S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

Fideo Fi - Flogio a Fids

Wyt ti eisiau bod ar Fideo Fi? Danfona fideo i ni nawr!

Diolch i Ela a'i chwaer Lili am greu dyddiadur fideo am sut maen nhw'n cadw'n hapus ac yn bositif wrth i Ela gael triniaeth ar gyfer tiwmor ar yr ymenydd.

Wyt ti angen siarad ? Gelli di ffonio Childline unrhywbryd ar 0800 1111

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?