S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Byddardod

Adnoddau i bobl sy'n byw gyda byddardod.

 • Action on Hearing Loss

  Yn cael ei adnabod fel yr RNID ers talwm, mae'r mudiad yma yn cynnig gwybodaeth a chenfogaeth i'r sawl sy'n byw gyda byddardod neu tinitws. grwpiau lleol ar gael yng Nghymru.

  0808 808 0123

  www.actiononhearingloss.org.uk

 • Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru

  Cymdeithas sy'n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth priodol yng Ngogledd Cymru er mwyn byw'n dda gyda byddardod.

  www.deafassociation.btck.co.uk

 • Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

  Mae'r cyngor yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i pobl sy'n bw gyda byddardod allu dilyn bywydau llawn.

  www.wcdeaf.org.uk

 • Hearing Link

  Yna i helpu pobl sy'n byw gyda byddardod i gael y sgiliau, gwybodaeth a's hyder i gymryd rhan yn y byd.

  www.hearinglink.org

 • AbilityNet

  Help, gwybodaeth a chefnogaeth i ddefnyddio cyfrifiaduron a thechnoleg os yn byw gydag anabledd.

  www.abilitynet.org.uk

 • Anabledd Cymru

  Gwybodaeth, sylwadau a chyfleodd i ymgyrchu dros cydraddoldeb i bobl anabl. Mae Anabledd Cymru yn fudiad cenedlaethol sy'n dod a mudiadau eraill ynghyd ac yn ceisio sicrhau hawliau, cydraddoldeb ac annibynniaeth i bobl anabl.

  www.disabilitywales.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?