S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

Tekkers

Oes gen ti TEKKERS? Pa mor dda wyt ti’n saethu, driblo neu basio? Mewn cyfres newydd ar Stwnsh, bydd rhai o bêl-droedwyr ifanc Cymru yn profi eu sgiliau mewn gemau gwirion yn stadiwm TEKKERS. Dau dîm sy’n cystadlu mewn 5 gêm gwallgo i ennill Tlws Tekkers.

Heledd Anna, Lloyd Lewis a Huw Owen sy’n herio pêl-droedwyr ifanc Cymru i brofi eu sgiliau mewn pum gêm bêl-droed yn stadiwm Tekkers. Dau dîm o bedwar sy’n cystadlu mewn pump gêm gwallgo, ond pa dîm fydd yn cipio Tlws Tekkers ar ddiwedd y rhaglen?

Gwylio Tekkers

Gwylio Tekkers

Gwylia'r gyfres gyfan ar Clic!
Gwylio nawr
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?