S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Lisa Fearn

  calendar Dydd Llun, 09 Ionawr 2023

 • Ham oren a mwstard

  Cynhwysion

  • 2kg darn gamwn (heb esgyrn)
  • 1 winwnsyn
  • 2 lwy de puprennau du
  • 3 dail llawryf
  • 2 goeden anis
  • 20 clof
  • 200g siwgr brown
  • 2 lwy fwrdd marmaled neu mêl
  • 2 lwy fwrdd mwstard

  Dull

  1. Rhowch y gamwn mewn padell fawr a'i orchuddio â dŵr oer. Ychwanegwch y winwnsyn, corn pupur, anis seren a dail llawryf.
  2. Cyfrifwch yr amser coginio (20 munud am bob 450g) a dewch i ferwi.
  3. Unwaith y bydd wedi berwi, trowch ef i lawr i fudferwi, a rhowch ddŵr berw ar ei ben os oes angen.
  4. Arllwyswch yr hylif yn ofalus (dwi'n hoffi ei gadw ar gyfer gwneud cawl, gallwch chi ei rewi am amser arall)
  5. yna gadewch i'r ham oeri ychydig wrth i chi gynhesu'r popty i 200˚C (Marc nwy 6)
  6. Codwch yr ham i dun rhostio wedi'i leinio â ffoil, mae'r ffoil yn arbed llawer o olchi llestri.
  7. Torrwch y croen i ffwrdd gan adael haen denau o fraster ar ei ôl a sgoriwch y braster i ddau gyfeiriad i wneud patrwm diemwnt, yna rhowch ewin ar bob diemwnt.
  8. I wneud y gwydredd, rhowch y siwgr, y mwstard a'r marmaled mewn padell fach a dod â nhw i ferwi. Brwsiwch hanner y gwydredd dros yr ham, yna rhostio am gyfanswm o 35 munud, gan frwsio'r gamwn gyda mwy o wydredd bob 10 munud. Tynnwch o'r popty a gadewch iddo orffwys am 15 munud cyn cerfio.

  Rysáit gan Lisa Fearn, wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Prynhawn Da.

  Instagram: @lisafearncooks

  Twitter: @lisaannefearn

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?