S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Hysbysebu ar S4C

Nawdd

Mae nawdd yn cynnig ffordd effeithiol i gwmni gyfleu neges brand drwy gysylltu ei enw gyda rhaglen benodol neu gasgliad o raglenni. Mae noddi rhaglen yn ffordd o greu cysylltiad positif rhwng y gwyliwr a'r noddwr

Mae ein cyfleoedd hysbysebu yn cynnwys ar ffurf hysbysebu sbot ar deledu a fideo digidol, noddi sianel, platfform digidol a rhaglenni, ariannu cynnwys penodol, yn ogystal â chyfleoedd integredig traws cyfryngol i sicrhau'r elw mwyaf posibl ar fuddsoddiad.

Dylid archebu amser darlledu a chymeradwyo ymgyrchoedd drwy Axiom Media drwy system archebu Caria neu drwy anfon e-bost at operations@axiommedia.co neu at y cynrychiolwyr gwerthiant a nodir isod:

Jason Hill - e-bost: jhill@axiommedia.co / rhif ffôn: 07568 187594 | Alex Butler – e-bost: abutler@axiommedia.co / rhif ffôn: 07576 139993

Dylid hefyd anfon copi o gyfarwyddiadau trwy'r system Caria neu eu hanfon trwy e-bost at traffic@axiommedia.co

Dyma'r gofynion technegol ar gyfer cyfleu eitemau nawdd i S4C: https://dlo6cycw1kmbs.cloudfront.net/media/media_assets/Technical_requirements-Cymraeg.pdf

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?