S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Pwyllgorau'r Bwrdd

Mae gan Fwrdd S4C dri phwyllgor sy'n goruchwylio gwahanol agweddau o waith S4C. Mae ganddo hefyd fwrdd cyfarwyddwyr ar gyfer cwmnïau masnacholS4C.

Mae'r pwyllgorau'n adrodd yn ôl yn rheolaidd i'r Bwrdd, gyda'r Bwrdd yn cymeradwyo argymhellion y pwyllgorau.

Mae gan Gadeirydd y Bwrdd yr hawl i fynd i gyfarfodydd y pwyllgorau fel sylwedydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?