S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Hysbysebu ar S4C

Sut i Hysbysebu

Asiantaeth Werthu

Sky Media yw'r tîm sy'n gwerthu amser darlledu ar gyfer S4C. Bydd yn eich helpu i wneud y gorau o'ch cyllideb drwy roi cyngor i chi ar amseru ac amserlenni, sut i adnabod eich cynulleidfa darged ac awgrymu pa raglenni ac egwyliau sy'n debygol o berfformio orau.

Mae hefyd yn cynnwys gwerthusiad cyn ac ar ôl yr ymgyrch i asesu pa mor effeithiol fu eich hysbyseb.

Archebu Amser Darlledu

Dylid archebu amser darlledu a chymeradwyo ymgyrchoedd drwy Sky Media drwy system archebu Caria neu drwy anfon e-bost at gynrychiolydd gwerthiant yr ardal (gweler y rhestr isod)

Rhifau cyswllt y swyddfa

  • Caerdydd - 02920 741 475 / 02920 741 392

Dylid e-bostio'r cyfarwyddiadau'n ymwneud â'r copi i trafficcopyrotations@sky.uk

Unrhyw ymholiadau cysylltwch â Huw Potter ar 02920 741 475 neu Dylan Jones ar 02920 741 392.

Caiff cynulleidfaoedd teledu eu mesur gan BARB (Bwrdd Ymchwil i Gynulleidfaoedd Darlledu). Dewisir sampl o gartrefi yn y rhanbarth i gynrychioli'r ardal gyfan a mesurir faint o deledu sy'n cael ei wylio fesul munud, fesul dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?