S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Cwestiynau Cyffredin

Alla i ddim dod o hyd i raglen arbennig i'w wylio ar y S4C Clic. Pam ddim?

Oherwydd problemau hawliau, nid yw'n holl raglenni ar gael ar S4C Clic ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae darpariaeth eang ar gael drwy wasanaeth S4C Clic eisoes a bwriadwn ymestyn y gwasanaeth hwn. Os ydych yn cael problemau technegol gwylio cynnwys sydd ar S4C Clic, cysylltwch â gwifren@s4c.cymru

Rwy'n byw dramor a galla i ddim gwylio rhaglen arbennig ar S4C Clic. Pam ddim?

Mae sefyllfa hawliau yn ein gwahardd rhag dangos ein holl gynnwys y tu allan i'r DU. Rydym wastad yn ceisio sicrhau fod hawliau i ddangos ledled y byd - ond nid yw hynny bob tro yn bosib.

Ydi S4C ar gael ar Freeview drwy weddill Prydain?

I dderbyn S4C y tu allan i Gymru, gallwch wneud hynny drwy loeren Sky ar sianel 134 (nid oes angen tanysgrifio i becynnau SKY i dderbyn y sianel), neu drwy wasanaeth Freesat ar sianel 120, neu Virgin Media 166. Hefyd gallwch wylio yma www.s4c.cymru/clic neu drwy lawrlwytho ap S4C Clic.

Sut ydw i'n gwybod os oes DVD ar gael o raglen neu ffilm arbennig sydd wedi ymddangos ar S4C?

Cysylltwch â Gwifren Gwylwyr S4C os gwelwch yn dda.

Mae gen i ddigwyddiad neu stori leol sy'n haeddu sylw. Sut dwi'n gwneud hynny ar S4C?

Nid yw S4C yn cynhyrchu rhaglenni yn fewnol. Mae rhaglenni Prynhawn Da / Heno sy'n ymddangos ar S4C yn adrodd straeon lleol. Tinopolis sy'n cynhyrchu'r rhaglen ar gyfer S4C a gellir cysylltu â hwy gan ddefnyddio'r cyfeiriad yma - Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3YE neu ffonio 01554 880 880 neu e-bostio info@tinopolis.com

Ydi hi'n bosib cael copi o raglen neu ffilm a ddangoswyd ar S4C?

Yn anffodus nid yw S4C yn gallu darparu copïau o raglenni ar gyfer aelodau'r cyhoedd. Mae rhaglenni sydd o werth addysgiadol ar gael ar Hwb Llywodraeth Cymru.

Pam nad oes sylwebaeth Saesneg ar holl gemau rygbi/pêl-droed sy'n ymddangos ar S4C?

Mae S4C yn awyddus i gynnig sylwebaeth Saesneg pan mae'r sefyllfa hawliau'n caniatáu. Yn anffodus nid yw hynny wastad yn bosib. Os oes cwestiwn am gêm benodol plîs cysylltwch â gwifren@s4c.cymru

Cyfarwyddiadau Sylwebaeth Saesneg - Sky Q
  1. Gwasgu'r botwm Adref (llun ty bach)
  2. Defnyddio'r botymau saeth fynd i lawr at y gair Settings a gwasgu'r botwm canol.
  3. Yna i lawr at Set up ac y botwm canol eto.
  4. Symyd i lawr at Preferences y tro hwn ac y bottwm canol.
  5. Yna mynd at Audio Preferences gwasgu'r botwm canol a newid y gosodiad o "English" i "Welsh" gan sicrhau bod gosodiad Audio Description wedi ei osod ar Off.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?