S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Hafan Cwynion

Mae Bwrdd S4C yn anelu at weithredu mewn ffordd sydd yn atebol a thryloyw o ran popeth y mae'n gwneud ac yn trin cwynion mewn ffordd deg a chyson.Gweler isod sut i wneud cwyn ac mae gwybodaeth bellach gan ddefnyddio'r dolenni ar yr ochr chwith.

Gwnewch Gŵyn

Côd Ymarfer Cwynion

Sut i wneud Cŵyn

Gwifren Gwylwyr S4C: 0370 600 4141

Ni fydd galwadau'n costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.(Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 7 niwrnod yr wythnos rhwng 09:00hrs a 22:00hrs. Cynigir gwasanaeth peiriant ateb y tu allan i'r oriau hyn a phan fydd y llinellau'n brysur).

Ebostiwch: eich cŵyn i gwifren@s4c.cymru

Ysgrifennwch at: Cwynion S4C, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1TH

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?