S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Sut i wylio S4C

Ar ba sianel deledu mae S4C?

 • Yng Nghymru:

  • Freeview (4), S4C HD (104)
  • Sky (104)
  • Virgin Media TV (104)
  • Freesat (104)

 • Yn Lloegr, yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon:

  • Sky (134)
  • Virgin Media TV (166)
  • Freesat (120)

Ydy S4C ar gael ar-lein?

Mwynhewch raglenni S4C yn fyw neu gallwch ddal i fyny ar S4C Clic wrth gofrestru am ddim. Gallwch hefyd fwynhau bocs sets a chynnwys ecsgliwsif.

Heb gofrestru eto? Beth am greu eich cyfrif am ddim nawr? Dim ond 2 funud fydd e'n cymryd ac mi fydd yn eich cofio y tro nesaf.

Pa ddyfeisiau alla’i ddefnyddio i wylio S4C?

Gwasanaethau Mynediad

 • Isdeitlau Saesneg

  Isdeitlau Saesneg

  Mae'r isdeitlau yn addas ar gyfer y di-Gymraeg, aelwydydd ieithyddol cymysg a phobl f/Fyddar.

 • Isdeitlau Cymraeg

  Isdeitlau Cymraeg

  Mae'r gwasanaeth isdeitlau Cymraeg wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ac i bobl f/Fyddar Cymraeg eu hiaith i fwynhau rhaglenni Cymraeg S4C.

 • Sain ddisgrifio

  Sain ddisgrifio

  Mae gwasanaeth sain ddisgrifio ar gael ar gyfer y deillion a'r rhannol ddall. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys disgrifiadau ychwanegol sy'n cyfoethogi mwynhad y gwyliwr.

 • Arwyddo

  Arwyddo

  Mae rhai rhaglenni ar S4C yn cael eu dangos gydag arwyddwr BSL (British Sign Language) ar ochr y sgrîn.

Dilynwch S4C ar Gyfryngau Cymdeithasol

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?