S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu sylwadau am raglenni neu wasanaethau S4C, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Sut hoffech gysylltu â ni?

Pencadlys S4C

Canolfan S4C Yr Egin

Caerfyrddin

SA31 3EQ

Swyddfa Caerdydd

S4C

3 Y Sgwâr Canolog

Caerdydd

CF10 1FT

Swyddfa Caernarfon

S4C

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1TH

Ffoniwch

Gwifren Gwylwyr S4C: 0370 600 4141

Ni fydd galwadau'n costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.

Anfonwch neges

Twitter: @S4C

Facebook: facebook.com/s4c

WhatsApp: +44 7900 588261

Caiff y wybodaeth a ddarperir gennych ei brosesu gan S4C er mwyn cofnodi a delio gyda'ch neges, gan gynnwys i gysylltu â chi lle'n briodol. Bydd S4C yn prosesu eich data personol yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Gweler Polisi Preifatrwydd S4C am ragor o wybodaeth.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?