S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Hoff gwestiynau

Alla i ddim dod o hyd i raglen arbennig i'w wylio ar y wefan. Pam ddim?

Oherwydd problemau hawliau, nid yw'n holl raglenni ar gael ar y we ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae darpariaeth eang ar gael drwy gwasanaeth S4C Clic eisoes a bwriadwn ymestyn y gwasnaeth hwn. Os ydych yn cael problemau technegol gwylio cynnwys sydd ar Clic, cysylltwch â Gwifren Gwylwyr S4C.

Alla i ddim gwylio rhaglen arbennig ar y wefan. Pam ddim?

Mae gwaharddiadau hawlfraint byd-eang yn ein gwahardd rhag dangos ein holl gynnwys y tu allan i'r DU. Gobeithiwn allu ymestyn y gwasanaeth hwn yn y dyfodol i ehangu'r ddarpariaeth ar y we.

Ydi S4C digidol ar gael ar Freeview drwy weddill Prydain?

I dderbyn S4C digidol y tu allan i Gymru ar hyn o bryd, gallwch wneud hynny drwy loeren Sky ar sianel 134, neu drwy wasanaeth Freesat ar sianel 120. Ond, nid oes angen tanysgrifio i becynnau SKY i dderbyn y sianel. Gallwch hefyd wylio www.s4c.cymru/clic.

Sut ydw i'n gwybod os oes DVD ar gael o raglen neu ffilm arbennig sydd wedi ymddangos ar S4C?

Cysylltwch â Gwifren Gwylwyr S4C os gwelwch yn dda.

Alla i gofrestru ar gyfer deunydd marchnata gan S4C megis Sgrîn neu wybodaeth am raglenni ac ati?

Cysylltwch â Gwifren Gwylwyr S4C os gwelwch yn dda.

Mae gen i ddigwyddiad neu stori newyddion. Sut dwi'n cael sylw ar S4C?

Nid yw S4C yn cynhyrchu rhaglenni yn fewnol. Cysylltwch â'r BBC ar gyfer y brif raglen newyddion sy'n ymddangos ar S4C ar 08700 100 222. Mae rhaglenni Prynhawn Da / Heno sy'n ymddangos ar S4C yn adrodd straeon lleol. Tinopolis sy'n cynhyrchu'r rhaglen ar gyfer S4C a gellir cysylltu â hwy gan ddefnyddio'r cyfeiriad yma - Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3YE neu ffonio 01554 880 880 neu ebostio info@tinopolis.com.

Ydi hi'n bosib i gael copi o raglen neu ffilm ddangoswyd ar S4C?

Nid yw S4C yn darparu copiau o raglenni ar gyfer aelodau'r cyhoedd gan eithro bod prawf mai ar gyfer defnydd addysgol sydd eu hangen. Os oes gennych brawf, dylid cysylltu â Gwifren Gwylwyr S4C i gychwyn.

Pam nad oes sylwebaeth Saesneg ar holl gemau rygbi sy'n ymddangos ar S4C?

Mae S4C yn awyddus iawn i fantesio ar y dechnoleg newydd sydd yn ein galluogi i gynnig gwasanaethau Botwm Coch ar rhai o'r rhaglenni sydd yn cael eu darlledu ar S4C digidol. Serch hynny cyn i ni ddarlledu rhaglenni'n ddwyieithog mae angen datrys problemau cytundebol. Yn arferol mae S4C yn sicrhau hawliau darlledu Cymraeg yn unig gyda'r hawliau Saesneg yn cael eu sicrhau gan gwmniau eraill. Er enghraifft mae S4C yn rhannu'r hawliau i ddarlledu rygbi yng Nghymru gyda'r BBC. Gan Sky mae'r hawl i ddarlledu gêmau pêl-droed cartref Cymru yn Saesneg.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?