S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Eisteddfod 2020
Awst 1 – 8

Ar goll heb yr Eisteddfod eleni? Mi all S4C rhoi chi ar ben ffordd. Y wefr, y profiadau, yr Urddo a pherfformiadau mwyaf trawiadol y llwyfan. Gan edrych yn ôl ar rhai o sioeau cerdd fwyaf eiconig y Brifwyl ac uchafbwyntiau Eisteddfod AmGen 2020. Hyn holl i'w goroni gan uchafbwynt Eisteddfod 2020, Sioe yr Eisteddfod Goll.

Rhaglenni Eisteddfod 2020

 • Uchafbwyntiau Eisteddfod 2019

  Dydd Sadwrn 1 Awst 21:00

  Y gyflwynwraig a'r actores Tara Bethan, merch o'r ardal, fydd yn bwrw golwg yn ôl ar uchafbwyntiau'r cystadlu, y maes, y llwyfannau a'r stondinau o Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

 • Gerallt

  Dydd Sul 2 Awst 20:00

  Cyfle arall i weld rhaglen ddogfen onest a threiddgar am y Prifardd Gerallt Lloyd Owen. Mae'r rhaglen yn codi'r llen ar y cymeriad preifat ac enigmatig a ysgrifennodd rai o gerddi enwocaf Cymru ac a fu'n Feuryn Talwrn y Beirdd am 30 mlynedd. Drwy gyfres o gyfweliadau estynedig, mynediad ecsgliwsif i'w gartref, ynghyd â chyfweliadau gydag aelodau o'i deulu, mae'r ffilm-ddogfen hon yn cyflwyno ochr arall i'r persona cyhoeddus ac yn datgelu ei angerdd a'i ofnau.

 • Sgwrs Dan y Lloer: Myrddin ap Dafydd

  Dydd Llun 3 Awst 20:00

  Wel, dyma gefnlen berffaith ar gyfer noson hamddenol braf yn yr ardd, a chyfle arbennig am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Y tro hwn: y bardd, awdur a chyhoeddwr Myrddin ap Dafydd yw'r gwestai.

 • Canrif o’r Babell Lên

  Dydd Llun 3 Awst 21:00

  Ers ei sefydlu yn Eisteddfod Barri yn 1920, mae'r Babell Lên wedi dod yn un o brif atyniadau'r Eisteddfod Genedlaethol. Yn y rhaglen ddogfen hon bu'r Bardd Cenedlaethol Ifor ap Glyn yn twrio i hanes lliwgar y Babell Lên, gan holi 15 o gyfrannwyr am eu hatgofion a thyrchu sawl perl annisgwyl allan o'r archifau.

 • Stori Coronau y ‘Steddfod

  Dydd Mawrth 4 Awst 18.00

  Hanes un o wobrau diwylliannol pwysicaf y genedl. Guto Dafydd sy'n edrych yn ôl dros hanes y gystadleuaeth.

 • Tudur Owen ar ei Orsedd

  Dydd Mawrth 4 Awst 20:00

  Roedd cael ei dderbyn i'r Orsedd yn 2019 yn un o uchafbwyntiau bywyd i Tudur Owen, ac yn un a newidiodd perthynas Tudur gyda'r Eisteddfod am byth. Mae'r rhaglen yn trin a thrafod holl bobl yr Eisteddfod o'r trefnwyr i'r glanhawyr ac yn gyfle i edrych ar sut mae'r ŵyl cenedlaethol wedi datblygu i gynnig rhwybeth i bawb.

 • Towyn Roberts

  Dydd Mawrth 4 Awst 21.00

  Portread o'r dyn diwylliedig sydd y tu ôl i'r ysgoloriaeth hael ar gyfer cantorion ifainc yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol.

 • Lleisiau’r Eisteddfod gyda Bryn Terfel

  Dydd Mercher 5 Awst 20:00

  Syr Bryn Terfel sy'n ein tywys ar daith yn edrych yn ôl ar rai o berfformiadau cofiadwy prif gystadlaethau lleisiol yr Eisteddfod Genedlaethol. Dyma gyfle i ail-fyw'r profiad a'r wefr o berfformio ar lwyfan anferth y Brifwyl yng nghwmni'r cantorion talentog a ddaeth i'r brig dros y blynyddoedd.

 • Maes B o Bell

  Dydd Mercher 5 Awst 21.30

  Bydd y rhaglen Maes B o Bell yn cynnwys perfformiadau gan rai o'r bandiau sydd wedi bod yn perfformio yn y gorffennol ynghyd â pherfformiadau gan rai o'r artistiaid fyddai wedi perfformio eleni. Yn perfformio o'r newydd fydd Gwilym, Alffa a Lewys.

 • Yws Gwynedd ym Maes B

  Dydd Mercher 5 Awst 22.30

  Pennod arbennig o Ochr 1 yn cynnwys uchafbwyntiau set Yws Gwynedd o nos Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Yn ôl y sôn, hwn oedd y perfformiad â'r gynulleidfa fwyaf erioed ym Maes B!

 • Clasuron Y Sioeau Cerdd

  Dydd Iau 6 Awst 20.00

  Cyfle i brofi rhai o sioeau cerdd eiconig yr Eisteddfod ar hyd y degawdau, a chyfle i glywed o lygaid y ffynnon y straeon anhygoel y tu ôl i'r sioeau hyn.

 • Goreuon Eisteddfod AmGen

  Dydd Gwener 7 Awst 20:00

  Er na fyddwn yn ymweld â chaeau gleision Tregaron eleni, na phoener oherwydd mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi creu platfform rhithiol lle gallwn ni fwynhau arlwy'r Brifwyl. Cawn ymweld â phob pabell - o'r Lle Celf i Encore, Y Tŷ Gwerin i'r Babell Lên, Maes B i'r Pentref Plant - byddwn yn ymweld â'r cyfarwydd mewn ffordd anghyfarwydd!

 • Gig Chiz o’r ‘Steddfod

  Dydd Gwener 7 Awst 21.00

  Cyfle i weld uchafbwyntiau Cyngerdd Huw Chiswell o faes Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn y Fenni. Bellach, mae gig llwyfan y Maes ar nos Wener ola'r Eisteddfod yn denu miloedd o bobl a doedd eleni yn ddim yn eithriad! Ymunwch â chynulleidfa'r Maes wrth i Chiz a'r band berfformio clasur ar ôl clasur, anthem ar ôl anthem!

 • Yma/Nawr

  Dydd Gwener 7 Awst 22.30

  Ffilm rymus newydd gan Marc Evans sy'n bwrw golwg unigryw ar hynt traddodiad barddol hynaf Ewrop ac yn cynnwys cast uchel eu bri. Ymysg y rhai sy'n adrodd cerddi mae Siân Phillips, Ioan Gruffudd, Matthew Rhys a Rhys Ifans, gyda'r cyfansoddwyr a'r cantorion Cerys Matthews a John Cale yn perfformio eu trefniannau eu hunain o ganeuon traddodiadol Cymreig. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gefndir gan Owen Powell, gynt o Catatonia, a Bedwyr Humphries. Caiff golygfeydd o Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002 eu plethu gyda dehongliadau gweledol trawiadol o 27 cerdd Gymraeg. Wedi'i rhannu'n saith 'pennill' gwahanol, mae'r ffilm yn edrych ar themâu oesol cerddi Cymreig, o genedlaetholdeb a grymoedd o'r tu allan i obaith, dadeni a'r motif gwyrdd.

 • 3 Lle: Eigra Lewis Roberts

  Dydd Sadwrn 8 Awst 17:45

  Tri lleoliad yng Ngogledd Cymru yw dewis y llenor toreithiog Eigra Lewis Roberts. Mi fydd yn trafod amlygrwydd a phwysigrwydd Festri Capel Maenofferen ym Mlaenau Ffestiniog yn ystod ei phlentyndod, cyn mynd am dro i fferm Garreg Fawr, yn Waunfawr, lle bu hi'n treulio'i gwyliau haf pan yn ferch ifanc.

 • Cymry ar Gynfas: Syr Bryn Terfel

  Dydd Sadwrn 8 Awst 19:30

  Bydd yr artist Billy Bagilhole yn peintio portread unigryw o Syr Bryn Terfel.

 • Sioe yr Eisteddfod Goll

  Dydd Sadwrn 8 Awst 20:00

  Uchafbwynt y Brifwyl eleni. Dathliad aml-genre yn dod ag arwyr ein llwyfannau at ei gilydd am un noson yn unig. Cewri'r genedl yn dathlu a diolch.

 • Gig olaf Edward H Dafis

  Dydd Sadwrn 8 Awst 21:30

  Cyfle i gyd-ganu ac ail-fyw rhai o glasuron y band eiconig Edward H Dafis wrth i ni fwynau uchafbwyntiau estynedig o'u gig olaf. Roedd y gyngerdd a gynhaliwyd yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2013 yn gyfle i ffans hen ac ifainc uno mewn cân ar noson o ddathlu a dagrau.

 • Steddfod! Steddfod!

  Dydd Sadwrn 8 Awst 22:30

  Cyfle arall i weld y clasur yma. Yn Eisteddfod Genedlaethol 1968 fe gafodd bachgen ifanc gam gan y beirniad enwog S. O. Hughes. Ugain mlynedd yn ddiweddarach mae e'n ceisio dial, a hynny ar lwyfan y brifwyl o flaen y genedl gyfan.

 • Twm Morys a’r Cadeiriau Coll

  Dydd Sul 9 Awst 17:45

 • Y Gymanfa Ganu: Caerdydd 2018

  Dydd Sul 9 Awst 19:25

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?