S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Emyn i Gymru
Cystadleuaeth Cyfansoddi Emyn Dôn

Fel rhan o ddathliadau Dechrau Canu Dechrau Canmol yn 60 oed, rydyn ni am gomisiynu emyn newydd i Gymru.

Llongyfarchiadau i Eirian Dafydd awdur y geiriau buddugol gyda Gweddi'r Pererin. Yn dilyn cyhoeddi enillydd y geiriau rydym nawr yn eich croesawu chi i gyfansoddi emyn dôn ar gyfer Gweddi'r Pererin. Bydd gwobr o £200 i'r cyfansoddwr buddugol.

Telerau ac Amodau llawn y gystadleuaeth

Gweddi’r Pererin
Eirian Dafydd

Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i'r cysgodion

yn wan fy ffydd, yn blentyn tlawd afradlon,

cyfeiria fi at loches y fforddolion

lle byddi di, yn disgwyl im nesáu.

Ac wrth nesáu, rhof heibio fy ffolineb

wrth geisio'r ffordd i fywyd o ffyddlondeb;

trwy niwl fy myd, synhwyro'th bresenoldeb

a theimlo'r llaw, sy'n estyn i'm hiacháu.

A thrwy'r iacháu, daw cyffro dy gyffyrddiad

yn brofiad byw, yn gyfrwng fy adfywiad;

er gwendid ffydd, o obaith daw arddeliad

a'th gariad di yn foddion i'w gryfhau.

Ar ôl cryfhau a'm derbyn yn etifedd

o fewn dy byrth, caf brofi o'th ddigonedd;

rhyfeddu wnaf, O Dad, at dy drugaredd

gan aros byth, i'th foli a'th fwynhau.

Dylid anfon y gerddoriaeth naill ai drwy'r post mewn amlen at:

  • Cystadleuaeth Cyfansoddi Emyn
  • Swyddfa Dechrau Canu Dechrau Canmol
  • Rondo Media
  • Llawr 9, Southgate House
  • Wood Street
  • Caerdydd
  • CF10 1GR

Neu drwy e-bost at emynigymru@rondomedia.co.uk

Rhaid i bob cystadleuydd gynnwys y manylion canlynol gyda'i cais:

  • a) Enw llawn
  • b) Rhif ffôn
  • c) Cyfeiriad a chyfeiriad e-bost y cystadleuydd

Dyddiad Cau: 29 Ebrill 2022

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?