S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Spondylitis Ymasiol

Cyflwr o fewn teulu llid y cymalau yw Spondylitis Ymasiol, un sydd fel arfer yn effeithio bywydau dynion ifanc, er mae hefyd i'w ganfod ymysg merched a phobl hyn. Credir fod cyswllt enynnol cryf iddo. Gall achosi llid poenus sy'n codi o bryd i'w gilydd yn y cymalau, yn aml yng ngwaelod y cefn, er nid o hyd yn y rhan yma o'r corff. Yn y pendraw, gall hefyd achosi i'r esgyrn uno yn y rhan o'r corff sydd wedi ei effeithio.

 • Cymdeithas Cenedlaethol Spondylitis Ymasiol

  Elusen sy'n gweithio ar ran pobl sy'n byw gyda Spondylitis Ymasiol, a'u teuloedd. Gwefan cynhwysfawr iawn sy'n rhoi gwybodaeth a chefnogaeth gyda bob agwedd o'r cyflwr, yn cynnwys gwasanaethau lleol i chi a all helpu.

  nass.co.uk

  Llinell gymorth: 020 8741 1515

 • Gofal Arthritis yng Nghymru

  Gwybodaeth a help ymarferol gyda ceisio hunan-reoli'r cyflwr, mae'r mudiad yma hefyd yn cynnig cefnogaeth drwy sawl cangen ar draws Cymru.

  www.arthritiscare.org.uk

  Llinell gymorth: 0808 800 4050

 • Ymchwil Arthritis

  Newyddion, ymgyrchoedd a'r ymchwil diweddaraf am y cyflwr.

  www.arthritisresearchuk.org

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?