S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ty FFIT

Hafan Tŷ FFIT

Ydych chi eisiau caru eich hun eto? Eisiau ansawdd bywyd gwell am gyfnod hirach? Eisiau trawsnewid eich iechyd corfforol a meddyliol gan golli bach o bwysau ar hyd y daith? Yna, mae croeso i chi yn hafan/encil ('retreat') 'Tŷ FFIT'.

Ydych chi yn poeni am eich iechyd? Ydych chi dros eich pwysau; hanes iechyd gwael yn y teulu; neu am gael mwy o hunan-hyder? Dyma'r gyfres i chi.

  • Tŷ FFIT

    Tŷ FFIT

    Ymgeisiwch nawr!

    Mae hafan saff ac ymlaciol 'Tŷ FFIT yn cynnig y lleoliad perffaith i gael amser i chi fuddsoddi yn chi eich hun, i wella eich iechyd meddyliol ac i newid siap eich corff tra'n rhoi tro ar wahanol sialensau – rhai yn fwy na'i gilydd!

    Mae 'Ty FFIT' yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o grwpiau nodweddion gwarchodedig sydd yn cael eu tangynrychioli yn y cyfryngau, ac yn croesawu'n arbennig ceisiadau gan bobl o Gymunedau Ethnig Amrywiol, Pobl Anabl, Byddar neu Niwroamrywiol, a phobl sy'n aelod o'r grwp LHDTC+.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?