S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Nerys Howell

  Nerys Howell

  calendar Dydd Iau, 24 Mawrth 2022

 • Lemon meringue pie

  Cynhwysion

  • crwst brau (220g blawd plaen, 100g menyn, 3 llwy fwrdd dŵr oer)
  • 3 llwy fwrdd blawd corn
  • 100g siwgr mân
  • croen 3 lemon
  • 150ml sudd lemon (o 2-3 lemon)
  • sudd 1 oren
  • 85g menyn
  • 3 melyn wy + 1 wy cyfan
  • meringue
  • 4 gwyn wy
  • 175g siwgr mân
  • 2 llwy de blawd corn

  Dull

  1. Roliwch y crwsti dun flan 23cm, gwnewch dyllau gyda fforc ar ei waelod a rhoi yn yr oergell i orffwys am awr, cyn pobi'n ddall gyda ffoil ar ei waelod am gwarter awr wedyn codi'r ffoil a'i ddychwelyd i'r ffwrn am 10 munud arall.
  2. I neud y llenwad cymysgwch y blawd corn,100g sigwr man, croen a sudd y lemwn.Ychwanegwch ddwr at y sudd oren i fesur 200ml ac ychwanegwch at y lemon a rhoi'r cyfan mewn sosban dros wres canolig a'i droi tan yn dechrau tewhau. Tynnwch o'r gwres ac ychwanegwch y menyn wedi'u dorri'n giwbiau a'i droi tan wedi toddi.
  3. Cymysgwch y melynwy a'r wy cyfan a'i arllwys i'r sosban gyda gweddill y gymysgedd. Rhowch dros wres canolig gan gadw i droi wedyn arwllyswch dros y crwst.
  4. Chwyrliwch y gwyn wy tan yn feddal wedyn ychwanegwch y siwgr fesul llwyaid a'r blawd corn a chadwch i gymysgu tan bod y meringue yn llyfn ac yn drwchus. Rhowch ar ben y llenwad lemwn gan wneud yn siwr eich bod yn gorchuddio'r llenwad i gyd gyda'r meringue.
  5. Rhowch nol yn y ffwrn ar wres 170C /nwy 3.5 am 15-20 munud tan bod y meringue yn euraidd.

  Rysáit gan Nerys Howell, wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Prynhawn Da.

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?