S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Rheoleiddio S4C

Mae gwasanaeth teledu S4C yn cael ei reoleiddio gan Ofcom, sef rheoleiddiwr cyfathrebiadau'r DU. Amlinellir y darpariaethau rheoleiddio yn Neddf Cyfathrebiadau 2003.

O dan y darpariaethau hyn, mae'n ofynnol i S4C gydymffurfio ag ystod eang o ofynion rheoleiddio a bennir mewn deddfwriaeth, a chan Ofcom hefyd. Mae gan Ofcom ystod eang o bwerau rheoleiddio a sancsiynau yn ymwneud â gwasanaethau teledu S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?