Position: 1
Ifan Llywelyn Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Position: 2
Owain Llestyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Position: 3
Cerys Mair Hughes Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysgolion hyd 100/Adran hyd 50) (261) 12:35
Position: 1
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh. Arbennig D&C (212) 12:50
Position: 1
Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9 (199) 13:25
Position: 1
Siwan Hedd Mason Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 2
Ffion Leigh Evans Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Dyfan Parry Jones Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau (184) 13:35
Position: 1
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 2
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Môn
Position: 3
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Llefaru Bl 7-9 (D) (300) 13:50
Position: 1
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Position: 2
Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Y Fedal Ddrama bl 10 a than 25 oed (369) 14:30
Unawd Chwythbrennau Bl 7-9 (213) 15:00
Position: 1
Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Sophie Neal Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Position: 3
Huw Emrys Williams Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Parti (Adran) Bl 6 ac iau (169) 15:20
Position: 1
Adran Henblas / Rh. Môn
Position: 2
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Position: 3
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau (245) 15:30
Position: 1
Phoebe a Mared Wyn Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Alys Siriol a Gwen Esyllt Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Beca a Cadi Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Côr (Adran) Bl 6 ac iau (170) 15:40
Position: 1
Adran Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Adran Bro Aled / Rh. Conwy
Position: 3
Adran Blaenau Ffestiniog / Rh. Meirionnydd
Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau (289) 15:55
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Grwp Bl 7-9 (229) 16:00
Position: 1
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 2
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ymgom Bl 7-9 (353) 16:10
Position: 1
Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 9 ac iau (252) 16:30
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 3
Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Côr (Adran) Bl 9 ac iau (185) 16:50
Position: 1
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 3
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7-9 (279) 18:30
Position: 1
Naomi Lloyd Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Position: 2
Charlotte Saunders Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Position: 3
William Griffiths Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7-9 (280) 18:30
Position: 1
Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Adran Bethel / Rh. Eryri
Position: 3
Adran Amlwch / Rh. Môn
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (281) 18:30
Position: 1
Eurgain Lloyd Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Position: 2
Lliwen Glwys Jones Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Position: 3
Chris Jones Aelod Unigol C. Aeron / Rh. Ceredigion
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed (282) 18:30
Position: 1
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Position: 2
Adran Amlwch / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion

Dydd Iau

Dydd Iau
Unawd Llinynnol Bl 7-9 (214) 11:00
Position: 1
Nia Williams Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Eirlys Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ifan Llywelyn Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Grwp Llefaru Bl 7-9 (290) 11:20
Position: 1
Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Unawd Cerdd Dant Bl 7-9 (244) 11:30
Position: 1
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 2
Siwan Hedd Mason Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 3
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau (267) 11:40
Position: 1
Cadi Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Menna Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Lois Glain Postle Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Môn
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) (302) 11:55
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Position: 2
Ysgol Uwchradd Aberconwy / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Uwchradd Argoed / Rh. Fflint a Wrecsam
Parti Bechgyn Bl 7-9 (187) 12:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Unawd Piano Bl 7-9 (215) 12:15
Position: 1
Jordan Kilpatrick Aelod Unigol Cylch Bro Conwy / Rh. Conwy
Position: 2
Julian Gonzales Ysgol Uwchradd Dinas Bran / Rh. Dinbych
Position: 3
Imogen Edwards Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau (268) 12:35
Position: 1
Daniel Calan Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Osian Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Rhys Morris Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ensemble Bl 7-9 (218) 12:45
Position: 1
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Unawd Merched Bl 7-9 (177) 13:10
Position: 1
Begw Melangell Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 2
Magi Tudur Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Position: 3
Manon Ogwen Parry Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed (222) 13:20
Position: 1
Grady Hassan Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Position: 2
Florence Plain Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 3
Alexander Morgan Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Llefaru Unigol Bl 7-9 (288) 13:55
Position: 1
Erin Dwyfor Roberts Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Position: 2
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Mared Fflur Jones Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Cystadleuaeth y Gadair Bl 10 a dan 25 oed (315) 14:30
Coginio Bl 7-9 (258) 14:55
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed (200) 15:00
Position: 1
Rhydian Jenkins Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Ruth Erin Roberts Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Emyr Lloyd Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Dawns Werin Bl 7-9 (264) 15:20
Position: 1
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Bechgyn Bl 7-9 (178) 15:40
Position: 1
Dewi Wykes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Position: 2
Osian Clarke Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Luke Rees Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (251) 15:55
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Deuawd Bl 7-9 (179) 16:10
Position: 1
Hanna Medi ac Ella Aelwyd Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Nia ac Esyllt Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Elain Davies a Mari Phillips Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant) (192) 16:20
Position: 1
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Merched Bl 7-9 (186) 16:40
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) (301) 16:55
Position: 1
Jason Johnston Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Position: 2
Evie Maidment Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Andrew Dyer Ysgol Gyfun Yr Olchfa / Rh. Gorllewin Morgannwg
Côr S.A. Bl 7-9 (188) 17:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (357) 17:20
Position: 1
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (354) 18:05
Position: 1
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Position: 2
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Position: 3
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Monolog Bl 10 a dan 19 oed (361) 19:00
Position: 1
Steffan Cennydd Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Anna Wyn Jones Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Position: 3
Rebecca Hayes Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed (364) 19:15
Position: 1
Jodi Bird Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Cuan Rowlands Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Catrin Alaw Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed (356) 19:35
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent

Dydd Gwener

Dydd Gwener
Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed (223) 10:00
Position: 1
Nest Jenkins Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Position: 2
Anwen Mai Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Position: 3
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed (246) 10:30
Position: 1
Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Position: 3
Rhydian Jenkins Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (292) 10:40
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed (221) 10:50
Position: 1
Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Position: 2
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Elain Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Deuawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed (247) 11:20
Position: 1
Celyn Llwyd a Ruth Erin Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Annest ac Elain Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Position: 3
Huw a Steffan Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau (224) 11:30
Position: 1
Charlie a Harry Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Thomas a Phoebe Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Position: 3
Rhian a Madlen Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed (180) 12:00
Position: 1
Erin Gwyn Rossington Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Position: 2
Ceri Haf Roberts Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Catrin Parry Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Ymgom Bl 10 a dan 19 oed (355) 12:10
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed (265) 12:30
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (291) 12:45
Position: 1
Seren Haf Macmillan Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 2
Ciaran Tomos Eynon Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Position: 3
Elin Mererid Lewis Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed (219) 12:55
Position: 1
Enlli Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Hana Abas Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Position: 3
Hope Vaughan-Hughes Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Deuawd Bl 10 a dan 19 oed (182) 13:25
Position: 1
Mared Elin a Ceri Haf Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Ryan a Sara Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Position: 3
Gwen a Dewi Erwan Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (253) 13:40
Position: 1
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed (181) 14:00
Position: 1
Robert Lewis Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Position: 2
Steffan Lloyd Owen Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 3
Elis Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Cystadleuaeth y Goron Bl 10 a dan 25 oed (338) 14:30
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed (347) 14:30
Position: 1
Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Position: 2
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (348) 14:30
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Aelwyd Llyn y Fan / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Aelwyd Llyn y Fan / Rh. Dwyrain Myrddin
Coginio Bl 10 a dan 19 oed (259) 14:55
Cystadleuaeth y Ddrama Fer dan 25 oed (363) 15:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed (220) 15:10
Position: 1
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Osian Jones Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Thomas Mathias Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau (190) 15:40
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed (248) 16:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 2
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau (189) 16:10
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed (276) 16:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Position: 2
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau (202) 16:50
Position: 1
Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau (191) 17:10
Position: 1
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Cerddorfa/Band dan 25 oed (227) 18:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Uwchradd Castell Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri

Dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed (269) 11:00
Position: 1
Enlli Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Anwen Mai Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Position: 3
Siwan Haf Evans Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp 15-25 oed (230) 11:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Position: 2
Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Position: 3
Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed (250) 11:15
Position: 1
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 2
Aelwyd Menlli / Rh. Dinbych
Position: 3
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Ensemble 15-25 oed (226) 11:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed (271) 12:00
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (294) 12:20
Position: 1
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 3
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (201) 12:35
Position: 1
Telaid Alaw Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli / Rh. Dinbych
Position: 3
Bethan Ruth Roberts Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (193) 12:55
Position: 1
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Position: 2
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Position: 3
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed (270) 13:15
Position: 1
Trystan Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Carwyn Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Harri Jones Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Llefaru Unigol 19-25 oed (293) 13:35
Position: 1
Bethan Elin Wyn Owen Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Position: 2
Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli / Rh. Dinbych
Position: 3
Rhian Davies Aelod Unigol C. Llandysul / Rh. Ceredigion
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (249) 13:50
Position: 1
Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli / Rh. Dinbych
Position: 2
Enlli Puw Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Position: 3
Sion Eilir Roberts Aelwyd Menlli / Rh. Dinbych
Unawd Offerynnol 19-25 oed (225) 14:10
Position: 1
Anne Denholm Aelod Unigol Cylch Caerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Gwyn Owen Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 3
Rhiain Awel Dyer Aelod Unigol Cylch Llŷn / Rh. Eryri
Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed (266) 14:35
Position: 1
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd 19-25 oed (183) 14:55
Position: 1
Heulen Gwynn Cynfal Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Jessica Robinson Aelod Unigol Cylch Clunderwen / Rh. Penfro
Position: 3
Meinir Wyn Roberts Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig Bl 7 a dan 25 oed (358) 15:10
Position: 1
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (362) 16:00
Position: 1
Rhian Davies Aelod Unigol Cylch Llandysul / Rh. Ceredigion
Position: 2
Lisa Jen Jones Aelwyd Y Drindod / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Bethan Elin Wyn Owen Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed (359) 16:30
Position: 1
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Cyflwyniad Digri 14-25 oed (360) 17:15
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Position: 3
Aelwyd Y Drindod / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (365) 17:35
Position: 1
Aaron Pryce Lewis Aelod Unigol Cylch Dewi / Rh. Penfro
Position: 2
Christiana Chilcott Aelod Unigol Cylch Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Sam Ebenezer Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (254) 18:00
Position: 1
Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Position: 2
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (194) 18:25
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 2
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (195) 18:55
Position: 1
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Position: 2
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Position: 3
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim mwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (196) 19:20
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 2
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Position: 3
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed (272) 19:45
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (197) 20:15
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Celf, Dylunio a Thechnoleg
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (1)
Position: 1
Rhys Jones Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. De Powys
Image
Position: 2
Gabby Chaplin Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Mali Jones Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (2)
Position: 1
Phebe Salmon Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ellie Pearson Ysgol Gynradd St Chad / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Aron Rhys Madoc Jones Ysgol Gynradd Y Gorlan / Rh. Eryri
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (3)
Position: 1
Tomas Charles Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Manon Bryant Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Kayley Sydenham Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 (4)
Position: 1
Iwan Morgans Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Aysha Williams Dean Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ifan Jones Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 (5)
Position: 1
Caitlin Burns Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Martha Glain Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Tahnia Haque Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grŵp) (6)
Position: 1
Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Hannah Ysgol Gynradd Gymunedol Berriew / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Loti Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grŵp) (7)
Position: 1
Gareth, Matthew ac Osian Ysgol Gynradd Tremeirchion / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grŵp Heledd Efa Jones Ysgol Gynradd Rhostryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Mared Lois Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grŵp) (8)
Position: 1
Grŵp Freya Louise Lane Ysgol Gynradd Rhostryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Aurora Carter Ysgol Gynradd Gymunedol Berriew / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Sadie Owen Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grŵp) (9)
Position: 1
Grŵp Bethan, Angel a Macey Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Lauren Marie Jones Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Image
Position: 3
Gwawr Owen Williams Adran Llanengan / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grŵp) (10)
Position: 1
Grŵp Jessica ac Olivia Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Erin Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (11)
Position: 1
Finley Howie Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Rhydian Sion Owen Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Siwan Parry Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (12)
Position: 1
Oliver Astley Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Max Williams Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Isaac Saer Ysgol Gynradd Parc y Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (13)
Position: 1
Tesni Peers Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Joshua McVicar Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Myfanwy Evans Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (14)
Position: 1
Grŵp y Morwyr Bach Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Freya Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Grŵp Hafodwenog Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (15)
Position: 1
Ysgol Gynradd Felinfach Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp y Castell Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Ellen Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (16)
Position: 1
Ysgol Gynradd Clydau Ysgol Gynradd Clydau / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ilan, Aron ac Ifan Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Jamie Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 (17)
Position: 1
Jack Roden Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Modlen Alun Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Jessica Roberts Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 (18)
Position: 1
Martha Glain Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ffion Angell Roberts Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Jenny Nutbourne Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (19)
Position: 1
Kelci Morris Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ffion Dowdall Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (20)
Position: 1
Tomos Hedd Owen-Ellis Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
William Phillips Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Beca Llwyd Roberts Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (21)
Position: 1
Caitlin Gould Ysgol Gynradd Bro Sannan / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Carwyn Hancock Ysgol Gymunedol Peniel / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Alex Musgrave Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (22)
Position: 1
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Libby Smith-Lorenz Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 9 (23)
Position: 1
Anwen Rees Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Alaw Haf James Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Morgan Owen Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (24)
Position: 1
Grŵp Panteg Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Grŵp Iwan Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Wil, Owen, Lydia a Thomas Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (25)
Position: 1
Grŵp Cari, Haul, Madi a Mari Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grŵp Panteg Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Lisa Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (26)
Position: 1
Elan, Meurig, Lili, Shannon, Gwion, Tomos a Llinos Ysgol Gynradd Maelgwn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Catrin, Louisha, Joe, Ellie a Heledd Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Grŵp Erin Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grŵp) (27)
Position: 1
Phoebe a Siwan Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
James, Ifan a Gethin Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C) (28)
Position: 1
Matthew Evans Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Anna Pollard Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Tomos Jones Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A (C) (29)
Position: 1
Shayla Faulkner Ysgol Gynradd Llansadwrn / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Chirstopher Chapman Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. De Powys
Image
Position: 3
Enfys Ariana Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C) (30)
Position: 1
Garmon Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Daniel Jones Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Owain-Rhys Rudge Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grŵp (31)
Position: 1
Grŵp Elin a Nia Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Iwan Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Quinn ac Owen Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.6 ac iau A. A (C) Grŵp (32)
Position: 1
Grŵp Matthew a William Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Ewan ac Owain Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp yr Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A (D) (33)
Position: 1
Kiki Morgan-Trewin Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) (34)
Position: 1
Shannon Thomas Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Position: 2
Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Jennesha Davies-Kelly Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D) (35)
Position: 1
Lauren Roberts Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Steffan Carroll Ysgol Gynradd Aberporth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Shannon Thomas Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grŵp (36)
Position: 1
Grŵp Alex a Mathew Ysgol Gynradd Blaenau / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Arfon Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Position: 3
Ieuan, Noel, Gruffydd a Mila Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grŵp (37)
Position: 1
Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Efi Rowles Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Jake Stanton a Jake Buckley Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C) (38)
Position: 1
Tomos Simpson Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Image
Position: 2
Lewis Fox Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) (39)
Position: 1
Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jordan Evans Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Luke Julian Ysgol Uwchradd Bryn Elian / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C) (40)
Position: 1
Jordan Evans Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Harry Roberts Ysgol Uwchradd Bryn Elian / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp (41)
Position: 1
Kym Webb a Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Jordan Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Rhodri a Dylan Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grŵp (42)
Position: 1
Grŵp Claire Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Image
Position: 2
Kym Webb a Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Alun ac Aaron Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C) (43)
Position: 1
Conner Jones Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jordan McDermott Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Nerys Jones Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) (44)
Position: 1
Daniel Evans Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Conner Jones Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Keeley Cotterill Ball Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C) (45)
Position: 1
Conner Jones Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Nerys Jones Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (46)
Position: 1
Grŵp Evan Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Tamara Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Aaron Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (47)
Position: 1
Grŵp Steven Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) (48)
Position: 1
Terry Tuffrey Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Guto Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
John Jones Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (49)
Position: 1
Morgan Emlyn Griffith Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
John Jones Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ceuat Zorlu Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (50)
Position: 1
Dion Jones Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Position: 2
John Jones Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ryan Pritchard Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (51)
Position: 1
Grŵp Daniel Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Huw Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Karl a Dion Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (52)
Position: 1
Grŵp Terry Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Dion Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Position: 3
Grŵp Charlie Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D) (53)
Position: 1
Natalie Smith Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Position: 2
Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Nicholas Hoggins Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) (54)
Position: 1
Gethin Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
William Cliftwood Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Mark Hunt Ysgol Y Bont / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) (55)
Position: 1
Rachel Mai Williams Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Llinos Parry Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Rachel Pote Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (56)
Position: 1
Josh, Zac, Dylan ac Eifion Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Tomos Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Alun Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (57)
Position: 1
Grŵp Nicola Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Alex Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grwp Tomos Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (58)
Position: 1
Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Abigail Filmer Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Isabel Stubbings Ysgol Gynradd Clocaenog / Rh. Dinbych
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (59)
Position: 1
Erin Jones Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Cerys Williams Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Lola Kennedy Ysgol Gymraeg Lon Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (60)
Position: 1
Owain Hopping Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Kelly Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Sophie Vaughan Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd / Rh. Conwy
Image
Argraffu Bl. 7 ac 8 (61)
Position: 1
Myfanwy Fenwick Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ciara Williams Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Aled Jones Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 9 (62)
Position: 1
Ben Grant Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Sean Couello Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Lewis Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (63)
Position: 1
Ioan Rowe Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Erin Davies Ysgol Gynradd Ciliau Parc / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Efan Sion Madoc Jones Ysgol Gynradd Y Gorlan / Rh. Eryri
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (64)
Position: 1
Lauren Evans Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Nedw Prys Peisley Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (65)
Position: 1
Guto Griffiths Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Carys Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Luke Petersen Ysgol Gynradd Maes Owen / Rh. Conwy
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 (66)
Position: 1
Glain Lewis Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Owen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Cerys Swain Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 (67)
Position: 1
Para Aleksandra Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Cadi Roberts Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Steffan Rees Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau (68)
Position: 1
Leah Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Tesni-Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Môn
Image
Position: 3
Aurora Carter Ysgol Gynradd Gymunedol Berriew / Rh. Maldwyn
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 (69)
Position: 1
Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 (70)
Position: 1
Llyr Evans Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Môn
Image
Position: 2
Jordan Arthur Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp) (71)
Position: 1
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ben Thomas Ysgol Gynradd Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp) (72)
Position: 1
Dewi Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Cerys Swain Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Moli Jones ac Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (73)
Position: 1
Math Gwyn Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Lucy Oliver Ysgol Gynradd Tal y Bont / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Kayleigh Fischer Ysgol Gynradd Llandudoch / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (74)
Position: 1
Emelia Jane Johnson Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Harri Caradog Hughes Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Nia Seenam Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos / Rh. Conwy
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (75)
Position: 1
Glesni Wyn Jones Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Nansi Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Isabel Stubbs Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (76)
Position: 1
Torin Laurie Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Osian Dafis Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lewis Latimer Williams Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (77)
Position: 1
Gwydion ap Phylip Ysgol Gymraeg Brynsierfel / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Osian Maelor Jones Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lara Martin Ysgol Gynradd Brynffordd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau (78)
Position: 1
Osian, Neve, Oliver a Kelci Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Steffan, Elliw, Elain a James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Rhys Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4 (79)
Position: 1
Albie, Kane a Kari Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ffion, Cerys, Iolo a Morgan Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Briall Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6 (80)
Position: 1
Grŵp Cian Adran Morfa Nefyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Tarrin Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Morgan Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 (81)
Position: 1
Bedwyr Hughes Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Alaw Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gwawr Owen Williams Adran Llanengan / Rh. Eryri
Image
Mwgwd neu Byped Bl 9 (82)
Position: 1
Mared Meredydd Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (83)
Position: 1
Idris Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Iago Dafydd Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Magi Non Jones Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (84)
Position: 1
Thomas Brodie Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 2
Tom Lloyd Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Iolo Dafydd Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (85)
Position: 1
Megan Davies Ysgol Gymraeg Lon Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Lucy Swann Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Annabelle Blundly Ysgol Gynradd Bro Famau / Rh. Dinbych
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 (86)
Position: 1
Hannah Smith-Lorenz Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Libby Smith-Lorenz Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Erin Roberts Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 (87)
Position: 1
Steffan Rees Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Mari Rees Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (88)
Position: 1
Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Indigo Young Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Lily-Grace Burchell-Bishop Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp) (89)
Position: 1
Bedwyr, Lleu, Cerys, Mary a Gethin Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grŵp Gweno Aur Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Indigo Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (90)
Position: 1
Mali Prys Roberts Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jaden Bates Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Sali Rees Hughes Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp) (91)
Position: 1
Ysgol y Wern Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Ysgol Gynradd Llandwrog Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Amelia Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (92)
Position: 1
Marged Jones Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Arthur Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Awen Glyn Roberts Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp) (93)
Position: 1
Grŵp Nina Adran Corris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Elen Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Rebekah Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 (94)
Position: 1
Cerys Hickman Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ellie Palfrey Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Maisie Wolstenholme Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 9 (95)
Position: 1
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Megan Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gwen Esyllt Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (96)
Position: 1
Tamsin Williams Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Seth Dearden Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Eleanor Ingham Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (97)
Position: 1
Efa Wyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Louis Summers Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Heledd Fflur Richardson Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (98)
Position: 1
Anna Mai Hughes Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Gynradd Pentrecelyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Lleucu Stockton Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 (99)
Position: 1
Abigail Hill Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Llio Hughes Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
3D Tecstilau Bl. 9 (100)
Position: 1
Freya Moran Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Môn
Image
Position: 2
Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Carys James Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau (101)
Position: 1
Joseff Humphreys Ysgol Iau Maesincla / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Hannah Freckleton Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Isabelle Roberts Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 (102)
Position: 1
Rhiannon Hughes Ysgol Gynradd Tal y Bont / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Megan Morris Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 (103)
Position: 1
Jac Granger Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Katelyn Airey Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 (104)
Position: 1
Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ffion Davies Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Image
Gwau/Crosio Bl. 9 (105)
Position: 1
Catrin Parry-Ephraim Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (106)
Position: 1
Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Gruff Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Casey Cranston Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Môn
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (107)
Position: 1
Mali Rhys Dillon Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Catrin E. Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (108)
Position: 1
Charlotte Ralphs Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nia Bateman Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Dyfan Lloyd-Owen Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau (109)
Position: 1
Rhodri, Harry, Chloe a Lovis Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ysgol Y Llys Ysgol Gynradd Y Llys / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Grŵp Halle Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 (110)
Position: 1
Grŵp Steffan Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Lucy Adran Corris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Aeron, Tyler a Tyler Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 (111)
Position: 1
Bruce Elder a Sidney Price Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Nieve Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Megan Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 7 ac 8 (112)
Position: 1
Seren James-Williams Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Moli Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ffion Davies Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu Bl. 9 (113)
Position: 1
Anna Fflur Williams Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ania Wyn Parry Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Amelie Taylor Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8 (114)
Position: 1
Cennin Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Ffasiwn Blwyddyn 9 (115)
Position: 1
Alaw Haf James Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (116)
Position: 1
Ffreuer Bristow Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Lois Mererid Hughes Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Betsi Griffiths Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (117)
Position: 1
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Nia Powell Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Iago Fussell Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (118)
Position: 1
Daniel Thomas Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Heddwyn ap Ioan Cunningham Ysgol Gynradd Talybont / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ioan Davies Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (119)
Position: 1
Sali Gelling Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Dyfan Lloyd-Owen Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Stella Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (120)
Position: 2
Tomi Vaughan Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Hedd Llwyd Edwards Ysgol Uwchradd Glan y Mor / Rh. Eryri
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (121)
Position: 1
Llew John Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (122)
Position: 1
Gruffydd Owen Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Noa Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Joseff Watson Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (123)
Position: 1
Rhys Gruffudd Jones Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Aran Lock Ysgol Gynradd Y Glannau / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Samantha Price Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (124)
Position: 1
Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Image
Position: 2
Elan Duggan Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (125)
Position: 1
Matilda Sefton Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Awen Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (126)
Position: 1
Elin Mai Jones Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elin Howells Ysgol Gynradd Ciliau Parc / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (127)
Position: 1
Thomas Woodthorpe Ysgol Gynradd Cenarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Elen Nanlys Edwards Adran Y Groeslon / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (128)
Position: 1
Sara Llwyd James Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Tomi Vaughan Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (129)
Position: 1
Bodhi Kelly Parkinson Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Nia Powell Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Lowri Meles James Evans Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (130)
Position: 1
Olivia Roberts Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Paul Foster Ysgol Gynradd Tre Ioan / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Dafi Sion Evans Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (131)
Position: 1
Ben Noden Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Bethan Ruck Ysgol Gymraeg Cwm Derwen / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Anest Gwenllian Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (132)
Position: 1
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Glain Lewis Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Ffilm neu animeiddiad - Cynradd (133)
Position: 1
Stella Maris Hughes Watts Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Hedydd Ioan Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grwp Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Pontardawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd (134)
Position: 1
Owain Llyr Pritchard Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Bedwyr a Nia Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Luke Anderson a Joey Griffiths Ysgol Uwchradd Dinas Bran / Rh. Dinbych
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (135)
Position: 1
Glesni Wyn Jones Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Angelle Clark Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (136)
Position: 1
Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ceris-Mai Evans Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Elen Brennan Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (137)
Position: 1
Nel Jones Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Mali Closs-Sharp Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Rebecca Szpadt Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Gemwaith Bl. 7 ac 8 (138)
Position: 1
Jenny Page Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Gwennol Griffiths Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Ella Haf Oldfield Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gemwaith Bl. 9 (139)
Position: 1
Mared Meredydd Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Robert Jenkins Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Jordan Evans Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (140)
Position: 1
Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Megan Evans Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (141)
Position: 1
Tesni-Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Môn
Image
Position: 2
Niamh Hughes Ysgol Gynradd Llanfarian / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lowri Cerys Brown Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (142)
Position: 1
Sion Pyrs Owen Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Cara Rees-James Ysgol Gynradd Clydau / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Sian Fflur Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grŵp (143)
Position: 1
Manon, Ellie a Nia Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Iolo Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Llyr, Mari a Tom Ysgol Gynradd Llanfarian / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grŵp (144)
Position: 1
Grŵp Brandon Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Emma Aelwyd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Osian, Tali, William a Llion Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grŵp (145)
Position: 1
Lucy, Ella a Stephanie Ysgol Gynradd Llanilar / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Kane Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Dafydd Ysgol Gynradd Bro Sannan / Rh. Gwent
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 (146)
Position: 1
Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cerys Pollock Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 9 (147)
Position: 1
Hanna James Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Sophie Bailey Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grŵp (148)
Position: 1
Ysgol Gynradd Cae'r Felin Ysgol Gynradd Cae'r Felin / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nedw a Twm Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Garmon, Nel, Erin, Efan, Seren, Mia a Megan Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grŵp (149)
Position: 1
Grŵp Charlie Adran Henblas / Rh. Môn
Image
Position: 2
Ffion a Megan Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Enid a Saran Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grŵp (150)
Position: 1
Alex, Jacob, Azim a Lewis Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Carys Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Erin Haf a Tesni Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 (151)
Position: 1
Iona Meleri Gwyn Jones Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Moli Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Darya Williams Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Creu Arteffact Bl. 9 (152)
Position: 1
Eboni Powell Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Iestyn Richards Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 (153)
Position: 1
Fflur Jones Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Megan Alaw Lewis Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Mari Richards Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed (154)
Position: 1
Osian Rees Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Kate Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ally Wilson Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Creu Arteffact dan 25 oed (155)
Position: 1
Joe Andrew Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ffion Esyllt Roberts Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lois Roberts-Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
CAD Bl. 10 ac 11 (157)
Position: 1
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
CAD Bl. 12 a dan 19 oed (158)
Position: 1
Jonathan Brayley Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Elin Evans Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Image
CAD / CAM Bl. 7-9 (159)
Position: 1
Zoe Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Alpha Evans Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mari Lois Evans Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Image
CAD / CAM Bl. 10 ac 11 (160)
Position: 1
Rebecca James Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ceris Davies Ysgol Uwchradd Tregaron / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed (161)
Position: 1
Ifan Morgan Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Kate Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Celf dan 19 oed (162)
Position: 1
Luned Bedwyr Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elinor Griffiths Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Dewi Uridge Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed (163)
Position: 1
Steffan Roberts Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Dorian Davies Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Casgliad o waith gorffenedig CDT 18-25 oed (164)
Position: 1
Dewi Uridge Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Lea Sautin Aelod Unigol Cylch Llyn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Mirain Fflur Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Image

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel

Eleni mae'r drefn o ddewis cystadleuwyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth yn newid. Bydd panel o bedwar, sef Cefin Roberts, Eirian Owen, Bethan Bryn ac Eirlys Britton, yn edrych ar yr holl gystadleuwyr llwyfan yn y naw cystadleuaeth unigol 19-25oed a gynhelir trwy gydol ddydd Sadwrn, ac yn dewis y chwech gorau, nid o reidrwydd enillwyr y cystadlaethau. Mae'r panel yn annibynnol o'r beirniaid swyddogol ar gyfer y cystadlaethau unigol.

2013

2013

Chloe yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2013

Chloe yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2013

Nos Sul, Hydref 6, 2013 fe gipiodd y ffliwtydd Chloe Angharad Bradshaw Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2013 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Chloe yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Chloe, sydd yn wreiddiol o Hengoed, Cwm Rhymni ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i'r brig wedi iddi swyno'r pedwar beirniad, Cefin Roberts, Cliff Jones, Eirian Owen a Rhys Taylor. Roedd rhaglen Chloe yn cynnwys dehongliad o Kokopeli gan Katherine Hoover a 3ydd symudiad Sonatina gan Edlin Burton. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y ffliwtydd proffesiynol, Matthew Featherstone.

Mae Chloe ym Mhrifysgol Rhydychen yn astudio Cerddoriaeth a hi yw Llywydd Cymdeithas Gerdd y Brifysgol. Mae'n aelod blaenllaw o gerddorfa a sinfonietta'r Coleg ac ymysg ei llwyddiannau mae ennill y Rhuban Glas offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Cerddor Ifanc mwyaf addawol yn Gregynnog.

Meddai Chloe, "Nes i fwynhau perfformio heno yn fawr, er fy mod yn nerfus cyn chwarae fy narn cyntaf. Mi oedd y cystadleuwyr eraill yn broffesiynol iawn, yn gyfeillgar ac mi oedd perfformio gyda nhw yn brofiad da iawn.

"Pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i, doeddwn i ddim yn credu beth oedd yn digwydd a methu stopio gwenu! Gyda'r arian rwyf wedi ennill, dwi am wneud cais am gyrsiau meistr - mae un neu ddau yn apelio yn America ac Ewrop, a gyda'r arian yma mi allaf fforddio mynd allan am glyweliadau, na fyddwn i wedi gallu gwneud fel arall."

Yn ôl Eirian Owen, un o'r beirniaid, "Mi oedd y cystadleuwyr heno i gyd yn eithaf ifanc a dyma y tro cyntaf i bob un ohonynt gystadlu am yr ysgoloriaeth - mi oedd pob un yn brofiadol yn eu maes ac yn berfformwyr aeddfed iawn ond mi oedd yr enillydd yn sefyll allan. Er ei bod yn agos, mi oeddem ni i yn unfryd ein barn ar yr enillydd, sydd yn beth braf.

"Mae techneg ffliwt Chloe yn arbennig o dda. Mae hi'n amlwg yn feistr ar gynhyrchu sain y ffliwt a mi fydd hynny yn ei chario ymlaen i'r dyfodol dwi'n siŵr."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, "Cawsom noson wych yng Nghanolfan y Celfyddydau nos Sul, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Chloe ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

2012

2012

Huw yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2012

Huw yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2012

Ar nos Sul, Hydref 14, fe gipiodd y canwr Huw Ynyr Evans Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2012 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Huw gan Bryn Terfel yn y cyngerdd oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Huw, sydd yn wreiddiol o Rydymain ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol y Gader a Choleg Meirion Dwyfor i'r brig wedi iddo swyno'r chwe beirniad. Roedd rhaglen Huw yn cynnwys dehongliad o'r aria Eidaleg, Già il sole dal Gange (O'r Dwyrain mae'r Golau), Alessandro Scarletti. Darn cerdd sef 'Cân Shane' o waith Myrddin ap Dafydd ar y gainc 'Difyrwch Ieuan y Telynor Dall' gan Nansi Richards. Pan ddaw'r Nos, Meirion Williams a Gitâr Abruzzese, Francesco Tosti. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y canwr uchel ei fri, Rhys Meirion.

Mae Huw ar fin cychwyn ei drydedd flwyddyn yn gwneud gradd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Mae yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau'r Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r _yl Gerdd Dant ac wedi perfformio yn gyson gyda Chwmni Theatr Meirion a Chôr Idris. Mae hefyd yn ddiweddar wedi dechrau canu gyda Chôr Godre'r Aran.

Meddai &dlquo;Tri chynnig i Gymro mae nhw yn ei ddweud, ond mi wnes i lwyddo i'w gwneud hi mewn dau heno gan mai dyma oedd yr ail waith i mi gystadlu! Mi oedd yn brofiad ffantastig perfformio heno, a mi oedd pawb yn fwy na theilwng o'r wobr, felly mi ges i dipyn o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i. Mi ydw i am gadw'r arian, a disgwyl i weld sut mae'r llais yn datblygu ac yna mewn blynyddoedd i ddod ar ôl iddo setlo, gobeithio y gallaf i fynd i astudio'r llais ymhellach.”

Yn ôl Gavin Ashcroft, un o'r beirniaid, “Mi oedd y safon yn uchel iawn ac mi gawsom wledd i'r llygaid ac i'r glust. Roedd yn braf gweld cymaint o amrywiaeth ar y llwyfan a'r safon mor uchel - ac yn y diwedd bu'n rhaid edrych ar bwy oedd yn fwy cyson gyda'u safon. Beth oedd yn arbennig am Huw yw fod yna rhyw annwyldod amdano, ac mae ganddo lais melfedaidd iawn. Perfformiodd yn wych heno a dwi'n si_r y bydd yn datblygu i fod yn ganwr anhygoel.”

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, “Cawsom gyngerdd gwefreiddiol yn y Stiwt heno, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Huw ac edrychaf ymlaen i glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol.”

2011

2011

Ysgoloriaeth 2011 Abertawe a'r Fro 2011

Glain

Ar nos Sul, Medi 25 2011 fe gipiodd Glain Dafydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2011 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Stiwdio'r Ddraig, Pencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Glain ar ddiwedd y cyngerdd cafodd ei darlledu'n fyw ar S4C.

Daeth Glain (19), o Fangor ac sy'n gyn-ddisgybl yn Ysgolion y Garnedd a Tryfan a Chanolfan William Mathias i'r brig wedi iddi swyno'r chwe beirniaid gyda'i dehongliad o Au Matin gan Touriner, La Source, Albert Zabel ac Impromptu gan Reinhold Gilère. Fel rhan o weithgarddau'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y telynor Ieuan Jones.

Mae Glain wedi hen arfer perfformio a chystadlu, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae eisoes wedi ennill Tlws y Telynor, Ysgoloriaeth Simms yr Urdd a'r Rhuban Glas Offerynnol yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau'r Cymoedd 2010. Yn yr un flwyddyn bu'n agos i'r brig yng nghystadleuaeth BBC Young Musician a'r Royal Overseas League. Mae hi bellach yn astudio ym Mhrifysgol Normale de Musique de Paris o dan hyfforddiant Isabelle Perrin. Yn ddiweddar ymddangosodd Glain fel aelod o Gerddorfa Ieuenctid Prydain yn y Proms yn Neuadd Albert.

Meddai “Mae ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel yn gyrhaeddiad allweddol i mi yn fy ngyrfa hyd yma, heb os. Mae wedi bod yn fraint cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth a hoffwn gydnabod y cyfraniad y mae'r Urdd wedi'i wneud i mi fel perfformiwr dros nifer o flynyddoedd ac sy'n cyrraedd penllanw drwy'r gystadleuaeth arbennig hon.”

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys:

  • Ellen Angharad Williams o'r Bontfaen. Enillydd yr Unawd Alaw Werin 19 – 25
  • Elen Angharad Morgan o Landysul. Enillydd y Cyflwyniad Dramatig 19 – 25
  • Rhian Mair Davies o Bencader. Enillydd y Llefaru Unigol 19 – 25
  • Glain Dafydd o Fangor. Enillydd Unawd Offerynnol 19 – 25
  • Huw Ynyr Evans o Rydymain. Enillydd Unawd Cerdd Dant 19 – 25
  • Anna Pardanjac o Fae Colwyn. Enillydd Dawns Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25
  • Steffan Jones o Gaerdydd. Enillydd Unawd 19 – 25
  • Sian Crisp o Gaernarfon. Enillydd Unawd o Sioe Gerdd 19 – 25

2010

2010

Ysgoloriaeth 2010 CEREDIGION

Elgan Llyr Thomas

Daeth Elgan Llyr Thomas, o Graig y Don, Llandudno i'r brig wedi iddo swyno'r chwech beirniaid gyda'i ddehongliad o Y Bugail gan Wilfred Jones, Anfonaf Angel gan Robat Arwyn a 'Miwsig mwyn y nos' gan Andrew Lloyd Webber. Fel rhan o'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan neb llai na'r canwr Rhydian Roberts.

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys y soprano Eirlys Myfanwy Davies o Lanelli; cantores Cerdd Dant Glesni Fflur, enillydd y cystadleuaeth llefaru Elen Gwenllian o Gaernarfon; enillyd yr Unawd Alaw Werin Ceirios Evans o Lanarth; pianydd Jocelyn Freeman; Teleri Mair Williams, enillydd y Cyflwyniad Ddramatig a'r dawnswraig Cerian Phillips o Gaerfyrddin.

Yn enedigol o Landudno, mae Elgan bellach yn fyfyriwr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion. Yno mae wedi profi llwyddiant gyda'i lais wrth iddo gipio gwobr 'Elsie Thurston' syin agored i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac o ganlyniad buin cynrychioli'r coleg yng nghystadleuaeth 'Kathleen Ferrier Bursary Award' ym mis Hydref 2009. Dyma'r tro cyntaf i Elgan gystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ac wedi iddo raddio, mae a'i fryd ar ddilyn cwrs ôl-radd yn y Guild Hall yn Llundain er mwyn llwyddo fel Tenor proffesiynol.

Meddai Elgan “Ennill yr Ysgoloriaeth hon yw uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma. Roedd cymryd rhan yn brofiad bythgofiadwy a dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle i gydweithio â Rhydian Roberts oedd wedi bod yn fy mentora. Bwriadaf ddefnyddio'r wobr ariannol ar gyfer costau addysg yn y coleg a dilyn cwrs ôl radd. Hoffwn ddiolch i'r Urdd a'r Ysgoloriaeth am y cyfle”.

Meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd “Eto eleni, mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth wedi creu cynnwrf a chyffro heb ei ail a'r cyngerdd yn binacl gwych i'r holl weithgareddau. Bu i'r wyth cystadleuydd roi o'u gorau a llongyfarchiadau gwresog iawn i Elgan. Edrychwn ymlaen at ddilyn ei yrfa yn y dyfodol”.

Past winners

Cyn Enillwyr
2011 Abertawe a'r Fro Glain Dafydd
2010 Ceredigion Elgan Llyr Thomas
2009 Bae Caerdydd Catrin Angharad Roberts
2008 Conwy Rhian Lois Evans
2007 Sir Gâr Manon Wyn Williams
2006 Sir Ddinbych Rhys Taylor
2005 Canolfan Mileniwm Cymru Lowri Walton
2004 Ynys Môn Rakhi Singh
2003 Tawe Nedd ac Afan Aled Pedrig
2002 Caerdydd Rhian Mair Lewis
2001 Toriad oherwydd Clwy'r traed a'r genau -
2000 Bro Conwy Fflur Wyn
1999 Llanbedr Pont Steffan Mirain Haf