S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Ymchwil Llythrennedd Cyfryngau

Mae S4C, mewn partneriaeth â swyddfa Comisiynydd Plant Cymru a Logicalis, wedi comisiynu adroddiad gan Wisekids ar lythrennedd cyfryngau yng Nghymru ymysg disgyblion blwyddyn 9.

Dyma'r adroddiad, a ryddhawyd ar y 1af o Ragfyr: yma

www.wisekids.org.uk/wk/new-1st-dec-2014-generation-2000-research-findings/

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?