S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Eleni mae un o brif gyfresi S4C yn dathlu pen-blwydd arbennig iawn.

Mae Dechrau Canu Dechrau Canmol yn 60 oed yn 2021 ac rydym am i chi fod yn rhan o'r dathlu trwy ddewis eich hoff emynau.

Mae panel o arbenigwyr eisoes wedi llunio Rhestr Hir o 20 emyn poblogaidd.

Ewch ati i ddewis eich hoff emyn o blith y rhestr yma. Os oes gennych sawl ffefryn mae croeso i chi bleidleisio fwy nac unwaith.

Gellir pleidleisio ar waelod y dudalen.

Eich pleidlais chi fydd yn penderfynu pa emyn fydd yn cyrraedd y brig.

Bydd Huw Edwards yn dathlu'r garreg filltir fawr mewn rhaglen arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol o Neuadd Dewi Sant Caerdydd yn yr Hydref pan fydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cyfeilio i'r emynau, a Huw yn cyhoeddi canlyniad ein pôl piniwn trwy ddatgelu'r 10 Uchaf o Hoff Emynau Cymru .

Mae gan bawb ei ffefrynnau – felly cofiwch bleidleisio!

Telerau:

  1. Dyddiad Cau derbyn pleidleisiau Emyn i Gymru 2021 fydd Hanner nos 30.08.2021.
  2. Gellir pleidleisio trwy wefan S4C. Os nad ydych yn gallu pleidleisio ar-lein, yna cysylltwch â chwmni Rondo – 02920 223456
  3. Ni fydd S4C a Rondo yn gyfrifol am unrhyw bleidleisiau coll.
  4. Bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi mewn rhaglen arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol Nos Sul y 31ain o Hydref o Neuadd Dewi Sant.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?