S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Sut i wylio S4C yn rhyngwladol?

Mwynhewch raglenni S4C ar S4C Clic wrth gofrestru am ddim. Gallwch hefyd fwynhau bocs sets a chynnwys ecsgliwsif.

Dyma restr lawn o'r holl gynnwys S4C sydd ar gael yn rhyngwladol trwy S4C Clic.

Heb gofrestru eto? Beth am greu eich cyfrif am ddim nawr? Dim ond 2 funud fydd e'n cymryd ac mi fydd yn eich cofio chi y tro nesaf.

Oes gennych gwestiwn am raglen benodol? Cysylltwch â gwifren@s4c.cymru ac fe fyddwn yno i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Am wybodaeth ynglŷn â pha ddyfeisiau sy'n galluogi chi i dderbyn S4C Clic, cliciwch yma.

Am Dro!

Pedwar cystadleuydd sy'n mynd â ni ar eu hoff deithiau cerdded lleol, gan frwydro i ennill mil o bunnau!

Cylchlythyr

 • Ble rydych chi'n byw?

Ar gael nawr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Sgwrs Dan y Lloer

  Sgwrs Dan y Lloer

  Ar Sgwrs dan y Lloer heno fe fydd Elin yn sgwrsio tan yr oriau mân hefo'r soprano, Rhian Lois.

 • None

  Y Gic Fawr

  O Ben-y-bont i ben y byd pêl-droed Americanaidd- dyma raglen ddogfen arbennig sy'n dilyn stori anhygoel y cyn chwaraewr rygbi, Evan Williams. Gwelwn Evan yn dechrau ei flwyddyn olaf yn chwarae i goleg Missouri Western State, cyn edrych tuag at ei freuddwyd fawr o gyrraedd yr NFL.

 • Alun, Chris a Kiri yn Seland Newydd

  Alun, Chris a Kiri yn Seland Newydd

  Mae'r cogydd Chris Roberts, y gomediwraig Kiri Pritchard-Mclean a'r cyflwynydd Alun Williams ar daith fythgofiadwy drwy Seland Newydd. Mae'r daith yn cychwyn yn Queenstown, tref yn Ynys y De sydd â chysylltiad annisgwyl â Chymru, cyn profi un o anturiaethau enwocaf y wlad, y Nevis Swing - ond faint fydd yn barod i roi cynnig arni' Yn Dunedin, mae'r tri yn mwynhau sesiwn blasu cwrw yn Speights Brewery, bragdy hynaf ac enwocaf y wlad, cyn rhoi cynnig ar seiclo i fyny Stryd Fwyaf Serth y Byd.

 • Ffermio

  Ffermio

  Mae sioeau amaethyddol yr haf yn rhan annatod o'r bennod hon wrth i Meinir fynd ati i gyflwyno'r rhaglen flaenllaw, Pawb ai Farn, o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Caiff hefyd y cyfle i ymuno a Gary fel Llywyddion yn y sioe fach leol, sef Sioe Llandysul .

 • Ne-wff-ion

  Ne-wff-ion

  Heddiw ar Newffion mae Tom ac Ela-Medi am greu fersiwn newydd o'r gan Penblwydd Hapus.

 • Sion y Chef

  Sion y Chef

  Mae Sinema Sbonc yn digwydd ar sgwâr Pentre Braf, ond pan mae peiriant gwneud popgorn Jac Jôs yn difa'r sgrîn, mae'r hwyl ar ben - am y tro.

 • Y Sin

  Y Sin

  Cyfres newydd gyda Francesca Sciarrillo a Joe Healy, cyn enillwyr Dysgwr y Flwyddyn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn bwrw golwg dros y sîn greadigol ifanc yng Nghymru. Yn y bennod yma byddwn yn blasu gwinoedd Cymreig, dysgu am bensaerniaeth ac am brosiectau cymunedol yn Abertawe cyn treulio amser gyda'r comedïwr Leila Navabi.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Ma' 'na gystadleuaeth chwyrn rhwng Deian a Loli mewn gêm o golff gwyllt, a mae chwarae'n troi'n chwerw wrth i'r ddau daro'r bêl yr un pryd i'r felin wynt a'i thorri. Ar ôl rhewi eu rhieni, mae'r ddau'n dysgu gan Mel a Gwyn, y gweithwyr, y bydd na lanast go iawn os na fedran nhw symud y peli golff, a hynny'n reit sydyn!

 • Blociau Rhif

  Blociau Rhif

  Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif.

 • Teulu'r Castell

  Teulu'r Castell

  Cyfres yn dilyn Marian a Rob Evans o Lansteffan, sydd wedi prynu ty fferm gyda thir, coedwig, a chastell Normanaidd. Yn y bennod olaf ac ar ol dwy flynedd o aros, mi gewn ni weld y briodas gyntaf swyddogol yn y castell. Hefyd, mae Ffion a Catrin yn cael blas ar gadw gwenyn, ac fe gewn ni weld beth yw cynlluniau Marian ar gyfer y dyfodol gyda'r fferm a'u busnesau.

 • Fferm Fach

  Fferm Fach

  Dydy Mari ddim yn credu Mam bod Cennin Pedr yn tyfu o fwlb felly mae Hywel y ffermwr hudol yn cynnig helpu.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Mae'r môr-ladron Ben Dant a Cadi wedi glanio ar Ynys Bendibelliawn, ond mae'r hen gapten drewllyd Capten Cnec wedi glanio yno'n barod ac wedi cipio'r ynys. A fydd y criw o forladron bach o Ysgol Rhydaman yn llwyddo i helpu Ben Dant a Cadi i drechu Capten Cnec a chipio'r ynys yn ôl'

 • Anifeiliaid Bach y Byd

  Anifeiliaid Bach y Byd

  Dewch ar antur gyda ni i gwrdd ac anifeiliaid bach y byd, ac yn y rhaglen hon byddwn yn dod i nabod yr arth wen a'r mircat.

 • Bethesda: Pobol y Chwarel

  Bethesda: Pobol y Chwarel

  Cyfres newydd sy'n mynd â ni i ganol cymuned chwarelyddol Bethesda - cymuned glos Gymreig. Yn y rhaglen olaf cawn gwrdd â Carrie Rimes - dynes busnes sy'n dechrau ar fenter newydd gyffrous yn yr ardal wrth iddi droi'r hen eglwys babyddol yn laethdy i wneud caws. Hefyd cawn weld trigolion Bethesda yn dod ynghyd am gêm o bingo ac yn trafod pwysigrwydd cymuned a'u gobeithion am y dyfodol.

 • Nos Da Cyw

  Nos Da Cyw

  Cyfres o straeon bach cyn cysgu. Heddiw, Tara Bethan sy'n darllen Trysor.

 • Sgwrs Dan y Lloer

  Sgwrs Dan y Lloer

  Mae Elin Fflur yn mwynhau sgwrs glyd gyda'r gantores, actores a chyflwynwraig enwog, Caryl Parry Jones.

 • Amser Maith Maith Yn Ôl

  Amser Maith Maith Yn Ôl

  Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ôl'. Does dim wyau yn y cwt ieir ac mae Elen a Siôn yn meddwl am gynllun i ddarganfod ble mae'r wyau yn mynd.

 • Ar Brawf

  Ar Brawf

  Wrth gamu allan o carchar Y Berwyn am yr eildro, mae Martin yn gwneud addewid iddo ei hun na fydd yn mynd yno eto. Ond does gan Gabriel ddim yr un awydd ac agwedd tuag at newid. Steve ac Elin ydy'r Swyddogion Prawf sydd yn rheoli'r ddau yn y gymuned er mwyn ceisio'u hatal rhag troseddu eto, a chadw'r cyhoedd yn ddiogel.

 • None

  Cowbois Tecsas

  Wil ac Aeron sy'n teithio draw i Tecsas ¿ er mwyn gwireddu breuddwyd oes o gael bod yn gowbois!

 • Y 'Sgubor Flodau

  Y 'Sgubor Flodau

  Yn y bennod olaf o'r gyfres bydd y tîm yn creu trefniant i ddathlu 20 mlynedd o elusen Prostate Cymru.

 • Am Dro

  Am Dro

  Heddiw fydd Arfon yn mynd a'r criw am dro i Llandre. Yna taith o Gei Newydd i Gwmtydu gyda Morwenna cyn ei throi hi am Llanrug dan arweiniad Osian. Beth fydd yn diweddu yn Henllan. Dewch i ni fynd Am Dro.

 • Hen Dy Newydd

  Hen Dy Newydd

  Yn y bennod hon, mae ein 3 cynllunydd creadigol sef Gwyn Eiddior, Mandy Watkins a Carwyn Lloyd Jones yn wynebu'r her o adnewyddu 3 ardal mewn cartref i gwpwl ifanc yng Nghaerfyrddin. Ni fydd gan y cwpwl syniad sut hwyl geith y tri a gyda chyllidebau gwahanol fe fydd tipyn o sialens yn eu hwynebu- a fydd ein tîm adnewyddu yn llwyddo i drawsnewid hen dy yn HEN DY NEWYDD'

 • Dreigiau Cadi

  Dreigiau Cadi

  Mae Bledd a Cef yn edrych ymlaen at eu diwrnod ar y traeth ond pan gaiff Cadi alwad i drwsio'r trac, mae'r cyfan yn ymarferol ac fe fydd yn rhaid i'w hufen iâ aros.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Cân draddodiadol am anturiaethau tair hwyaden yw "Tair Hwyaden Lon"

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil y gofodwr, Cyw a Jangl wedi drysu'n lân. Tybed a wnaiff trip yn y roced ddatrys y dirgelwch'

 • Grid

  Grid

  Y Dylunydd Rhi Dancey sy'n trafod yr heriau i sicrhau byd ffasiwn cynaliadwy.

 • Sain Ffagan Cyfres 2

  Sain Ffagan Cyfres 2

  Dychwelwn i Sain Ffagan i ddatgelu mwy o'i thrysorau a'i straeon. Mae gwaith adeiladu ar westy hanesyddol y Vulcan yn datblygu wrth i'r cyrn simnai addurnedig gael eu hailadeiladu, ac mae arddangosfa funud olaf i'w churadu.

 • Shwshaswyn

  Shwshaswyn

  Os yw'r byd yn teimlo yn rhy brysur, dewch i Shwshaswyn i gael saib.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cymeriadau newydd sbon fel Iestyn Ymestyn, Tesni Trwsio Popeth, Dani Rheolaeth, a rhai o'r ffefrynnau fel Plismon Preis, Vanessa drws nesa a Delyth Dylwythen. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Jambori

  Jambori

  Helo, siwd mae' Sut wyt ti' Croeso mawr i'r Jamborî! Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar ¿ bydd cysgodion yn dawnsio, robotiaid yn chwarae a ffrwythau yn symud, hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • Sali Mali

  Sali Mali

  Mae ffrindiau SALI MALI'n gwneud twrw mawr, ond mae SALI MALI'n cael trefn arnynt ac yn ffurfio band go iawn.

 • Cysgu o Gwmpas

  Cysgu o Gwmpas

  Bwyty dwy seren Michelin Ynyshir ydy llety Beti George a Huw Stephens y tro yma. Bydd y ddau yn cael troedio tlysni'r warchodfa adar gyfagos cyn eistedd ¿awr i flasu pryd yn y bwyty byd enwog yng Nghwmni'r chef-berchenog Gareth Ward.

 • Dal Dy Ddannedd

  Dal Dy Ddannedd

  Timau o Ysgol Tyle`r Ynn sy'n ymuno â Pwdryn a Melys i chwarae llond trol o gemau lliwgar! Pa dîm all gasglu y mwya o ddannedd glân ac ennill Tlws Dani Dant heddi'

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  Stori am ddau gi bach direidus, sydd wrth eu bodd yn gwisgo esgidiau, sydd gan Cari i ni heddiw.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Taith llong o Gaernarfon i Abersoch a geir yn y gân hon. Mae hi'n llong anarferol iawn, gan mai hwyaden yw ei chapten!

 • Pobol y Penwythnos

  Pobol y Penwythnos

  Angharad a Caryl sy'n rhannu profiadau eu penwythnos perffaith. Boed waith neu bleser dyma ddiwrnod ym mywyd dwy sy'n byw am ddihangfa'r penwythnos.

 • Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Rownd a Rownd - Cyfres 2024

  Yn dilyn dadleniad Lea mae Mathew mewn cyflwr o sioc enbyd, ac er mai gwrthod yr honiad yw ei reddf cyntaf, mae'n gorfod wynebu nad oes ganddo ddewis ond gweithredu'n gyfrifol. Her gwbl wahanol sydd yn wynebu Elen a Sian wrth iddyn nhw ymwroli a mentro ar y weiren wib. Mae'r sialens yn rhoi hwb i'r ddwy ac yn gwthio Sian i wneud penderfyniad pwysig ynglyn a'i dyfodol. Wrth i Sophie barhau i geisio deall ei phroblemau iechyd mae hi'n darganfod tir canol gydag aelod annisgwyl o gymdeithas Glanrafo

 • Heno - Cyfres 2024

  Heno - Cyfres 2024

  Bydd Chroma yn y stiwdio am sgwrs a chan, a byddwn yn sgwrsio gyda Huw Stephens ac Adwaith.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Rhodri Gomer fydd yn mwynhau harddwch byd natur a thrysorau crefyddol a hanesyddol gogledd Sir Benfro. A chawn wledd o emynau o addoldai ledled Cymru.

 • Garddio a Mwy - Cyfres 2024

  Garddio a Mwy - Cyfres 2024

  Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Meinir Gwilym, Sioned Edwards, a Rhys Rowlands. Sioned sy'n rhannu planhigion lluosflwydd ym Mhont y T¿r, tra mae Meinir yn ymweld â Rhona Duncan yn Blasus Succulent Emporium yng Nghaerdydd. Draw yng Nghae Pawb mae Rhys yn plannu tatws, moron ac ysgewyll.

 • Curadur

  Curadur

  Cyfres sy'n adlewyrchu'r sin gerddoriaeth Gymraeg amrywiol. Y tro hwn: golwg ar rhai o ddylanwadau Iwan Huws o Cowbois Rhos Botwnnog gyda pherfformiadau gan Plethyn, Llio Rhydderch a Dafydd Owain.

 • Mabinogiogi - Cyfres 2

  Mabinogiogi - Cyfres 2

  Fersiwn bywiog criw Stwnsh o stori Twm Siôn Cati. Yr wythnos hon mi fydd yna lot o ddwyn a chwarae triciau wrthi ni ddilyn hanes lleidr pen-ffordd enwocaf Cymru.

 • Prynhawn Da - Cyfres 2024

  Prynhawn Da - Cyfres 2024

  Lisa fydd yn y gegin yn coginio cacen gaws ac fe fydd Ieuan Rhys yn trafod y teledu i wylio dros y penwythnos.

 • Gwyliau Gartref

  Gwyliau Gartref

  Yn y gyfres newydd hon, byddwn ni'n mynd ar wyliau byr yng Nghymru. Dau griw ar ddwy gyllideb wahanol, ond sut hwyl gawn nhw arni' Biwmares ar Ynys Môn yw'r lleoliad y tro hwn, tref lan môr lle mae dewis eang i siwtio pob poced.

 • Sigldigwt

  Sigldigwt

  Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Pa anifail wnawn ni gwrdd â heddiw tybed'

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Y Byd yn ei Le - Cyfres 2024

  Y Byd yn ei Le - Cyfres 2024

  Wrth i faterion rhyngwladol hawlio sylw gwleidyddion San Steffan, mae pryderon am ddyfodol y sector ddiwylliannol yn cael eu codi yma yng Nghymru. Catrin Haf Jones a phanel o westeion sy'n trafod y diweddaraf o'r ddwy senedd gyda'r Athro Richard Wyn Jones yno i ddadansoddi'r cyfan.

 • Itopia - Cyfres 1

  Itopia - Cyfres 1

  Drama 'sci-fi' llawn diregelwch. Mae ITOPIA wedi rhyddhau'r 'Z' ¿ dyfais cyfathrebu chwyldroadol. Mae Lwsi'n cael trafferth i ddod i arfer gyda'r 'Z' ac yn gofyn am help gan Zac. Mae Alys a Macs yn anghytuno ynglŷn â'r ffordd orau i ddelio â'r hyn welson nhw yn yr Uned Biotech.

 • Bwystfil

  Bwystfil

  Dyw teyrnas yr anifeiliaid byth yn stopio symud, o nofio'n ddwfn o dan y môr i hedfan dros gopaon coed. Mae'n amser i gwrdd â deg bwysfil sy'n symud mewn grŵp.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Pwy fydd y môr-ladron sy'n ymuno â Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma'

 • Dathlu 'Da Dona

  Dathlu 'Da Dona

  Ymunwch â Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu.

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Mae'r ditectifs yn edrych ar fywyd mincod, y creaduriaid bach sy'n fwy enwog am eu cotiau ffwr sydd wedi addurno sawl cot grand ar fenywod ledled y byd.

 • Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Cyfres goginio newydd gyda Colleen Ramsey. Mae bywyd a bwyd yn dod law yn llaw i Colleen. Yn y rhaglen yma mae'n dangos prydiau sy'n defnyddio cynnwys er mwyn osgoi gwastraff. Mae ei ffrind gorau Rachel yn dod draw i gael cyri.

 • Amser Maith yn ôl - Oes y Tywysogion

  Amser Maith yn ôl - Oes y Tywysogion

  Heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ôl' mae na brysurdeb mawr yn llys Llywelyn. Yn anfodus mae 'na frwydro ac mae un o'r milwr sydd wedi anafu yn dod i'r llys. Mae Grwgyn y gwas a Non y forwyn yn edrych ar ôl Iestyn y milwr.

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Dysgu Gyda Cyw

  Dysgu Gyda Cyw

  Rhaglenni addysgiadol ar gyfer y plant lleiaf.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Mynd ar y ceffyl Cân draddodiadol am antur yng nghefn gwlad ar gefn ceffyl a thractor.

 • Ysbyty Cyw Bach

  Ysbyty Cyw Bach

  Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Sgorio

  Sgorio

  Cyfres llawn cyffro pêl-droed y pyramid Cymreig. Hwlffordd v Bae Colwyn yw un o gemau mwyaf penwythnos y Cymru Premier JD, tra bod Caerdydd yn herio Abertawe yn rownd derfynol Tlws Adran Genero.

 • Awyr Iach

  Awyr Iach

  Ymunwch gyda Meleri a Huw wrth iddyn nhw grwydro Cymru a chael pob math o antur yn yr awyr agored. Heddiw, bydd Meleri yn ymweld a Sioe Aberystwyth yng nghwmni Tomi, Ianto a Morys gyda Mali a Macs yn cael hwyl ar dwyni tywod Merthyr Mawr a Huw ac Elan yn cwrdd a dwy ffrind sydd wrth eu bodd yn marchogaeth.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Pedwaredd gyfres y rhaglen sy'n dangos plant yn mwynhau diwrnod mawr yn eu bywydau.

 • Kim a Cêt a Twrch

  Kim a Cêt a Twrch

  Ymunwch â Kim a Cêt ar antur hudolus a chwareus sy'n llawn dawns a cherddoriaeth wrth iddyn nhw chwilio am Twrch yn y goedwig.

 • Oli Wyn

  Oli Wyn

  Cyfres i blant meithrin am gath fath fywiog sy'n hoffi cerbydau o bob math.

 • None

  Guinness World Records Cymru 2024

  Dilynwn yr ymdrechion i dorri recordiau Guinness World Records Cymru 2024 - ac mae un ymgais uchelgeisiol yn cynnwys lori anferth, monster truck a'r rhaff tynnu'r gelyn hiraf yn y byd! Yna, mae Bois y Pizza ac Ysgol y Strade yn anelu at dorri record y llun cerdyn fflip fwyaf - a bydd ymgais hefyd i dorri record y 20 metr cyflymaf ar Space Hopper ac adeiladu'r t¿r uchaf wedi ei neud o bicau ar y maen! Alun Williams a Rhianna Loren sydd yn ôl i dorri mwy o recordiau Guinness World Records!

 • Llanw

  Llanw

  Defnyddio'r llanw fydd thema rhaglen ola'r gyfres. Dau nofiwr sydd am groesi o Ynys Enlli i'r tir mawr, taith adain un o awyrennau mwya'r byd ar Afon Dyfrdwy, a Chymraes sy'n teithio i'r Arctig ar drywydd llanw newydd sy'n ein bygwth ni i gyd.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Yn y Lwp

  Yn y Lwp

  Y cerddor Catrin Hopkins fydd yn ein tywys drwy gynnwys diweddar Lwp, yn cynnwys fideos cerddorol gan Eden, Cyn Cwsg, Los Blancos a mwy.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yng nghyfres 5 o 'Adre'.

 • Siwrna Scandi Chris

  Siwrna Scandi Chris

  Ym mhennod olaf y gyfres mae'r cogydd tanbaid Chris 'Flamebaster' Roberts yn profi danteithion Copenhagen yn Denmarc.

 • Y Fets

  Y Fets

  Y tro yma ar Y Fets ¿ Mae yna gwn bach a fets ifanc yn dechrau ar eu taith. Mae angen ychydig o waith deintydda ar Oreo y gwningen ac mae Hannah yn brwydro i achub Cymro y ci defaid. Beth fydd eu hanes yn y Fets'

 • Mike Phillips: Croeso i Dubai

  Mike Phillips: Croeso i Dubai

  Mae 'na gwestiynau mawr yn wynebu Mike Phillips ers iddo orffen chwarae rygbi - beth fydd ei ddyfodol' Mae Elinor Davies Farn yn cwrdd a hen ffrind o ardal Aberystwyth ac ma Tracy ac Ian Vaughan yn trafod realiti bywyd yn Dubai.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Ymunwch â Gareth a Cadi ynghanol y cyffro wrth i'r tîm pinc a'r tîm melyn o Ysgol Gynradd Gymraeg Pontyclun chwarae gemau snotlyd a swnllydi i ennill Y Tlws Trwynol!

 • Siwrne Ni

  Siwrne Ni

  Cyfres newydd, llawn hwyl a fydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw deithio mewn car gyda'i gilydd ar siwrnai arbennig. Y tro 'ma, mae Emily yn teithio i Abertawe ar gyfer cystadleuaeth dawns neuadd.

 • Bendibwmbwls

  Bendibwmbwls

  Mae Ben Dant ar antur newydd i ailgylchu, a throi sbwriel yn sbeshal, a gwastraff yn gampwaith. Heddiw bydd e'n ymuno á disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Pontypridd i greu trysor penigamp

 • Ein Byd Bach Ni

  Ein Byd Bach Ni

  Rhaglen i blant lle da ni'n ymweld a gwledydd y byd i ddysgu am yr hanes, tirwedd, plant a'r diwylliant yno.

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  None

 • None

  Windrush: Rhwng Dau Fyd

  Rhaglen newydd yn ystod Mis Hanes Pobl Ddu. Beth yw bod yn Gymry' Sut mae siaradwyr Cymraeg yn edrych ' Beth am yr iaith ni'n ei defnyddio' 75 mlynedd ers I fenwnfudwyr o'r Caribi gyrraedd Prydain ar long y Windrush, Emily Pemberton sy'n holi'r cwestiynau, gan dynnu ar brofiadau ei theulu, ffrindiau a chymuned ddoe a heddiw yng Nghaerdydd.

 • Y Ditectif

  Y Ditectif

  Mali Harries sy'n dilyn ôl troed ditectifs Cymru ac yn dysgu am rai o achosion troseddol mwyaf arswydus Cymru.

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Abbey a Danial o Bwllheli yw'r pâr hyfryd sy'n cael priodas am bum mil o bunnoedd tro 'ma! Yn lwcus iddyn nhw, mae ganddyn' nhw lond trol o deulu a ffrinidau sydd am wneud yn siwr eu bod nhw'n cael y diwrnod gorau un!

 • Ffasiwn Drefn

  Ffasiwn Drefn

  FFASIWN DREFN - RHAGLEN 4 Yn y gyfres hon bydd y cyflwynydd Lara Catrin a'n trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru. 'Lle i bopeth a phopeth yn ei le' yw'r nod. Yr wythnos hon cwpwrdd dillad Meinir Williams Jones o Ynys Môn sy'n cael ei drawsnewid.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • None

  Port Talbot - Diwedd y Dur?

  Mae gwaith dur Tata yn ymgynghori ar golli 2,400 o swyddi yn y gwaith dur ym Mhort Talbot erbyn diwedd mis Mawrth eleni. Yn y rhaglen hon fe fyddwn ni yn dod i wybod mwy am y gymuned trwy lygaid dau aelod. Mae'r dref a'r ardal yn ddibynnol ar y gwaith dur am gyflogaeth, ac mewn rhyw fodd neu gilydd, mae pob un agwedd bron ar y gymuned â chysylltiad gyda'r gwaith dur. A oes yna obaith i'r gymuned ar ôl colli'r nifer hyn o swyddi'

 • Cynefin

  Cynefin

  Iestyn Jones sy'n adrodd hanes Ynys Dewi mewn Cynefin Byr.

 • Heno

  Heno

  Arwyn Herald fydd yn lawnsio Cystadleuaeth Ffotograffiaeth y Gwanwyn a byddwn yn cael sgwrs a chân gyda Lowri Evans.

 • Lorient 2023

  Lorient 2023

  Mae'r cerddorion Al Lewis a Mari Mathias ar bererindod i Wyl Interceltique Lorient, yn Llydaw. Mae'r wyl yn ddathliad unigryw o gerddoriaeth a diwylliant y gwledydd Celtaidd, gyda 5,000 o gerddorion, cantorion, dawnwsyr, ac artistiaid gweledol yn perfformio yno. Mi fydd na gerddoriaeth, sgyrsiau, a lliw yr wyl drwy lygaid Al Lewis a Mari Mathias.

 • Dathlu!

  Dathlu!

  Cyfres newydd, llawn hwyl a fydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw ddathlu dathliad arbennig gyda'i gilydd. Y tro 'ma,y mae Gwenlli a'i ffrindiau yn paratoi i ddathlu Sul y Pasg yn y capel lleol yn ogystal ag adref ar y fferm.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Rhaglen arbennig yn hel atgofion gyda Glynnog Davies - cynhyrchydd a cyn-gyflwynydd Heno a Prynhawn Da ers dechrau'r rhaglen, sydd erbyn hyn wedi ymddeol.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Sion Jenkins fydd yn llywio trafodaeth Pawb a'i Farn o neuadd Pontyberem yng Nghwm Gwendraeth. Ymysg y pynciau sy'n cael eu trafod fydd prinder meddygon teulu, yr angen i fynd a'r afael a thlodi plant, a sut mae dirywiad y diwydiant amaeth yn peryglu'r Gymraeg fel iaith gymunedol.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Hanes Siôn Williams, o'r Foel, Dyffryn Banw yn wreiddiol, sydd nawr yn Rheolwr Fferm ar stad Buccleuch, yn yr Alban, yn ffarmio 18,000 o erwau mewn ffordd sy'n agoriad llygaid go iawn.

 • Nos Da Cyw

  Nos Da Cyw

  Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Plwmp a Deryn yn mynd i wersylla.

 • Boom!

  Boom!

  Y gyfres wyddoniaeth ffrwydrol sy'n gwneud yr arbrofion sy'n rhy beryglus i'w gwneud adre'. Yn y bennod yma bydd y brodyr Bidder yn dangos pam na allwn wastad ymddiried yn ein llygaid a bydd Dr Peri yn creu past dannedd eliffant.

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  In the second series, Roy Noble visits more South Wales Valleys including the Neath, Gwendraeth, Swansea and Loughor Valleys.

 • None

  Yma o Hyd

  Ar drothwy'r gêm fawr nos fory, cyfle arall i weld y ddogfen hon o 2022: 39 mlynedd ers ei chyfansoddi, mae Dafydd Iwan a'r gân Yma o Hyd wedi cyrraedd rhif 1 ag ar ei ffordd i Gwpan y Byd yn Qatar. Rhaglen ddogfen arbennig sydd wedi dilyn taith arbennig Dafydd a'r gân gyda chefnogwyr a chwaraewyr y tîm peldroed cenedlaethol ers y perfformiad cyntaf yn y gêm yn erbyn Awstria nol ar ddechrau'r flwyddyn. Dysgwn am hanes y gân a'r siwrne ma'i wedi bod arni wrth gyrraedd rhif 1 yn y siartiau.

 • None

  Barry John: Cofio'r Brenin

  Dyma raglen deyrnged i gofio am un o fawrion y byd rygbi yng Nghymru fu farw yn ddiweddar - Barry John. Bydd teulu a chyfeillion yn hel atgofion am ei fywyd a'i dalent aruthrol. Rhaglen deimladwy ac emosiynol am un o eiconau Cymru ac un o'r chwaraewyr rygbi gorau welodd Cymru erioed, wrth ddathlu ei fywyd a'i gyfraniad aruthrol.

 • Sgorio Byw

  Sgorio Byw

  Mae pencampwyr Cymru, Y Seintiau Newydd yn gobeithio sicrhau eu trydydd tlws y tymor hwn gan anelu i fod y tîm cyntaf erioed o du allan Yr Alban i ennill Cwpan Her yr Alban. Bydd eu gwrthwynebwyr, Airdrieonians o Bencampwriaeth Yr Alban yn awyddus i godi'r cwpan am yr eildro. C/G 16.15.

 • Taith Bywyd

  Taith Bywyd

  Owain Williams fydd yn mynd a'r cyn aelod seneddol, Sian James ar daith bywyd. Byddwn yn clywed hanes Streic y Glowyr pan ddarganfyddodd Sian ei llais, a sud deimlad oedd cael ei stori wedi ei adrodd yn y film lwyddiannus, Pride.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Fel teyrnged i'r diweddar Iolo Trefri, dyma gyfle arall i weld Mari Lovgreen yn dathlu bywyd un o gymeriadau chwedlonol Ynys Môn - na, nid y digrifwr Tudur Owen ond ei dad, sydd wedi treulio oes yn arloesi ac arbrofi. Nid pob ffarmwr sydd wedi creu brîd newydd o ddafad, mentro i fyd adloniant, sefydlu bwyty enwog a zoo nid anenwog, ac wedyn yn 90 oed penderfynu adfer ty tafarn!

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Cyfres gydag Angharad Mair a Siân Thomas yn dathlu 30 mlynedd o raglen Heno. Eisteddwch nôl i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr ddiwedd y 90au. Yn rhaglen ola'r gyfres, bandiau 'Cool' y cyfnod, Cwpan Rygbi'r Byd yng Nghymru, dathlu'r mileniwm a sgwrs gyda'r cyflwynydd Aled Jones.

 • Codi Hwyl America

  Codi Hwyl America

  Ym mhennod ola'r gyfres wrth i Dilwyn a John ddirwyn tuag at ddiwedd eu taith, maent yn ymweld â Wales yn nhalaith Wisconsin. O faneri'r ddraig goch i enwau strydoedd, maent yn rhyfeddu at yr holl arwyddion adawodd y sefydlwyr o Gymru ym mhob man. Caiff Dilwyn ei urddo i frawdoliaeth enwog beicwyr Harley Davidson yn nhref Milwaukee gerllaw, tra bod John yn darganfod mai Cymry o Fôn, ac nid Almaenwyr ddechreuodd fragu yn y ddinas enwog a gaiff ei galw'n brifddinas fragu'r byd. Daw'n amser wedyn i

 • Y Gêm

  Y Gêm

  Y tro hwn, mae Owain Tudur Jones yn siarad gyda'r chwaraewr dartiau, Jonny Clayton.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld â beudy sydd wedi ei drawsnewid yn gartref trawiadol yng Ngogledd Ceredigion, tŷ newydd sbon sy'n gartref perffaith i'r teulu yn y Gwyr, a thŷ teras braf yn ardal Pontcanna o Gaerdydd.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Mae'r cynllun i anfon ceiswyr lloches i Rwanda wedi wynebu heriau moesol a chyfreithiol, ac yn dal i wneud. Ond pam Rwanda' Ydy hi'n ddiogel' A beth mae'r ddêl hon yn golygu i un o wledydd lleiaf datblygedig y byd' Siôn Jenkins sy'n teithio yno gyda Chymro o Abertawe sydd â gwreiddiau dwfn yn y wlad.

 • Dim Byd i'w Wisgo - Cyfres 2

  Dim Byd i'w Wisgo - Cyfres 2

  Eurof sydd yn y stiwdio steilio heddiw. Cyn brifathro, sy'n caru popeth rygbi ac sy'n byw mewn shorts a dillad chwaraeon. Mae'n ysu cael trio steil newydd a ffeindio gwisg fydd yn addas ar gyfer mynd a'i wraig Diane allan am bryd o fwyd sbesial.

 • Adeiladu'r Freuddwyd: Camp Out West

  Adeiladu'r Freuddwyd: Camp Out West

  Ni'n dilyn siwrnai gwr a gwraig, Jon ac Emilie a'u ci, Maggie, wrth i nhw adeiladu'r freuddwyd yng ngorllewin Cymru.

 • None

  Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

  Cyfle arall i weld y ffilm gerdd i'r teulu cyfan sy'n olrhain bywyd bachgen bach 7 oed o'r enw Noa. Mae rhieni Noa yn hyfryd, ond maen nhw'n brysur tu hwnt. Mae Noa'n unig blentyn, ond dydy e ddim yn unig. Mae Noa wedi creu ffrind dychmygol drygionus o'r enw Albi, sy'n un o nifer o 'ffrindiau dychmygol' sy'n byw mewn byd arbennig iawn. Mae'r ffilm yn adrodd hanes y teulu cyffredin yma yn ystod un gaeaf hudol wrth i fywyd Noa gael ei drawsnewid. Mae'r ffilm wedi'i hysgrifennu a'i chreu gan Caryl

 • None

  Aled Jones a Ser y Nadolig

  Dathlwch hud y Nadolig gydag Aled Jones a'i ffrindiau, gyda pherfformiadau gan Aled ei hun, Al Lewis, Lily Beau, a Carly Paoli. Mae No Good Boyo yn dod â'u tro arferol ar rai o ffefrynnau'r ¿yl, mae Glain Rhys wrth y piano, ac mae Siwan Henderson a Steffan Rhys Hughes yn dod â chyffyrddiad o hud y West End i bethau. Hefyd yn cynnwys Y Cledrau, Brigyn, a Band Pres Tongwynlais, gyda diweddglo i'w gofio gan Aled a chôr arbennig iawn.

 • Ar Dâp - cyfres 2

  Ar Dâp - cyfres 2

  Y tro hwn, y band Adwaith sy'n rhannu eu cerddoriaeth gyda ni.

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru gan brofi'r holl emosiwn a'r ddrama sy'n dod gyda rhoi ty ar werth.

 • Awyr Iach

  Awyr Iach

  Ymunwch gyda Meleri a Huw wrth iddyn nhw grwydro Cymru a chael pob math o antur yn yr awyr agored. Heddiw, bydd Meleri a'r criw yn mynd am dro ar hyd y gamlas yn Aberhonddu, gawn ni gwrdd âg Eirwen a'u holl anifeiliaid anwes, a bydd Huw yn sgio yn Llandudno gyda Nia.

 • Bariau

  Bariau

  Rhagflas o Bariau - Pob pennod o'r gyfres newydd hon ar gael o Ionawr 3.

 • Be Di'r Ateb

  Be Di'r Ateb

  Yn y bennod hon, mae Jade yn cwrdd â Lora, sydd eisiau gofyn i'w chariad, Richard, symud i mewn gyda hi, i'w chartref newydd. Ond, Be di'r ateb'

 • Bois y Pizza: Chwe' Gwlad

  Bois y Pizza: Chwe' Gwlad

  Y tro hwn, awn i Baris. Dinas llawn cariad. Dinas llawn diwylliant. Dinas llawn bwyd. Mae'n daith chwedlonol sy'n enwog am y gwrthdaro rhwng Cymru a'r Les Bleus nerthol. Ond dyw'r bois ddim yma am y rygbi - ma' nhw am flasu'r bwydydd arbennig gall y ddinas hon, sy mor enwog am y bwyd, ei gynnig. Pizzas gyda'r enwog Yves Camdeborde, madarch yn tyfu mewn hen maes parcio, seidr a parti pizza wrth gwrs. Ooh la la!

 • Bois y Rhondda

  Bois y Rhondda

  Yn dilyn y rhaglen ddogfen ddiweddar Bois y Rhondda, bydd y gyfres hon yn dilyn anturiaethau nesa'r criw ifanc o Gwm Rhondda wrth iddyn nhw addasu i'r byd newydd sydd ohoni, a wynebu heriau nesa' bywyd. Mewn cyfres gynnes llawn hiwmor a dagrau, byddwn yn cael cip ar gymhlethdodau'r gymdeithas fodern, a'r brwydrau mae cenhedlaeth iau yn eu hwynebu pan nad oes llawer o gyfleoedd yn yr ardal mae nhw wedi'u magu ynddi.

 • None

  Bry: Mewn Cyfyng-gyngor - 1

  Mae Bry bellach yn gweithio i'r Cyngor fel Swyddog Gwastraff, ond mae problemau ar y gorwel. Odi glei, mae Bry: Mewn Cyfyng Gyngor.

 • None

  Bry:Mewn Cyfyng Gyngor - 2

  Ma' Bry nôl! A ma fe dal Mewn Cyfyng Gyngor. Dyw bywyd byth yn hawdd, yn enwedig i Swyddog Gwastraff gyda babi newydd. Ar ben hyn rhaid i Bry drefnu angladd, ac yn waeth fyth... priodas. Wrth gwrs, dyw pethe byth yn mynd yn iawn ....

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Yn y gyfres yma bydd 3 person o'r un ardal yn camu i'w ceginau i baratoi pryd o fwyd tri chwrs i'w gilydd. Fe fydd pob un o'r tri yn gyfrifol am ddewis un cwrs yr un. Ond nid nhw fydd yn paratoi na choginio y ryseit ma nhw wedi ei ddewis. Fydd na flas ar y bwyd ac ar y sgwrs rownd y bwrdd tybed' Y tro hwn, byddwn yn Nhregaron.

 • None

  Bwyd Byd Epic Chris

  Yn y bennod arbennig hon, mae Chris yn cydweithio gyda chymuned rhyngwladol Cymru i greu ryseitiau anarferol tanbaid. O'r Caribî i Ynysoedd y Philipinau, Syria a Japan - bydd cogyddion talentog o bedwar ban byd yn helpu Chris i weini'r bwyd i'r Cofis yn ei farchnad Nadoligaidd yng Nghaernarfon!

 • None

  Can i Gymru 2024

  Darllediad byw o Arena Abertawe, gyda 8 cân newydd yn brwydro am dlws Cân i Gymru a £5,000! Perfformiadau byw gan HMS Morris, Bronwen Lewis a Mared Williams.

 • None

  Carol yr Wyl 2023

  10 carol mewn 10 lleoliad arbennig. Pa ysgol fydd yn ennill teitl Carol yr ¿yl 2023' Mared Williams ac Elidyr Glyn sy'n beirniadu'r gystadleuaeth boblogaidd yma i ysgrifennu carolau gwreiddiol ar gyfer plant ysgolion cynradd.

 • Ceffylau, Sheikhs a Chowbois

  Ceffylau, Sheikhs a Chowbois

  Mae Sue ac Emrys wedi teithio i Scottsdale, Arizona ar antur siopa i brynu Ceffylau i rai o'u cleientiaid cyfoethog o fewn Sioe mwyaf ceffylau Arabaidd yn y byd.

 • Celwyddgi

  Celwyddgi

  Pedwar o bobl, pedwar datganiad, ond mae rhywun yn dweud celwydd. I rannu'r wobr o £500 mae'n rhaid darganfod y celwyddgi neu a fydd yr un sy'n gallu palu celwydd yn gadael gyda'r arian i gyd'

 • Chris a'r Afal Mawr

  Chris a'r Afal Mawr

  O fannau enwog i berlau cudd, bydd y cogyddion tanbaid Chris 'Flamebaster' Roberts a Tomos Parry yn coginio a chiniawa o amgylch Efrog Newydd¿ a thanio angerdd gwladgarol gyda gwledd Gymreig arbennig yn Brooklyn!

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Ymunwch â Cadi, Luke, Jed a Miriam yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda teulu'r Anhygoels, Mic Moc a chriw Steddfod Sili.

 • None

  Cofio Clive Rowlands

  Rhaglen deyrnged i gofio'r chwaraewr a'r hyfforddwr rygbi diweddar, Clive Rowlands.

 • None

  Cofio Llewod '71

  Ailddarllediad arbennig yn dilyn marwolaeth Barry John yn ddiweddar. Hanner canrif ers i'r Llewod ennill cyfres yn Seland Newydd am yr unig dro erioed, mae arwyr rygbi Cymru - gan gynnwys Barry John mewn cyfweliad prin yn y Gymraeg - yn cofio'r daith eiconig, a sut drechwyd Y Crysau Duon gan un o'r timau gorau erioed.

 • Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Cyfres goginio newydd gyda Colleen Ramsey. Mae bywyd a bwyd yn dod law yn llaw i Colleen. Yn y gyfres yma mae'n edrych ar sut mae bwyd yn medru ail-ddeffro hen atgofion. Yma mae Colleen yn creu ryseitiau i greu atgofion newydd i'r teulu.

 • None

  Cranogwen gyda Ffion Hague

  Yr hanesydd a'r ddarlledwraig Ffion Hague sy'n olrhain stori yr arwres arloesol Cranogwen, wrth i gerflun arbennig ohoni gael ei ddadorchuddio yn Llangrannog.

 • Curadur - Cyfres 2

  Curadur - Cyfres 2

  Mae'r bennod olaf yn y gyfres yn mynd â ni i'r Dê-Ddwyrain i gwrdd â Lemfreck, y cerddor o Gasnewydd, wrth iddo ddilyn traddodiad y ddinas o chwyldro a cheisio dod a'r Gymraeg a sîn MOBO Cymru ynghyd. Perfformiadau gan Lemfreck, Mace the Great, Lily Beau, Luke RV a Dom & Lloyd.

 • Curadur - Cyfres 3

  Curadur - Cyfres 3

  Cate Le Bon sy'n curadu'r bennod arbennig hon - o Orllewin Cymru i anialwch Joshua Tree, California. Gyda Pys Melyn, Accu, Kris Jenkins, Samur Khouja, Devendra Banhart, Courtney Barnett a Stella Mozgawa.

 • Cymru, Dad a Fi

  Cymru, Dad a Fi

  Cyfres yn dilyn taith tad a mab, Wayne a Connagh Howard, o gwmpas rhai o ynysoedd Cymru. Yn rhaglen ola'r gyfres, bydd y ddau'n cael profiad 'ysbrydol' ym Machynys; taith wyllt draw i Ynys Echni, ac ymweliad ag ynys mwya' poblogaidd Cymru ¿ Ynys y Barri!

 • None

  Cyngerdd Heddwch Berlin

  Ailddarllediad i nodi penblwydd Karl Jenkins yn 80. Ar Dachwedd 11, 2018, i goffau canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf bu cantorion o bedwar ban byd yn uno ar gyfer telediad o berfformiad yr Offeren Heddwch gan Syr Karl Jenkins yn Arena Mercedes Benz, Berlin. Gyda'r cyfansoddwr ei hun yn arwain, bydd côr unedig o leisiau o 27 gwlad yn dod ynghyd mewn dinas sy'n symbol o heddwch, undod, rhyddid a goddefgarwch. Ymhlith y gwledydd fydd Awstria, Israel, Awstralia, Rwsia, Seland Newydd, Yny

 • Cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2023

  Cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2023

  Rhan o gyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2023 - o Llwyfan y Maes - cyfle i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan y Candelas.

 • Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Lisa Gwilym yn cyflwyno Dafydd Iwan a'r band mewn noson fythgofiadwy o Lwyfan y Maes, Eisteddfod Ceredigion 2022.

 • None

  Cyw a'r Gerddorfa 2

  Sioe Nadolig gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a chast o gymeriadau a chyflwynwyr poblogaidd Cyw. Mae pawb ym Myd Cyw yn edrych ymlaen i ddathlu'r Nadolig! Maen nhw wrthi yn paratoi pan ddaw galwad gan Cyw i ddweud bod yna argyfwng! Tybed a ddaw Cyw adre ar gyfer y diwrnod mawr ac a oes digon o amser i Siôn Corn lenwi sled' Efallai gall Deian a Loli helpu'

 • Cywion Bach

  Cywion Bach

  'Buwch' yw gair heddiw ac mae Bîp Bîp, Pi Po, Bop a Bw yn dysgu'r gair tra'n paentio, chwarae, darllen llyfr a llawer mwy! Mŵ!

 • None

  DRYCH: Dyfodol i Dewi

  Mae 'Dyfodol i Dewi' yn dilyn brwydr foesol y comediwr Eleri Morgan am ddod â babi i fyd ansicr, oherwydd newid hinsawdd. Ar ôl addo peidio â chael plentyn ei hun, oherwydd ôl troed carbon enfawr babanod y Gorllewin; mae Eleri yn ffeindio ei hyn gyda beichiogrwydd sioc, a 6 mis i ddod o hyd i ffyrdd o gael babi mwy ecogyfeillgar, a rywfaint o bositifrwydd am y dyfodol. .

 • None

  DRYCH: Stori Alys

  Dawnsio yw popeth i Alys. Ond llynedd newidodd ei bywyd dros nos wrth iddi golli ei choes mewn damwain adref. Mewn dogfen emosiynol, dirdynnol ond yn llawn gobaith a dewrder, byddwn yn dilyn Alys ar ei siwrne i geisio dawnsio eto.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â chartref teulu sydd â dylanwad Americanaidd yn Llanblethian.

 • None

  Dathlu Dewrder 2023

  Mae Dathlu Dewrder 'nôl ac eleni eto fe fyddwn ni'n anrhydeddu ein harwyr tawel yma yng Nghymru. Bydd Elin Fflur, Owain Tudur a Lloyd Lewis yn llywio'r cyfan o seremoni fawreddog yn Sir Gâr. Fe fydd y dagrau'n llifo a'r gwenu'n un, a'r cyfan wrth inni ddathlu dewrder ein harwyr arbennig.

 • None

  Deian a Loli a Chloch y Nadolig

  None

 • None

  Deian a Loli ac Ysbryd y Nadolig

  Pennod arbennig am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae hi'n Noswyl Nadolig ac wrth gyfarfod â sowldiwr bach o'r enw Arwen mae Deian a Loli'n dysgu bod 'na argyfwng - mae Ysbryd y Nadolig wedi diflannu a heb hwnnw fydd y Nadolig wedi ei ganslo! Rhaid helpu Arwen ddod o hyd i Ysbryd y Nadolig reit sydyn cyn i'r Nadolig ddod i ben am byth!

 • Der' Dramor 'Da Fi!

  Der' Dramor 'Da Fi!

  Ma' pedwar person sydd erioed wedi cwrdd yn teithio dramor i'r Algarve. Pob un wedi trefnu eu diwrnod delfrydol nhw ar y gwyliau, o weithgaredd, i fwyd, hyd yn oed llety. Bydd pob dewis yn cael i'w sgorio, gyda'r enillydd yn cipio gwobr o £1000.

 • None

  Ein Hail Lais

  Jess Davies, Gav Murphy, Lily Beau, a Nick Yeo sy'n trafod eu perthynas â siarad Cymraeg fel ail iaith.

 • Ein Llwybrau Celtaidd

  Ein Llwybrau Celtaidd

  Sir 5 ar y daith yw Sir Gâr, Sir Gaerfyrddin. Awn i Gaerfyrddin i fwynhau'r sîn roc Gymraeg yng Ng¿yl Canol Dre, i fwynhau seiclo yn ardal Llanelli, bro'r Scarlets, am drip i Dalacharn i flasu ysbryd Dylan Thomas ac am chips ar draeth Llansteffan. Gorffenwn yn y Mynydd Du, Drefach Felindre a Llandysul. Yna daw'r daith i ben yn sir enedigol Ryland, Ceredigion. Cawn fwynhau afonydd, traethau, pentrefi a threfin, trenau, rhaeadrau a promenâd!

 • FFIT Cymru 2023

  FFIT Cymru 2023

  Beth ydi canlyniad dilyn cynllun iach FFIT Cymru' Mae 6 mis wedi mynd heibio ers i ni weld trawsnewidiad diwethaf Kelly, Matthew, Andrea, Linette a Dylan. Mewn rhaglen arbennig ymunwch â'u ffrindiau, teuluoedd a Lisa Gwilym wrth i ni ddathlu moment fawr: canlyniad taith chwe mis colli pwysau yr arweinwyr, gyda chefnogaeth barhaol yr arbenigwyr.

 • None

  Fairbourne: Y Môr Wrth y Drws

  Fairbourne ym Meirionnydd fydd o bosib y pentref cyntaf ym Mhrydain i ddiflannu dan y dwr oherwydd newid hinsawdd. Dyma'r trigolion yn sôn am eu bro hardd a'u sefyllfa argyfyngus wrth iddynt wynebu lefel y môr yn codi.

 • Fferm Fach

  Fferm Fach

  Mae Guto eisiau gwybod o ble mae mefus yn dod. Felly, mae Hywel, y ffermwr hud, yn mynd ag ef i Fferm Fach er mwyn dangos hud ffermio go iawn iddo.

 • None

  Ffyrnig

  Noson o gomedi LHDTC+ wedi ei ffilmio o flaen gynulleidfa fyw yn Eglwys Norwyaidd hanesyddol Bae Caerdydd, wedi ei chyflwyno gan Al Parr. Sêr y sioe yw rhai o ddigrifwyr gorau Cymru - Priya Hall, Ellis Lloyd Jones, Leila Navabi, Chris Rio, a Sianny Thomas. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys perfformiad arbennig gan Gymuned Ddawnsfa Gymreig.

 • Gareth!

  Gareth!

  Gareth yr Orangutan sy'n cyflwyno Gareth!, ei raglen deledu hir-ddisgwyliedig ble mae Gareth, ynghyd a'i fand, HMS Morris yn cyfarfod ac yn sgwrsio gyda rhai o wynebau amlycaf Cymru. Yn y rhaglen hon bydd Gareth yn cyfweld y gantores ac awdur, Non Parry ynghyd a'r actor a digrifwr, Iwan John.

 • Goro' Neud

  Goro' Neud

  None

 • Grid - Cyfres 2

  Grid - Cyfres 2

  Cipolwg i fywyd Solwen, merch 17 oed a'i ffrindiau sy'n byw 'off-grid' mewn cymuned yn Sir Gâr.

 • Gwesty Aduniad

  Gwesty Aduniad

  Ym mhennod ola emosiynol y gyfres mae y Gwesty yn helpu Myra Williams, 91 oed, i ddod o hyd i fedd ei brawd bach, sydd ar goll ar ochr arall y byd, ers dros 70 mlynedd. Mae yna aduniad i Ian Thomas, sydd wedi bod yn chwilio am ei chwaer ers dros 10 mlynedd.

 • Gwrach y Rhibyn

  Gwrach y Rhibyn

  Mae'r awr olaf wedi cyrraedd. A fydd y pedwar tîm yn llwyddo i gyrraedd lloches ddiogel a dianc rhag Gwrach y Rhibyn' Mae'n ras yn erbyn amser i ysgolion Bro Myrddin, Brynrefail, Eifionydd a Tryfan ac mae yna sawl rhwystr arall o'u blaenau.

 • Hansh

  Hansh

  I ddathlu mis Hanes LHDT+ mae Miriam Isaac, Leo Drayton a Dan Huw Bowen yn mynd ar daith o amgylch Cymru i ymweld â lleoliadau nodedig yn hanes cwiar Cymru.

 • Hansh ar yr Hewl

  Hansh ar yr Hewl

  Garmon ab Ion sy'n arwain y gynulleidfa trwy gyfres o heriau sy'n seiliedig ar fformatau gemau sydd wedi eu gweld yn flaenorol ar fideos Hansh. Yn gymysgedd o wynebau cyfarwydd y sianel ac aelodau o'r gynulleidfa, bydd Garmon yn ceisio ateb y cwestiwn bytholwyrdd "Pwy sy'n well: Gogs neu Hwntws'" Bydd y cystadleuwyr yn mynd benben yn erbyn wynebau cyfarwydd y sianel mewn heriau poblogaidd e.e 'Cwis Trydanol', 'Be Sy' Yn Y Bocs' a 'Dwi erioed wedi'.

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Rhaglen arbennig Nadolig o 'Heno Aur' gydag Angharad Mair a Siân Thomas. Eisteddwch nôl i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon Nadolig y nawdegau cynnar.

 • Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Cipolwg gonest ac agored o'r sin rygbi hoyw yng Nghymru.

 • Iaith ar Daith

  Iaith ar Daith

  Yn y rhaglen olaf o'r gyfres Iaith ar Daith y comedïwyr a'r actorion Jayde Adams a Geraint Rhys Edwards sy'n teithio ar draws Cymru gyda'r nôd o ysgogi a helpu Jayde i ddysgu Cymraeg. Fe fydd Jayde yn gwynebu cyfres o sialensau ieithyddol ac fe fydd Geraint wrth ei hochor ar hyd y ffordd. Ac fe fydd digon o gaws i gyd-fynd gydag ambell jôc gawslyd falle' Ond- a fydd y Gymraeg yn llifo neu'n brifo'

 • Itopia - Cyfres 2

  Itopia - Cyfres 2

  Drama sci-fi llawn dirgelwch.

 • Lwp ar Dap

  Lwp ar Dap

  None

 • Misho

  Misho

  Cyfres sydd yn edrych ar pob math o sefyllfaoedd all godi pryder i blentyn bach; a dyma gyfle i dawelu meddyliau bach drwy ganu, sgwrsio a lot fawr o chwerthin! Y teimlad o fod yn nerfus sydd dan sylw yn Misho heddiw, ac mae Ola Ola yn ei gwneud hi'n anodd iawn i blentyn bach fynychu diwrnod y Mabolgampau.

 • Nos Da Cyw 'Dolig

  Nos Da Cyw 'Dolig

  Stori fach Nadoligaidd cyn cysgu. Mali Harries sy'n darllen stori hudolus am benbleth Siôn Corn ar noswyl Nadolig, ond pwy ddaw i'w helpu tybed'

 • Nôl i'r Gwersyll

  Nôl i'r Gwersyll

  Bydd y criw yn aros ym mloc Penhelyg am eu penwythnos yn yr 80au. Pa weithgareddau fydd wedi'u drefnu i'r gwersyllwyr brwd' Pa lys fydd fwyaf cystadleuol, a beth fydd eu hoff bryd bwyd o'r cyfnod'

 • Pa Fath o Bobl ... 2021

  Pa Fath o Bobl ... 2021

  Miliwn o siaradwyr Cymraeg: dyma nôd ieithyddol Llywodraeth Cymru erbyn 2050. Ydi'r strategaeth yn debygol o lwyddo neu oes mwy o obaith i weledigaeth Garmon o Gwffio, Caru a Canu' O frwydr ymladd MMA i sesiwn ffotograffiaeth a gig, mae Garmon yn benderfynol o adael ei farc.

 • Paid Ti Meiddio Chwerthin

  Paid Ti Meiddio Chwerthin

  Cyfres newydd gyda Molly Palmer yn rhoi pedwar cystadleuydd o dan bwysau i beidio chwerthin! Yr wythnos hon mi fydd Dom James, Mared Parry, Mali Haf a Geraint Rhys Edwards yn cymryd rhan.

 • Paid Ti Meiddio Chwerthin - Cyfres 2

  Paid Ti Meiddio Chwerthin - Cyfres 2

  Ni gyd 'di bod 'na, y teimlad o ishe chwerthin pan chi ddim i fod. Ie, mae Molly yn ei hôl! Y tro yma, mae Gwion Ifan yn trio cracio myfyrwyr Prifysgol De Cymru!

 • Pen Petrol - Cyfres 2

  Pen Petrol - Cyfres 2

  Be sy'n mynd mlaen mewn un o'r 'car meets' drwg-enwog sy'n denu miloedd ar filoedd o bobl ifanc ar draws Prydain bob wythnos' Dyna mae criw ceir Unit Thirteen isio ffeindio allan yn y bennod olaf o'r gyfres, cyn neidio o un eithaf i'r llall a theithio ar draws y môr Gwyddelig at LZ Festival i weld ffordd llawer gwell - a saffach - o fwynhau ceir.

 • None

  Pluen Eira

  Mae'r Nadolig yn amser cyffrous i bawb ond bydd yr wyl eleni yn un arbennig iawn i Clive a Rhi. Dyma eu Nadolig cyntaf gyda'u mab newydd Frank sy'n un ar ddeg mlwydd oed!

 • Pobol y Rhondda

  Pobol y Rhondda

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n cyflwyno'r Rhondda a'i phobl yng nghwmni un o fois yr ardal, Siôn Tomos Owen.

 • Pren ar y Bryn

  Pren ar y Bryn

  Mae trefn yn cael ei adfer gyda Clive yn ôl yn saff yn y gorlan - ond am ba mor hir' A wnaiff Margaret a Sylvia gytuno i helpu Clive rhoi claddedigaeth ddilys i Glyn fel yr addawodd e' Ac os y gwnânt, yna sut' A oes rhywun arall maent yn trysto i gamu i'r adwy'

 • None

  Queens Cwm Rag

  Mae Queens 'Cwm Rag' wedi gadael Llundain ac ar eu ffordd adref i Gymru ar ôl penderfynu dringo'r Wyddfa¿..mewn 'heels'!

 • Richard Holt: Yr Academi Felys

  Richard Holt: Yr Academi Felys

  Mae'r ddau bobydd yn mynd ben-ben i greu a gweini cacennau rhithiol yn ystafell de enwog Richard.

 • Rownd a Rownd-Cyfres 2023

  Rownd a Rownd-Cyfres 2023

  Diwrnod priodas Rhys a Trystan, ac yn dilyn yr helynt efo Chloe, mae pawb yn gweithio'n galed i wneud yr achlysur mor gofiadwy â phosib i'r ddau. A heb dim cynllunio, mae'n edrych fel bod yn ddiwrnod cofiadwy iawn i Dani. Tra mae pawb yn edrych ymlaen at y dathlu, edrych ymlaen at gael mynd i gasglu efan o'r clinic y mae Ioan; mi fydd yn gyfle i'r ddau gwblhau'r trefniadau ar gyfer rhedeg i ffwrdd, ond i hynny weithio, mae'n bwysig cadw'r gyfrinach rhag eu tad. Mae yna dristwch wrth i Mali adael

 • Rygbi Indigo Prem

  Rygbi Indigo Prem

  Gêm rygbi fyw Indigo Prem rhwng Glyn Ebwy a Pont-y-p¿l. C/G 7.30yh.

 • Rygbi Pawb Byw

  Rygbi Pawb Byw

  Gem dyngedfennol rhwng y Gweilch a'r Scarlets ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol Dan 18 Cymru.

 • Rygbi Pawb Stwnsh

  Rygbi Pawb Stwnsh

  Cyfres sy'n canolbwyntio ar rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Rygbi Pawb Uchafbwyntiau

  Rygbi Pawb Uchafbwyntiau

  Cyfres sy'n canolbwyntio ar rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Ser Steilio

  Ser Steilio

  Ymunwch a Mirain Iwerydd a Iwan Steffan i weld pwy sydd wedi dod i'r brig a ennill eu lle yn y ffeinal fawreddog. Bydd y 3 sydd a'r marciau uchaf ar draws y gyfres yn mynd ben i ben mewn rhaglen llawn hwyl, egni a lliw i greu gwisg ar gyfer yr artist drag Catrin Feelings.

 • Sgorio Byw

  Sgorio Byw

  Rownd derfynol Tlws Genero Adran 2024 rhwng Dinas Caerdydd a Dinas Abertawe yn Stadiwm Glass SDM ym Mhen-y-bont ar Ogwr. C/G 17:10.

 • Sgwrs Dan y Lloer

  Sgwrs Dan y Lloer

  Fe fydd Elin yn sgwrsio â'r chwaraewr rygbi rhyngwladol a'r sylwebydd, Nathan Brew. O flaen tanllwyth o dân a thafliad carreg o goedwig Penllergaer, cawn hanes ei fagwraeth ym Mrynaman, ei yrfa ar y cae rygbi, a magu 5 o blant! Dyma sgwrs fydd yn cnesu'r galon ar noson hydrefol oer.

 • Sgwrs dan y Lloer - Cyfres 2

  Sgwrs dan y Lloer - Cyfres 2

  Ailddarllediad yn dilyn marwolaeth Leah Owen. Heno fe fydd Elin Fflur yn ymweld â Leah yng ngardd ei chartref ym Mhrion, Sir Ddinbych. Er ei bod wedi hyfforddi cenedlaethau o blant Dinbych a'i gwreiddiau bellach yn nwfn yn yr ardal, mae'n parhau i fod yn ¿hogan o Fôn¿ yn ei chalon. O flaen tanllwyth o dân, bowlen o Lobsgows a'r atgofion yn llifo fe ddown ni i nabod Leah, y fam, yr hyfforddwraig a'r gantores sydd wedi dylanwadu ar genedlaethau o blant Sir Ddinbych a Môn.

 • Stryd i'r Sgrym

  Stryd i'r Sgrym

  Penllanw'r gyfres yw'r gêm T1 arbennig rhwng Cymru a Lloegr wrth i dîm Stryd i'r Sgrym wynebu Streatham-Croydon RFC yng nghlwb Cymry Llundain ¿ a hynny ar fore gêm fawr y Chwe Gwlad rhwng Lloegr a Chymru. A yw'r tri mis o hyfforddiant wedi talu ar ei ganfed'

 • Tekkers

  Tekkers

  Cystadleuaeth pêl-droed gyda Heledd Anna, Lloyd Lewis a Huw Owen yn herio dau dîm mewn pum gêm gorfforol. Ysgol Ifor Hael o Gasnewydd sy'n cystadlu yn erbyn Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl yn Stadiwm Tekkers y tro yma, gyda help llaw y capteiniaid cystadleuol.

 • Tisho Fforc - Cyfres 1

  Tisho Fforc - Cyfres 1

  Dau desperate singletons yn chwilio am gariad, ond beth ¿ neu pwy ¿ fydd ar y fwydlen tro 'ma' Dishy Dewi a Saucy Shauna fydd yn gofyn am help Mared Parry i ddarganfod os ydyn nhw'n match, neu beidio.

 • Tisho Fforc - Cyfres 2

  Tisho Fforc - Cyfres 2

  Mae Callum yn edrych am ei sgrym nesaf, ond ai Rosie fydd yr un' Mared Parry fydd yn helpu'r ddau ffeindio cariad.

 • Tisho Fforc - Cyfres 3

  Tisho Fforc - Cyfres 3

  A fydd Riley y gôli yn sgorio gyda Charla y drama cwîn ¿ neu fydd o'n cael cic yn y ceilliau'

 • Trefi Gwyllt Iolo

  Trefi Gwyllt Iolo

  Iolo Williams sy'n ein cyflwyno i fywyd gwyllt yn nhrefi Cymru.

 • None

  Tudur Owen: Go Brin

  Mae'r byd a Chymru wedi newid am byth ac mae Tudur wedi bod yn ceisio gwneud synnwyr or cyfan. Ydi'r byd angen bod mwy diog' Fydd Lloegr byth yn wlad annibynnol' Dylia' plismyn iaith wisgo iwnifforms' Mae Tudur yn gofyn y cwestiynau yma a llawer mwy yn ei sioe stand yp newydd, wedi ei ffilmio o flaen gynulleidfa fyw yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli. Ond oes ganddo atebion' Go brin!

 • Ty Am Ddim

  Ty Am Ddim

  I Abertawe awn am y rhaglen olaf i dy smart llawn potensial arbwys parc Cwmdoncyn. Mae'n na gryn dipyn o waith i'w wneud a'r ddau sy'n adnewyddu yn weddol dibrofiad. Oes elw i'w wneud os mae'r ddau yn gaddo'r gwaith i adeiladwyr'

 • None

  Wyt Ti'n Iawn?

  Mae'r diwydiant amaethyddol ar cyfradd uchaf o hunanladdiad, mwy na' un proffesiwn arall. Yn 2018 roedd yna 83 o amaethwyr wedi diweddu eu bywydau yng Nghymru a Lloegr. Dyma brofiadau gr¿p o ffermwyr ifanc cafodd eu heffeithio gan salwch iechyd meddwl.

 • Y Byd yn ei Le

  Y Byd yn ei Le

  Mewn rhaglen arbennig, bydd Catrin Haf Jones yn holi'r ddau ymgeisydd sy'n gobeithio camu i sgidie Mark Drakeford fel arweinydd nesa'r Blaid Lafur yng Nghymru - Vaughan Gething AS a Jeremy Miles AS. Bydd panel o westeion yn y stiwdio yn ymateb, a'r Athro Richard Jones yn dadansoddi'r cyfan.

 • Y Ffair Aeaf 2023

  Y Ffair Aeaf 2023

  Nia Roberts a'r tîm fydd yn cyflwyno'n fyw o Lanelwedd. Cawn holl gyffro arwerthiant mawr y gwartheg.

 • Y Frwydr: Stori Anabledd

  Y Frwydr: Stori Anabledd

  Mae'r actor Mared Jarman yn parhau ei thaith i ddysgu am hanes anabledd yng Nghymru gan edrych ar y 90au hyd at heddiw. Dyma gyfnod o frwydro'r ol, ymladd tros hawliau a dechrau dathlu anabledd mewn ffordd na welwyd o'r blaen.

 • Y Goleudy

  Y Goleudy

  Mae Efa yn symud i fyw gyda'i thad-cu I dref dawel Brynarfor. Mae'r Goleudy wedi tynnu ei sylw ac mae'n benderfynol o fynd yno

 • Y Prif

  Y Prif

  Mae'r Prif am waredu trais yn y cartref yn llwyr o ardal Dyfed Powys. Ond pa mor realistig yw hynny' Wythnos yma mae e'n dod wyneb yn wyneb a phroblemau plismona trais domestig, a'i sylwadau am gan Delilah yn ysgogi storm ar y cyfryngau cymdeithasol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?