S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu sylwadau am raglenni neu wasanaethau S4C, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Sut hoffech gysylltu â ni?

Pencadlys S4C

Canolfan S4C Yr Egin

Caerfyrddin

SA31 3EQ

Swyddfa Caerdydd

S4C

Parc Tŷ Glas

Llanishen

Cardiff

CF14 5DU

Swyddfa Caernarfon

S4C

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1TH

Ffoniwch

Gwifren Gwylwyr S4C: 0370 600 4141

Ni fydd galwadau'n costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.

Anfonwch neges

Twitter: @S4C

Facebook: facebook.com/S4Cymru

Caiff y wybodaeth a ddarperir gennych ei brosesu gan S4C er mwyn cofnodi a delio gyda'ch neges, gan gynnwys i gysylltu â chi lle'n briodol. Bydd S4C yn prosesu eich data personol yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Gweler Polisi Preifatrwydd S4C am ragor o wybodaeth.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?