S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Adnoddau Iechyd Meddwl

Mae tudalennau S4C Cymorth eisioes gyda gwybodaeth o bob math, a dyma gasgliad o adnoddau defnyddiol i'ch helpu gyda iechyd meddwl.

 • Tir Dewi

  Mae Tir Dewi yn helpu i gefnogi ffermwyr a'u teuluoedd, trwy geisio datrys unrhyw bryderon a dod o hyd i atebion i broblemau, mawr neu bach.

  0800 121 4722 Llinell ddwyieithog ar agor rhwng 7pm a 10pm

  tirdewi.wales

 • Sefydliad DPJ

  Cwnsela a hyfforddiant i gefnogi iechyd meddwl ffermwyr a phobl sy'n gweithio mewn cymunedau gwledig.

  0800 587 4262 neu tecstiwch 07860 048799

  www.thedpjfoundation.co.uk

 • Shout

  Help gyda iechyd meddwl i bawb dros neges, unrhyw amser or diwrnod.

  Tectiwch: 85258

  giveusashout.org

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

 • 2wish Cymru

  Cymorth a chefnogaeth gydag iechyd meddwl a phrofedigaeth, ac yn enwedig i unrhyw un sydd wedi profi golled sydyn ac annisgwyl plentyn neu berson ifanc 25 oed ac iau.

  www.2wish.org.uk

 • Hillsborough Survivors Support Alliance

  Cymorth a chefnogaeth i bobl wnaeth ddioddef oherwydd tychineb Hillborough.

  www.hsa-us.co.uk

 • Anxiety UK

  Elusen sy'n rhoi cefnogaeth a gwybodaeth am bob math o or-bryder.

  03444 775 774

  www.anxietyuk.org.uk

 • Meic

  Llinell wybodaeth a gwasanaeth dwyieithog arlein am ddim ar unrhyw bwnc os ydych rhwng 0 a 25.

 • Head Above The Waves

  Sefydliad di-elw wedi'i leoli yng Nghymru sy'n codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niwed ymhlith pobl ifanc. Maent yn cynnig gweithdai ac adnoddau, rhai yn ddwyieithog, yn ogystal â chyfeirio at ffynonellau cymorth.

  hatw.co.uk

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

 • CALM - Campaign Against Living Miserably

  Help a chefnogaeth gan elusen sy'n ceisio helpu dynion ifanc sy'n teimlo'n isel, ac atal hunanladdiad, sef prif reswm marwolaeth dynion o dan 45 yn y DU.

  0800 585858

  www.thecalmzone.net

 • YoungMinds

  Gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu gyda'ch bywyd emosiynol a'ch iechyd meddwl. Hefyd, help i geisio deall os yn rhiant neu'n ofalwr i berson ifanc.

  www.youngminds.org.uk

 • Saneline

  Mae SANE yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol, allan-o-oriau sy'n cynnig cefnogaeth arbenigol emosiynol i unrhyw un sy'n byw gyda salwch meddwl, yn cynnwys teuluoedd, ffrindiau neu gofalwyr. Mae'r wefan yn un cynhwysfawr yn cynnig cyngor am eich lles meddyliol. Mae'r llinell ar agor rhwng 4.30pm a 10.30pm yn ddyddiol.

  0300 304 7000

  www.sane.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?