S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Dewisiadau os yn feichiog

Help a chefnogaeth gyda dewisiadau os yn feichiog.

 • BPAS

  Un or' prif wasanaethau gofal erthyliad y DU sy'n ymgyrchu dros ddewisiadau atgenhedlu menywod.

  03457 30 40 30

  www.bpas.org

 • Dulliau atalgenhedlu brys

  Gwybodaeth am beth sydd ar gael ac o ble.

  www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/e/article/emergencycontraception

 • Marie Stopes

  Cyngor a chefnogaeth os ydych yn feichiog ac yn cysidro eich opsiynnau.

  0345 300 8090

  www.mariestopes.org.uk

 • Brook

  Gwybodaeth a cyngor am iechyd rhywiol a'ch opsiynnau os y berson ifanc, gyda dros 400 o glinigau ar draws y DU.

  www.brook.org.uk

 • ARC

  Antenatal Results and Choices

  Elusen cenedlaethol sy'n helpu a chefnogi rhieni a meddygon drwy'r broses sgrinio cynenedigol a'r cnalyniadau a all ddod.

  0845 077 2290

  www.arc-uk.org

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?