S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Ymchwil ar Ddefnydd Iaith Siaradwyr Cymraeg

Mae S4C, BBC Cymru a Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil ar y cyd gan Beaufort Research i edrych ar ddefnydd iaith siaradwyr Cymraeg ar draws nifer o sefyllfaoedd.

Gellir gweld copi pdf o ganlyniadau'r ymchwil drwy glicio yma.

Fel pob darlledwr, mae ymchwil yn bwysig i S4C, er mwyn darganfod barn y cyhoedd. Caiff ymchwil ei gynnal o dan y penawdau canlynol:

  • Mesur Cynulleidfa
  • Ymateb Cynulleidfa
  • Ymchwil Rhaglenni a Phrosiectau
  • Ymchwil Marchnata
  • Ymchwil Is-deitlo
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?