S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Un Bore Mercher

Mae Faith Howells yn ôl, am y tro olaf.

Wrth ymladd i ddarganfod ffawd ei gŵr Evan yn y gyfres gyntaf, a'i brwydr i amddiffyn ei theulu yn yr ail, mae'r gyfreithwraig frwd wedi cipio calonau'r genedl.

Ond yn ble, ac i bwy mae Faith yn perthyn? Y tro hwn gwelwn hi nid yn unig fel mam a gwraig, ond hefyd fel merch. Ac o dan ba amgylchiadau y byddwn yn ffarwelio â hi?

Gwylio'r cyfresi blaenorol ar S4C Clic

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Mae bywyd hapus a delfrydol gan Faith, ond mae un diwrnod yn newid y cwbl…

 • Un Bore Mercher - Cyfres 2

  Un Bore Mercher - Cyfres 2

  Ail-gydio yn stori Faith ar ôl cliffhanger y gyfres gyntaf.

Gwylio Cyfres 3 ar S4C Clic

 • Un Bore Mercher - Cyfres 3

  Un Bore Mercher - Cyfres 3

  Mae trefniadau ysgariad a gwarchodaeth plant Faith ac Evan yn mynd o ddrwg i waeth.

Portread Un Bore Mercher gan Nathan Wyburn

I ddathlu'r gyfres olaf, dyma bortread o Faith Howells (Eve Myles) wedi'i wneud allan o'i chot felen eiconig gan yr artist Nathan Wyburn

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?