S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Sut i wylio S4C yn rhyngwladol?

Mwynhewch raglenni S4C ar S4C Clic wrth gofrestru am ddim. Gallwch hefyd fwynhau bocs sets a chynnwys ecsgliwsif.

Dyma restr lawn o'r holl gynnwys S4C sydd ar gael yn rhyngwladol trwy S4C Clic.

Heb gofrestru eto? Beth am greu eich cyfrif am ddim nawr? Dim ond 2 funud fydd e'n cymryd ac mi fydd yn eich cofio chi y tro nesaf.

Oes gennych gwestiwn am raglen benodol? Cysylltwch â gwifren@s4c.cymru ac fe fyddwn yno i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Am wybodaeth ynglŷn â pha ddyfeisiau sy'n galluogi chi i dderbyn S4C Clic, cliciwch yma.

Anfamol

Drama gomedi dywyll newydd! Ani - ffeminydd, cyfreithwraig, chwaer, modryb, merch a... mam? Mae Ani'n credu fod ganddi bopeth - y gyrfa, y tŷ, y gwyliau. Ond o dan y wyneb, ydi pethau mor berffaith ag y maen nhw'n ymddangos?

Cylchlythyr

 • Ble rydych chi'n byw?

Ar gael nawr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • None

  Hywel Gwynfryn yn 80

  Gyda Hywel Gwynfryn yn cael ei anrhydeddu â Gwobr Cyfraniad Arbennig yng Ngwobrau BAFTA Cymru 2023, dyma gyfle arall i weld rhaglen arbennig i ddathlu ei gyfraniad unigryw yng Nghymru. Mae'r ¿Dyn ei Hun¿ wedi bod yn llais a wyneb y Gymru Gymraeg ers 1964, ac mae'n dal i godi gwên a chreu argraff bron I 60m yn ddiweddarach. Awn ar daith trwy hanes trysor cenedlaethol gan fynd dan groen bywyd sydd wedi bod yn baradocs o'r llon a'r lleddf, a rhyfeddu at ei agwedd bositif at bob dim ¿a deud y gwir y

 • Pen/Campwyr

  Pen/Campwyr

  Jason Mohammad sy'n cyflwyno'r sioe Cwis Chwaraeon newydd sbon lle mae brains yn cwrdd â brawn, Pen/Campwyr. Tirion, Kelsey a Morgan sy'n cynrychioli tîm rygbi Prifysgol Abertawe yn ateb cwestiynau chwaraeon i ennill mantais yn erbyn yr arwr rygbi James Hook mewn cyfres o heriau chwaraeon rhithiol, i ennill gwobr ariannol.

 • Mabinogiogi - Cyfres 2

  Mabinogiogi - Cyfres 2

  Fersiwn bywiog criw Stwnsh o stori Caradog Fraichfawr. Dyma hanes gwallgof Caradog, ei fraich fawr, neidr slei, a'i fraich fach. A be sydd gan Elvis i wneud efo'r cyfan'! Gwyliwch i ffeindio mas!

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Tydi Deian heb fod mewn hwylia drwy'r dydd, a'r peth dwytha' mae o isho ei wneud ydi mynd i barti aduniad coleg Dad! Ar ôl rhewi eu rhieni, ma Loli'n sylwi ar rywun neu rhywbeth yn cerdded tu allan. Does r'un ohonyn nhw'n barod i weld Clown wrth y tŷ bach twt, a honno'n glown ofnadwy o drist sy'n ffrindia' pennaf gyda'r lleuad!

 • Kim a Cêt a Twrch

  Kim a Cêt a Twrch

  Ymunwch â Kim a Cêt ar antur hudolus a chwareus sy'n llawn dawns a cherddoriaeth wrth iddyn nhw chwilio am Twrch yn y goedwig.

 • Sion y Chef

  Sion y Chef

  Mae Siôn, Sam, Sid a Mama Polenta'n sownd mewn coeden. Beth wnân nhw'

 • Amser Maith Maith Yn Ôl

  Amser Maith Maith Yn Ôl

  Oes y Tuduriaid yw stori Tadcu i Ceti heddiw. Heddiw mae'r athro Meistr ap Howel yn y Plas i roi gwersi i Sion. Tybed, beth mae Elen yn gwneud heddiw'

 • Dreigiau Cadi

  Dreigiau Cadi

  Mae rheilffyrdd yn rhedeg i amserlenni ac felly pan mae Cadi angen newid yr amseroedd trenau yn y gorsafoedd mae Bledd a Cef yn awyddus i helpu, ond faint mae dreigiau yn gwybod am ddweud yr amser'

 • Awyr Iach

  Awyr Iach

  Heddiw, bydd Meleri a chriw o ffrindiau yn cael hwyl yn Fferm Folly, awn ni am dro gyda Iestyn a'i deulu lan Moel Famau, a bydd Huw yn cael antur gyda Seth ac Aron

 • Teulu, Dad a Fi

  Teulu, Dad a Fi

  Ail-ddangosiad i nodi Mis Hanes Pobl Dduon. Cyfres dwymgalon yn olrhain hanes teulu Wayne a Connagh Howard yng Nghymru, Iwerddon a Jamaica. Mae'r pâr yn cychwyn ar eu taith yn Southampton a Chaerdydd.

 • Y 'Sgubor Flodau

  Y 'Sgubor Flodau

  Yn y bennod olaf o'r gyfres bydd y tîm yn creu trefniant i ddathlu 20 mlynedd o elusen Prostate Cymru.

 • Am Dro

  Am Dro

  Yn y rhaglen yma bydd Jord yn tywys y criw drwy goedwig Fforest Fawr tuag at Castell Coch ar gyrion Caerdydd. Yna draw i Sir Benfro a dringo mynydd Carningli yn Nhrefdraeth gyda Jane cyn ei throi hi am y gogledd i Dinas Dinlle dan arweiniad Al ac yna diweddu gyda taith heriol Harri yn Ninas Mawddy. Pedwar cystadleuydd brwd a phedair taith gerdded gofiadwy ond pwy fydd yn mynd a'r wobr o fil o bunnoedd' Dewch i ni fynd Am Dro.

 • Y Gêm

  Y Gêm

  Yn y rhaglen yma Owain Tudur Jones fydd yn holi y chwaraewr rygbi, Sioned Harries.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru at gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld a hen swyddfa bost sydd bellach yn loches heddychlon yn Nantlle, cartref teuluol clud ond llawn steil yng Nghaerdydd ac adeilad newydd sy'n manteisio ar oleuni'r haul ym Merthyr Tudful.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl iawn!

 • Oli Wyn

  Oli Wyn

  Cyfres i blant meithrin am gath fath fywiog sy'n hoffi cerbydau o bob math.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Pedwaredd gyfres y rhaglen sy'n dangos plant yn mwynhau diwrnod mawr yn eu bywydau.

 • Shwshaswyn

  Shwshaswyn

  Os yw'r byd yn teimlo yn rhy brysur, dewch i Shwshaswyn i gael saib.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gêm o bêl-droed gyda Jim. Mae Jim yn gwrthod chwarae nes bod Jen yn creu dau gôl sydd yn union yr un maint er mwyn i'r gêm fod yn deg.

 • Blociau Rhif

  Blociau Rhif

  Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif.

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  Mae Cled Ceiliog wedi cael swydd newydd ar Fferm y Waun, ac mae'n edrych ymlaen at ddechrau gweithio yno. Ond mae gan Cled gyfrinach fawr ac yn poeni sut fydd trigolion y fferm newydd yn ymateb os ddawn nhw i glywed amdano.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Codi baner Ahoi yw nod Mor Ladron Ysgol Dyffryn y Glowyr heddiw wrth iddyn nhw weithio mewn tim i gyflawni sialensau anodd Capten Cnec.

 • Odo

  Odo

  Cartwn hyfryd am gwdih¿ bach o'r enw Odo a'i ffrindiau yn y goedwig.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Jambori

  Jambori

  Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio, robotiaid yn chwarae a ffrwythau yn symud, hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • Lorient 2023

  Lorient 2023

  Mae'r cerddorion Al Lewis a Mari Mathias ar bererindod i Wyl Interceltique Lorient, yn Llydaw. Mae'r wyl yn ddathliad unigryw o gerddoriaeth a diwylliant y gwledydd Celtaidd, gyda 5,000 o gerddorion, cantorion, dawnwsyr, ac artistiaid gweledol yn perfformio yno. Mi fydd na gerddoriaeth, sgyrsiau, a lliw yr wyl drwy lygaid Al Lewis a Mari Mathias.

 • Bwyd Bach Shumana a Catrin

  Bwyd Bach Shumana a Catrin

  Mae'r ddwy entrepreneur bwyd Shumana Palit a Catrin Enid wedi dod at ei gilydd i goginio prydau o fwydydd bach yn defnyddio'r cynnyrch lleol gorau. Yn y rhaglen hon fe fyddan nhw yn Dinbych yn coginio i Julie Howatson-Broster a'i theulu.

 • None

  Gwyliau `23

  Heledd Watkins sy'n ymweld â rhai o wyliau mwyaf Cymru a thu hwnt, i ddal lan gydag amryw o artistiaid draw yn Focus Wales, The Great Escape Brighton, Dathliad Cymru-Affrica, G¿yl Triban yr Urdd a Sesiwn Fawr Dolgellau. Mae'r rhaglen uchafbwyntiau hon yn cynnwys perfformiadau hudolus gan Adwaith, Lemfreck, Melin Melyn, Dafydd Iwan a llawer mwy, mae wedi bod yn haf i'w gofio i rai o gerddorion mwyaf cyffrous Cymru - a does dim angen aros mewn pabell wlyb i fwynhau'r wledd o gerddoriaeth.

 • Rownd a Rownd - Cyfres 2023

  Rownd a Rownd - Cyfres 2023

  Pan gaiff Llyr wybod gan Cai bod hwnnw'n amau ei fod wedi gweld Efan, mae'n rhaid iddo weithredu. Er mai tref fechan yw Llandudno, mae hi'n troi i fod yn dref fawr iawn pan mae rhywun yn chwilio am rywun sydd mor benderfynol o sicrhau nad oes neb yn dod o hyd iddo. Chwilio am nod yn ei fywyd mae Jason ac mae'n dod o hyd i un annhebygol iawn.

 • Heno - Cyfres 2023

  Heno - Cyfres 2023

  Cawn weld bore coffi Macmillan arbennig yn ein stiwdio ni, a byddwn yn cwrdd a rhywyn sy'n rhedeg Hanner Marathon Caerdydd, wrth godi sbwriel!

 • Misho

  Misho

  Cyfres sydd yn edrych ar bob math o sefyllfaoedd all godi pryder i blentyn bach; a dyma gyfle i dawelu meddyliau bach drwy ganu, sgwrsio a lot fawr o chwerthin! Y teimlad o fod yn nerfus sydd dan sylw yn Misho heddiw, ac mae Mei Slei yn ei gwneud hi'n anodd iawn i blentyn bach fynd i'r ysgol.

 • Sigldigwt

  Sigldigwt

  Ysgol Pwll Coch sy'n help yng Ngwesty Sigldigwt heddiw a byddwn yn cwrdd ag Annie a Megan sy'n berchen ceffylau.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Mari Lovgreen, ar ei stepen drws, sy'n mwynhau un o uchafbwyntiau'r haf yn Sir Drefaldwyn - Sioe Llanfair Caereinion a'r Cylch, sy'n dathlu 50 mlynedd ers ei ail sefydlu yn 1973. Cipolwg ar y paratoadau funud olaf, cwrdd â'r cymeridau a blas ar wefr y cystadlu ar gaeau ffarm Llysun, Llanerfyl wrth i'r gymdeithas leol ddod ynghyd i gynnal a dathlu'r gorau o un o hen draddodiadau cefngwlad.

 • Tafwyl '23

  Tafwyl '23

  Uchafbwyntiau o wyl gerddorol a diwylliannol ddwyieithog mwyaf Caerdydd.

 • Hen Dy Newydd

  Hen Dy Newydd

  Ym mhennod ola'r gyfres hon mae ein 3 cynllunydd creadigol sef Gwyn Eiddior, Mandy Watkins a Carwyn Lloyd Jones yn wynebu'r her o adnewyddu 3 ardal mewn cartref yng Nghricieth. Ni fydd gan y teulu syniad sut hwyl geith y tri a gyda chyllidebau gwahanol fe fydd tipyn o sialens yn eu hwynebu - a fydd ein tîm adnewyddu yn llwyddo i drawsnewid hen dy yn HEN DY NEWYDD'

 • Rygbi Pawb Uchafbwyntiau

  Rygbi Pawb Uchafbwyntiau

  Cyfres sy'n canolbwyntio ar rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Eryri: Pobol y Parc

  Eryri: Pobol y Parc

  Cyfres am bobl sy'n byw a gweithio ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Gweithgareddau awyr agored, achub bywydau a gwarchod yr amgylchedd, a theyrnged i Gerald Williams, Yr Ysgwrn.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Yn rhaglen olaf y gyfres mae Iwan yn ei elfen mewn gardd goedwig yn Nyfnaint, a Carol hithau wedi teithio i'r Iwerddon i ymweld â gardd llawn lliw a bywyd gwyllt. Ym Mhant y Wennol mae Sioned yn dangos i Meinir sut i greu tusw o flodau o'r ardd tra bod Rhys yn coginio rhywbeth blasus i'r ddwy o gynnyrch Cae Pawb.

 • Fferm Fach

  Fferm Fach

  Dydy Mari ddim yn credu Mam bod Cennin Pedr yn tyfu o fwlb felly mae Hywel y ffermwr hudol yn cynnig helpu.

 • None

  Ironman Cymru 2023

  Ers y ras gynta yn 2011 mae Ironman Cymru yn Ninbych y Pysgod wedi ennill statws eiconig ymysg rasys triathlon y byd. Mae'r cwrs yn cael ei ystyried ymysg y mwya heriol, y golygfeydd gyda'r mwya trawiadol a'r cefnogwyr mwya gwallgo a swnllyd! Lowri Morgan a Rhodri Gomer fydd yn cyflwyno a Gareth Roberts sy'n sylwebu.

 • None

  Maes B 2023

  Ymunwch ar daith gerddorol wrth i Lloyd, Dom a Don, Gwcci, Chroma, Bwncath, a llawer iawn mwy o artistiaid adnabyddus gamu ar lwyfan Maes B 2023. O gerddoriaeth gwerin i anthemau roc trydanol, mae'r rhaglen yn daith barhaus drwy berfformiadau nodedig yr ¿yl. Dyma gyfle i ail-fyw uchafbwynt blynyddol y calendr cerddorol Cymreig, ac un o brif atyniadau'r Eisteddfod. Dyma Maes B Boduan 2023!

 • None

  Ralio: Rali Ceredigion

  Mae Rali Ceredigion yn dychwelyd yn fwy nag erioed, heb os - uchafbwynt y calendr ralio yng Nghymru. Yn defnyddio ffyrdd cyhoeddus, mae rhai o gymalau tarmac gore'r byd ar Rali Ceredigion, a gyrwyr gorau'r wlad yn barod am yr her. Dros gant o geir, miloedd o ffans, oedd hi'n rali i'w chofio - Emyr Penlan a Hana Medi sy'n dod â holl gyffro'r rali o Aberystwyth.

 • Rygbi Pawb Stwnsh

  Rygbi Pawb Stwnsh

  Cyfres sy'n canolbwyntio ar rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Potsh

  Potsh

  Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin' Potsh wrth gwrs! Leah a Dyfed fydd yn helpu'r tîm pinc a'r tîm glas yn y gegin wrth iddyn nhw drio ennill y Pinafal Aur! Tair rownd Potshlyd sydd o'u blaenau. Yn gyntaf, bydd rhaid creu pryd mewn 10 munud, yna wynebu sypreis parsel Potsh ac i orffen coginio Prif Gwrs gan ddilyn ryseit, ond falle gawn ni ddim gweld y rysait i gyd! Yn y rhaglen yma Ysgol Llanfyllin sy'n coginio Fajitas

 • Oli Wyn

  Oli Wyn

  Heddiw, mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd arbennig iawn o'r enw Tramffordd.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Prynhawn Da - Cyfres 2023

  Prynhawn Da - Cyfres 2023

  Byddwn yn cwrdd a rhai sy'n rhedeg Hanner Marathon Caerdydd, a Lowri Cooke fydd yn trafod y ffilmiau gorau i wylio.

 • Cymry ar Gynfas - Cyfres 3

  Cymry ar Gynfas - Cyfres 3

  Yr wythnos hon mae'r artist amlgyfrwng Aron Evans yn cwrdd â Carys Eleri i greu portread ohoni.

 • Richard Holt - Yr Academi Felys

  Richard Holt - Yr Academi Felys

  Am y tro olaf, mae'r pobyddion yn cystadlu am y brif wobr gyda 'theganau' retro yn yr Ystafell De!

 • Anifeiliaid Bach y Byd

  Anifeiliaid Bach y Byd

  Dewch ar antur gyda ni gwrdd ag anifeiliaid bach y byd. Yn y rhaglen hon byddwn yn teithio ar draws y byd i Awstralia i gwrdd a'r coala a'r crocodeil dwr hallt.

 • Dathlu 'Da Dona

  Dathlu 'Da Dona

  Ymunwch â Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • None

  Ifan Phillips: Y Cam Nesaf

  Gyda'i yrfa rygbi yn edrych yn addawol, dioddefodd Ifan Phillips, blaenwr i'r Gweilch, ddamwain beic-modur trychinebus a achoswyd Ifan I golli ei goes. Nawr yn ail-feddwl ei yrfa a'i fywyd, mae'n darganfod beth sydd wir yn ei ddiffinio fel person.

 • Mike Phillips: Croeso i Dubai

  Mike Phillips: Croeso i Dubai

  Mae 'na gwestiynau mawr yn wynebu Mike Phillips ers iddo orffen chwarae rygbi - beth fydd ei ddyfodol' Mae Elinor Davies Farn yn cwrdd a hen ffrind o ardal Aberystwyth ac ma Tracy ac Ian Vaughan yn trafod realiti bywyd yn Dubai.

 • Y Byd ar Bedwar - Cyfres 2023

  Y Byd ar Bedwar - Cyfres 2023

  Wrth i ystadegau newydd Y Byd ar Bedwar ddangos fod achosion o sbeicio diodydd wedi cynyddu'n sylweddol dros y pum mlynedd d'wetha, Nest Jenkins sy'n cwrdd â dwy ferch o Ogledd Cymru sy'n dweud eu stori am y tro cyntaf. Gyda mond 3 erlyniad llwyddianus allan o 250 (ers 2018) yn llu heddlu Gogledd Cymru, maen nhw'n galw ar yr heddlu i neud mwy i ddelio gydag achosion o sbeicio.

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Yn y gyfres yma bydd 3 person o'r un ardal yn camu i'w ceginau i baratoi pryd o fwyd tri chwrs i'w gilydd. Fe fydd pob un o'r tri yn gyfrifol am ddewis un cwrs yr un. Ond nid nhw fydd yn paratoi na choginio y ryseit ma nhw wedi ei ddewis. Fydd na flas ar y bwyd ac ar y sgwrs rownd y bwrdd tybed' Y tro hwn, byddwn yn Nhregaron.

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Dysgu Gyda Cyw

  Dysgu Gyda Cyw

  Rhaglenni addysgiadol ar gyfer y plant lleiaf.

 • Nos Da Cyw

  Nos Da Cyw

  Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Cyw a'r gwely mawr.

 • Ein Byd Bach Ni

  Ein Byd Bach Ni

  Rhaglen i blant lle da ni'n ymweld a gwledydd y byd i ddysgu am yr hanes, tirwedd, plant a'r diwylliant yno.

 • Sali Mali

  Sali Mali

  Torra JAC DO ei galon wrth ddod o hyd i robot tegan, a gollodd amser maith yn ôl, mewn cyflwr truenus, ond mae gan JACI SOCH a TOMOS CARADOG gynllun i adeiladu robot gwell¿

 • Sgorio

  Sgorio

  Cyfres llawn cyffro pêl-droed y pyramid Cymreig. Uchafbwyntiau penwythnos y Cymru Premier JD yn cynnwys Bae Colwyn v y Drenewydd, Hwlffordd v Cei Connah ac Aberystwyth v Pen-y-bont.

 • Cyfres Triathlon Cymru 2023

  Cyfres Triathlon Cymru 2023

  Uchafbwyntiau pumed cymal Cyfres Triathlon Cymru o'r Bala. Y tro cynta i'r gyfres eleni ddod i'r gogledd ac wedi saib o rhyw 6 wythnos ers y ras ddwytha yn Sir Benfro mae'r frwydr i gipio coron pencampwyr 2023 yn poethi! Lowri Morgan a Gareth Roberts sydd yn ein tywys trwy holl gyffro'r gyfres. *Heledd Anna sy'n cyflwyno yn lle Lowri - ond lleisiau Lowri Morgan a Gareth Roberts yn sylwebu*

 • Gwrach y Rhibyn - Cyfres 2

  Gwrach y Rhibyn - Cyfres 2

  Mae'r awr olaf wedi cyrraedd. A fydd y pedwar tîm yn llwyddo i gyrraedd lloches ddiogel a dianc rhag Gwrach y Rhibyn' Mae'n ras yn erbyn amser i ysgolion Gwent Is Coed, Bro Teifi, Maes Garmon a Glan y Môr ond mae yna sawl rhwystr arall o'u blaenau.

 • Siwrne Ni

  Siwrne Ni

  Cyfres newydd, llawn hwyl a fydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw deithio mewn car gyda'i gilydd ar siwrnai arbennig. Y tro 'ma, mae Dyfan wrthi'n gwneud gwaith pwysig yn cludo pecynnau bwyd i'w banc Bwyd lleol, Glanaman.

 • Dathlu!

  Dathlu!

  Cyfres newydd, llawn hwyl a fydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw ddathlu dathliad arbennig gyda'i gilydd. Y tro 'ma, Macsen a'u deulu, sy'n dangos i ni sut mae nhw'n hoffi dathlu Diolchgarwch.

 • Ceffylau Cymru

  Ceffylau Cymru

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n canolbwyntio ar fyd y ceffyl gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref y darlledwr Iwan Griffiths yn Llangynnwr.

 • Arfordir Cymru: Llyn

  Arfordir Cymru: Llyn

  Taith ar hyd arfordir Pen Llyn i ymweld â phentrefi a lleoliadau diddorol.

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Mae'r foment fawr wedi cyrraedd - datgelu pwysau a thrawsnewidiad ein Arweinwyr yng nghwmni Lisa Gwilym, eu teuluoedd a'i ffrindiau. Dyma ddathlu taith colli pwysau ein pump Arweinydd dros y deufis diwethaf gyda chefnogaeth barhaol y pedwar arbenigwr. Ond mae'r daith yn parhau a tybed sut fyddent mewn 6 mis' Parhewch i ddilyn eu siwrna #ffitcymru

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Sgwrs dan y Lloer - Cyfres 2

  Sgwrs dan y Lloer - Cyfres 2

  Ar noson aeafol oer fe gawn ni gwmni cynnes y gyflwynwraig, Sarra Elgan draw yng ngardd ei chartref ym Mro Morgannwg.

 • Dau Gi Bach

  Dau Gi Bach

  Y tro hwn: mae gan Skye gyfrifoldeb mawr wrth iddi ddod a hapusrwydd i deulu sydd wedi dioddef colled yn y teulu yn ddiweddar. Ac ym Mlaenau Ffestiniog, mae Lois yn croesawu Mabli i'r teulu ar ol wythnosau o baratoi.

 • Cynefin - Cyfres 6

  Cynefin - Cyfres 6

  Cas-gwent sydd dan sylw y tro hwn wrth i griw Cynefin deithio i dde-ddwyrain Cymru i ddarganfod cyfrinachau'r dref hon ar lannau'r Hafren. Bydd Heledd yn clywed am gysylltiad agos y fro gyda ceffylau, Ffion yn dringo i dop ucha pont fawreddog a Sion yn darganfod chwedlau'r fro.

 • None

  Mas ar y Maes

  Eleni eto ar faes ein Prifwyl, bu'r Eisteddfod mewn partneriaeth â'r gymuned LHDT a Stonewall Cymru yn paratoi amserlen gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar hyd yr wythnos - dyma gipolwg.

 • Y Goleudy

  Y Goleudy

  Mae Efa yn symud i fyw gyda'i thad-cu I dref dawel Brynarfor. Mae'r Goleudy wedi tynnu ei sylw ac mae'n benderfynol o fynd yno

 • Boom!

  Boom!

  Ymunwch â Rhys ac Aled Bidder am yr arbrofion gwyddonol sy'n rhy beryglus i'w gwneud adre'. Yn y rhaglen ola', mae'r ddau yn mentro i'r dŵr i weld sut mae flyboarding yn gweithio..

 • Bwystfil

  Bwystfil

  O beli bach o fflwff i greaduriaid serchus y byddwch chi am fynd adref gyda chi. Byddwch yn barod am sawl moment 'awwwww' wrth inni'n cwrdd â deg babi bwystfil sy'n giwt.

 • Sgorio Byw

  Sgorio Byw

  Pêl-droed byw o'r Adran Genero. Ar ôl esgyn i'r uwch gynghrair bydd Wrecsam yn croesawu Abertawe yn eu gêm gynghrair gyntaf ers eu dyrchafiad. Y cyfan yn fyw o'r Graig yng nghwmni Sioned Dafydd, Gwennan Harries a Nicky John. C/G 17.45.

 • Pysgod i Bawb

  Pysgod i Bawb

  Cyfres yn dilyn yr actorion Julian Lewis Jones a Ryland Teifi wrth iddyn nhw ein tywys ni ar daith bysgota ar hyd arfordir Cymru. Mae'r siwrne yn dod i derfyn ar ynys Môn lle fydd y ddau yn hel atgofion o blentyndod Julian yn pysgota ym Moelfre fel bachgen ifanc.

 • Ty Am Ddim

  Ty Am Ddim

  I Abertawe awn am y rhaglen olaf i dy smart llawn potensial arbwys parc Cwmdoncyn. Mae'n na gryn dipyn o waith i'w wneud a'r ddau sy'n adnewyddu yn weddol dibrofiad. Oes elw i'w wneud os mae'r ddau yn gaddo'r gwaith i adeiladwyr'

 • Garejis: Dan y Bonet

  Garejis: Dan y Bonet

  Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cwmni BV Rees yn dathlu penblwydd yn 70oed ac mae Melvyn a Meirion Evans yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon.

 • Cegin Bryn

  Cegin Bryn

  Y cogydd Bryn Williams sy'n ymweld â cheginau a chynhyrchwyr bwyd ar hyd a lled Cymru gan gynnig cymorth a chefnogaeth i unigolion brwd.

 • Cwpan Rygbi'r Byd Shane ac Ieuan

  Cwpan Rygbi'r Byd Shane ac Ieuan

  Mae taith Shane Williams a Ieuan Evans yn dod i ben yn Ne Ffrainc. Yn y bennod hon fydd y ddau gyn-asgellwr yn ymweld â stadiwm Nice, yn cwrdd a'r person mwyaf c¿l yn y byd yn Monaco, ac yn cloi'r siwrnau o gwmpas Ffrainc yn Marseille.

 • Hyd y Pwrs

  Hyd y Pwrs

  Ymunwch gydag Iwan John a'i ffrindiau am hanner awr o joio a gwneud hwyl am bawb!

 • Prosiect Z

  Prosiect Z

  A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds' Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Bodedern.

 • Prosiect Pum Mil - Cyfres 3

  Prosiect Pum Mil - Cyfres 3

  Mae Emma Walford a Trystan Ellis- Morris yn helpu criw o staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio yng nhanolfan Hafan Y Waun, Aberystwyth i adnewydd eu gardd -- sef canolfan ar gyfer henoed sy'n dioddef o ddementia. Gyda help y cynllunydd crefftus Gwyn Eiddior a gyda dim on pum mil o bunnoedd o gyllid mae'r ddau gyflwynydd yn crwydro'r gymuned yn chwlio am wirfoddolwyr brwd a chwmnïau lleol gall helpu gyda'r prosiect. Ond a fydd y trigolion sy'n byw yn y ganolfan yn hapus gyda'u gardd newydd'

 • None

  Fairbourne: Y Môr Wrth y Drws

  Fairbourne ym Meirionnydd fydd o bosib y pentref cyntaf ym Mhrydain i ddiflannu dan y dwr oherwydd newid hinsawdd. Dyma'r trigolion yn sôn am eu bro hardd a'u sefyllfa argyfyngus wrth iddynt wynebu lefel y môr yn codi.

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Cyfres newydd gydag Angharad Mair a Siân Thomas sy'n dathlu 30 mlynedd o raglen Heno. Eisteddwch nol i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr 1996, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol!

 • Y Llinell Las

  Y Llinell Las

  Pennod awr o hyd yn cloi cyfres sy'n dilyn hynt a helynt Uned Plismona'r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru. Cipolwg y tu ôl i'r llen ar waith heriol a pheryglus y tîm sy'n cadw ein ffyrdd a'n cymunedau ni'n saff. Pobl gyffredin - swydd ryfeddol.

 • Ffermio - Cyfres 2023

  Ffermio - Cyfres 2023

  Y tro hwn: fe fydd sgiliau cneifio Meinir yn cael eu profi i'r eithaf mewn noson Cneifio Cyflym; Alun fydd yn ymweld â ffarmwr sy'n pryderu am ddiwedd cynllun Glastir; a Melanie fydd yn ymweld â Phencampwr y ceffylau Sioe Frenhniol Cymru.

 • Lle Bach Mawr

  Lle Bach Mawr

  Ymunwch a'r tri cynllunydd brwd Carwyn Lloyd Jones, Mandy Watkins a Gwyn Eiddior wrth iddynt dderbyn yr her o adnewyddu lle bach i fewn i ddihangfa fawr. Yr wythnos hon mae'r tri yn cael dewis gwrthrych sy'n dal dŵr a'r thema ydy Lle Bach Hapus. Sut hwyl fydd y tri creadigol yn cael wrth greu gofod gwych yn eu lle bach hapus nhw'

 • Clasuron Cwpan y Byd

  Clasuron Cwpan y Byd

  Ar drothwy Cwpan Rygbi'r Byd, dyma ail-ddangosiad o Awstralia v Cymru 2019, lle enillodd ein gwlad fach yn erbyn Awstralia mewn gêm yn llawn tyndra.

 • Anfamol

  Anfamol

  Beth bynnag oedd Ani wedi ei ddisgwyl gan feichiogrwydd, nid hyn ydoedd! Heb gynllun geni na chynllun babi, mae hi'n credu bydd hi'n rhoi genidigaeth yn ei bicini gwyn gan sgipio nôl i'r gwaith cyn gynted ag y bo modd. Mae hi ar fin cael sioc anferthol!

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Manon a Marc yn y bennod hon. Mae'r darpar bâr priod yn byw yng Nghonwy ac mae'r ddau wrth eu boddau hefo gwyliau cerddorol a chymdeithasu! Sut fydd ein criw o deulu a ffrindiau yn ymdopi wrth drefnu priodas o gwmpas y thema yma a chadw'r cwpl yn hapus'

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â hen ffermdy gydag estyniad cyfoes ger Talog.

 • Gerddi Cymru

  Gerddi Cymru

  Aled Samuel sy'n ymweld â rhai o gerddi hyfrytaf Cymru.

 • Jambori

  Jambori

  Helo, shw' mae' Sut wyt ti' Croeso mawr i gyfres newydd o Jamborî. Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - gyda hwyaid yn dawnsio yn y bath, drws hudol yn y parc a chath yn coginio cacen. Hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Mr Hapus Ydw i Cân llawn hwyl am emosiynau.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Ifan Jones Evans sy'n ymweld â ffarm Blaennant y Mab, Dryslwyn, Sir Gaerfyrddin, lle mae tri mab yn wynebu sefyllfa gyffredin iawn. Mae Alun, Daniel a Hefin i gyd am aros adref yng nghefn gwlad, ar y fferm deuluol - beth sy'n anghyffredin yw eu bod nhw'i gyd wedi mynd ati i chwilio ffordd o wneud hynny'n bosib trwy greu busnesau llwyddiannus bob un. Bechgyn sy'n fodlon mentro ydi Bois Blaennant y Mab.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Mwy o gomedi gwallgof gyda'r criw.

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Mae 3 seleb yn paratoi pryd o fwyd 3 chwrs i'w fwynhau gyda'i gilydd. Ond dydyn nhw ddim yn gwybod tan cyrraedd y bwrdd pa selebs fydd yn rhannu eu 'bwrdd i dri'. Fe fydd pob un yn gyfrifol am ddewis un cwrs ond fe fydd y tri yn coginio pob un o'r cyrsiau! - sut siap fydd arnyn nhw yn y gegin tybed' Y tri seleb yn y bennod yma fydd Connagh Howard, Mali Ann Rees a Mei Gwynedd. .

 • Ffasiwn Drefn

  Ffasiwn Drefn

  FFASIWN DREFN - RHAGLEN 4 Yn y gyfres hon bydd y cyflwynydd Lara Catrin a'n trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru. 'Lle i bopeth a phopeth yn ei le' yw'r nod. Yr wythnos hon cwpwrdd dillad Meinir Williams Jones o Ynys Môn sy'n cael ei drawsnewid.

 • Wrecsam...Clwb Ni!

  Wrecsam...Clwb Ni!

  Mae'r bragdy lleol yn paratoi dathliad ger y dre, ond a fydd cefnogwyr selog Wrecsam yn dathlu neu'n crio mewn i'w cwrw wrth i'r tymor cyntaf cyffrous - ers i'r clwb gael ei brynu'n annisgwyl gan ddau o sêr Hollywood - ddirwyn i ben.

 • Der' Dramor 'Da Fi!

  Der' Dramor 'Da Fi!

  Ma' pedwar person sydd erioed wedi cwrdd yn teithio dramor i'r Algarve. Pob un wedi trefnu eu diwrnod delfrydol nhw ar y gwyliau, o weithgaredd, i fwyd, hyd yn oed llety. Bydd pob dewis yn cael i'w sgorio, gyda'r enillydd yn cipio gwobr o £1000.

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Mae'r Ditectifs yn cael gwahoddiad i fynd ar gwch arbennig iawn - ac yn cael tipyn o antur!

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • 24 Awr

  24 Awr

  Yn y gyfres hon, byddwn yn dangos profiadau pobol sy'n mynd trwy ddigwyddiadau arwyddocaol dros gyfnod o 24 Awr. Yn y bennod yma, byddwn yn cwrdd â Gwyneth Longworth sydd yn gobeithio cael ei hyder yn ôl yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau anodd a heriol yn ei bywyd.

 • None

  Cranogwen gyda Ffion Hague

  Yr hanesydd a'r ddarlledwraig Ffion Hague sy'n olrhain stori yr arwres arloesol Cranogwen, wrth i gerflun arbennig ohoni gael ei ddadorchuddio yn Llangrannog.

 • Y Gêm

  Y Gêm

  Yn y bennod yma fe fydd Owain Tudur Jones yn cwrdd â'r athletwr o Ben-y-bont ar Ogwr - Pencampwr Paralympaidd Ewrop a'r Byd yn taflu'r maen a'r ddisgen, Aled Siôn Davies.

 • Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Cyfres goginio newydd gyda Colleen Ramsey. Mae bywyd a bwyd yn dod law yn llaw i Colleen. Yn rhaglen olaf y gyfres mae'n dangos i ni sut i greu prydau 'ffansi pants', rhai sy'n edrych yn fwy cymhleth nag ydyn nhw. Ac mae Mam a Dad Colleen yn dod draw i fwynhau pwdin arbennig.

 • ALLEZ QUINNELL! Scott, y ffans a Chwpan y Byd

  ALLEZ QUINNELL! Scott, y ffans a Chwpan y Byd

  Ymunwch â'r nerthol Scott Quinnell wrth iddo deithio'r dinasoedd lle bydd Cymru'n chwarae gemau eu grwpiau - gan gwrdd â'r cefnogwyr, rhai gwesteion arbennig - a rhoi ei olwg unigryw ei hun ar y dinasoedd. Mi fydd 'na rygbi hefyd wrth gwrs - adeg Cwpan y Byd yw hi! - ond mae Scott hefyd yma i gael hwyl yn Ffrainc gyda'r cefnogwyr! Y tro hwn: Lyon.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Mae'r môr-ladron Ben Dant a Cadi wedi glanio ar Ynys Bendibelliawn, ond mae'r hen gapten drewllyd Capten Cnec wedi glanio yno'n barod ac wedi cipio'r ynys. A fydd y criw o forladron bach o Ysgol Bro Eirwg yn llwyddo i helpu Ben Dant a Cadi i drechu Capten Cnec a chipio'r ynys yn ôl'

 • Allez Les Rouges

  Allez Les Rouges

  Vodcast yn trafod rygbi Cymru, o fanylion y garfan i'r gemau cyffrous.

 • Ar Dâp - cyfres 2

  Ar Dâp - cyfres 2

  Y tro hwn, y band Adwaith sy'n rhannu eu cerddoriaeth gyda ni.

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Gyda'r farchnad tai cyfredol yn un chwilboeth, mae rôl yr arwerthwr wedi dod yn fwy allweddol nag erioed. Dilynwn ar sawdl y sawl sy'n gofalu am y prynu a'r gwerthu yn y gyfres newydd hon, gyda Llion ap Dylan yn ymweld â safle adeiladu tŷ eco ger Cross Inn yng Ngheredigion. Mae Ian Wyn-Jones yn gwerthu tŷ yng Nghaernarfon, lle mae'r perchennog hefo rheswm da dros ddod i 'nabod unrhyw brynwr posib, ac mae Sophie Williams yn miniogi ei sgiliau prisio newydd hefo bungalow ym Mhenygroes.

 • Ar y Dibyn

  Ar y Dibyn

  Deg anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth £10,000.

 • Be Di'r Ateb

  Be Di'r Ateb

  Yn y bennod hon, mae Jade yn cwrdd â Lora, sydd eisiau gofyn i'w chariad, Richard, symud i mewn gyda hi, i'w chartref newydd. Ond, Be di'r ateb'

 • Brew yn y Bar

  Brew yn y Bar

  Yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd mi fydd Nathan Brew yn mynd o gwmpas clybiau rygbi Cymru i gwrdd â rhai o'r cefnogwyr. Wythnos ma mae Nathan yn Pontyberem RFC ar gyfer Cymru v Awstralia.

 • None

  Bry: Mewn Cyfyng-gyngor - 1

  Mae Bry bellach yn gweithio i'r Cyngor fel Swyddog Gwastraff, ond mae problemau ar y gorwel. Odi glei, mae Bry: Mewn Cyfyng Gyngor.

 • None

  Bry:Mewn Cyfyng Gyngor - 2

  Ma' Bry nôl! A ma fe dal Mewn Cyfyng Gyngor. Dyw bywyd byth yn hawdd, yn enwedig i Swyddog Gwastraff gyda babi newydd. Ar ben hyn rhaid i Bry drefnu angladd, ac yn waeth fyth... priodas. Wrth gwrs, dyw pethe byth yn mynd yn iawn ....

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cymeriadau newydd sbon fel Iestyn Ymestyn, Tesni Trwsio Popeth, Dani Rheolaeth, a rhai o'r ffefrynnau fel Plismon Preis, Vanessa drws nesa a Delyth Dylwythen. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  Heddiw, mae gan Cari stori am y capten cychod Twm Siôn Jac, a sut cafodd ei gwch cyntaf erioed.

 • Celwyddgi

  Celwyddgi

  Pedwar o bobl, pedwar datganiad, ond mae rhywun yn dweud celwydd. I rannu'r wobr o £500 mae'n rhaid darganfod y celwyddgi neu a fydd yr un sy'n gallu palu celwydd yn gadael gyda'r arian i gyd'

 • Chris a'r Afal Mawr

  Chris a'r Afal Mawr

  Bydd y cogydd tanbaid Chris 'Flamebaster' Roberts yn bwyta ac yn coginio ei ffordd o amgylch NYC, gan brofi bwyd stryd yn Queens, danteithion Chinatown, ac yn paratoi gwledd i'r actor Matthew Rhys.

 • Chwedloni: Mis Hanes Pobl Dduon

  Chwedloni: Mis Hanes Pobl Dduon

  Dathlu hanes pobl dduon Cymru. Y tro hwn: mae Iwan Pyrs Jones yn adrodd yr antur anhygoel a fwynhaodd ef a'i gyd-chwaraewyr Ysgol Glantaf pan wnaethant greu hanes trwy fod y tîm cyntaf erioed yng Nghynghrair Rygbi Cymru i ennill yn Stadiwm Wembley yn Rowndiau Terfynol yr Ysgolion. Bu Iwan yn arwr y maes wrth iddo redeg y 60 metr llawn i sgorio cais. Wrth ail-fyw'r fuddugoliaeth hon, mae e'n galw ar bawb i frwydro yn erbyn hiliaeth.

 • Chwedloni: Pride Cymru

  Chwedloni: Pride Cymru

  Arwel Gruffydd sy'n diolch i'w rieni, a rhieni a theuluoedd pawb yn y gymuned LHDTQ+ am yr holl gefnogaeth dros y blynyddoedd.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a thref Llandudno sy'n serennu yr wythnos hon.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • None

  Cofio Dafydd Hywel

  Rhaglen deyrnged i un o actorion mwyaf eiconig Cymru, Dafydd Hywel. O'i fagwraeth yn Nyffryn Aman, i oes aur teledu a ffilm Cymreig, i'w gyfraniad rhyfeddol i adloniant ac addysg o rhan plant Cymru, dyma bortread o'r dyn yn ogystal a'r actor. Gyda chydweithrediad ei deulu a chyfraniadau gan ffrindiau, gan gynnwys Ruth Jones, Richard Harrington a Dewi 'Pws' Morris, dyma ddathliad o gymeriad cymleth a chawr Cymraeg - talent unigryw wnaeth ddylanwadu ar genedlaethau o Gymry, ar ac oddiar y sgrin.

 • Copsan - Cyfres 1

  Copsan - Cyfres 1

  Mae bwrlwm yn Ysgol Uwchradd Glanrafon wrth i ddisgyblion ac athrawon baratoi at y Ffair Aeaf. Ond pan mae lleidr yn dwyn un o wobrau'r raffl, mae pedwar disgybl yn gorfod treulio amser yn y 'stafell gosb nes bod rhywun yn cyfaddef¿.ond pwy sy'n euog' Drama gomedi spinoff gan Rownd a Rownd.

 • Copsan- Cyfres 2

  Copsan- Cyfres 2

  Mae Catrin yn cael ei siomi gan Llyr, bachgen mae hi'n mynd i'w gyfarfod, ond mae Lois yn codi ei chalon. Mae Tom methu deall pam nad ydi o'n cael negeseuon gan ei ¿ffrind¿ newydd bellach.

 • Curadur - Cyfres 2

  Curadur - Cyfres 2

  Mae'r bennod olaf yn y gyfres yn mynd â ni i'r Dê-Ddwyrain i gwrdd â Lemfreck, y cerddor o Gasnewydd, wrth iddo ddilyn traddodiad y ddinas o chwyldro a cheisio dod a'r Gymraeg a sîn MOBO Cymru ynghyd. Perfformiadau gan Lemfreck, Mace the Great, Lily Beau, Luke RV a Dom & Lloyd.

 • Curadur - Cyfres 3

  Curadur - Cyfres 3

  Cate Le Bon sy'n curadu'r bennod arbennig hon - o Orllewin Cymru i anialwch Joshua Tree, California. Gyda Pys Melyn, Accu, Kris Jenkins, Samur Khouja, Devendra Banhart, Courtney Barnett a Stella Mozgawa.

 • None

  Cymru, Alabama a'r Urdd

  Yn dilyn ffrwydriad hiliol gan y KKK mewn eglwys yn Birmingham, Alabama yn 1963 - lle lladdwyd pedwar plentyn - fe ddyluniodd yr artist gwydr o Gymru, John Petts, ffenestr yn portreadu Iesu fel dyn du. Gosodwyd y ffenestr yn yr eglwys yn 1964 a'i henwi y 'Wales Window'. Yn 2022, mae'r Urdd yn dathlu ei chanmlwyddiant, ac am ailgydio'n y berthynas hanesyddol rhwng Cymru ac Alabama, a bydd côr newydd yr Urdd yn teithio i Alabama i bartneriaethu gyda chôr gospel Prifysgol Alabama yn Birmingham.

 • Cymru, Dad a Fi

  Cymru, Dad a Fi

  Cyfres yn dilyn taith tad a mab, Wayne a Connagh Howard, o gwmpas rhai o ynysoedd Cymru. Yn y rhaglen gyntaf hon, bydd y ddau'n mynd ar daith o'u cartref yng Nghaerdydd, i ynys fwya' Cymru, Ynys Môn - gan ymweld â 'Love Island' Cymru, sef Ynys Llanddwyn!

 • Cymry ar Gynfas - Cyfres 4

  Cymry ar Gynfas - Cyfres 4

  Yr arlunydd tirluniau Stephen John Owen sy'n creu portread o'r cyflwynydd radio a theledu, Jason Mohammad.

 • Cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2023

  Cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2023

  Awn yn fyw o faes ein prifwyl yn Boduan ar gyfer Cymanfa Ganu Eisteddfod Llyn ac Eifionydd 2023. Yn arwain y canu mawl bydd yr arweinyddes leol Pat Jones i gyfeiliant ensemble o delynau â'r cerddor Ilid Anne Jones wrth yr organ. Cawn ddatgelu pwy yw cyfansoddwr buddugol Cystadleuaeth yr emyn-dôn eleni, a derbyn cyfarchiad gan arweinydd Cymry a'r Byd, Esyllt Nest Roberts, sydd wedi ymsefydlu yn y Wladfa. Fe fydd cyfraniadau gan Gôr yr Eisteddfod yn rhoi sylw i'r gantores fyd-enwog Leila Megane.

 • Cywion Bach

  Cywion Bach

  Dere ar antur geiriau gyda Bîp Bîp, Pi Po, Bop a Bw a'i ffrindiau ar hyd a lled Cymru wrth iddyn nhw ddysgu sut i ddweud ac arwyddo'r gair 'sanau'.

 • None

  DRYCH: Byw Heb Freichiau

  Stori bywyd unigryw Frank Letch wrth iddo ystyried pa effaith mae cael ei eni heb freichiau wedi ei gael ar ei fywyd. Cyfle yw hyn i gamu i mewn i fyd Frank yn ystod blwyddyn dyngedfennol yn ei fywyd, gydag archif sylweddol o fywyd Frank o'r 1970au a'r 1990au a mynediad i bob agwedd o'i fywyd a'i deulu. Yma, cawn ddarganfod sut mae agweddau tuag at anabledd wedi newid, a syfrdanu ar beth gall yr ysbryd dynol gyflawni yng ngwyneb adfyd enbyd.

 • None

  DRYCH: Dyfodol i Dewi

  Mae 'Dyfodol i Dewi' yn dilyn brwydr foesol y comediwr Eleri Morgan am ddod â babi i fyd ansicr, oherwydd newid hinsawdd. Ar ôl addo peidio â chael plentyn ei hun, oherwydd ôl troed carbon enfawr babanod y Gorllewin; mae Eleri yn ffeindio ei hyn gyda beichiogrwydd sioc, a 6 mis i ddod o hyd i ffyrdd o gael babi mwy ecogyfeillgar, a rywfaint o bositifrwydd am y dyfodol. .

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â thy teras Angharad a Huw yng nghanol Llanbedr Pont Steffan.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld ag ysgubor hynafol sydd bellach wedi'i hadfywio'n gartref hyfryd ger Llangollen, adeilad Sioraidd gyda golygfeydd godidog a phrosiect newydd sbon yn Ffwrnais sy'n gartref perffaith i'r teulu fyw a gweithio yno.

 • None

  Darllediad Gwleidyddol gan y Democratiaid Rhyddfrydol

  Darllediad gwleidyddol gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Nia Roberts sy'n rhannu gwledd o ganu mawl a straeon ysbrydoledig wrth i ni fwynhau rhagor o uchafbwyntiau'r gyfres.

 • Dim Byd i'w Wisgo - Cyfres 2

  Dim Byd i'w Wisgo - Cyfres 2

  Eurof sydd yn y stiwdio steilio heddiw. Cyn brifathro, sy'n caru popeth rygbi ac sy'n byw mewn shorts a dillad chwaraeon. Mae'n ysu cael trio steil newydd a ffeindio gwisg fydd yn addas ar gyfer mynd a'i wraig Diane allan am bryd o fwyd sbesial.

 • Efaciwis

  Efaciwis

  Yn y bennod olaf mae'r efaciwîs a'r plant lleol yn cael cyfle i ddangos eu hochr cystadleuol unwaith eto gyda diwrnod y mabolgampau. Mae pawb yn mwynhau'r awyr agored a chwmni eu gilydd. Mae'n dangos bod yr efaciwîs a'r plant lleol wedi dod yn ffrindiau mawr ac mewn amser mor fyr.

 • None

  Ein Hail Lais

  Jess Davies, Gav Murphy, Lily Beau, a Nick Yeo sy'n trafod eu perthynas â siarad Cymraeg fel ail iaith.

 • Ein Llwybrau Celtaidd

  Ein Llwybrau Celtaidd

  Sir 5 ar y daith yw Sir Gâr, Sir Gaerfyrddin. Awn i Gaerfyrddin i fwynhau'r sîn roc Gymraeg yng Ng¿yl Canol Dre, i fwynhau seiclo yn ardal Llanelli, bro'r Scarlets, am drip i Dalacharn i flasu ysbryd Dylan Thomas ac am chips ar draeth Llansteffan. Gorffenwn yn y Mynydd Du, Drefach Felindre a Llandysul. Yna daw'r daith i ben yn sir enedigol Ryland, Ceredigion. Cawn fwynhau afonydd, traethau, pentrefi a threfin, trenau, rhaeadrau a promenâd!

 • Fferm Fach

  Fferm Fach

  Mae Nel a Guto eisiau gwybod o ble mae mêl yn dod. Felly, mae Hywel, y ffermwr hud, yn mynd â nhw i Fferm Fach er mwyn dangos hud ffermio go iawn iddynt.

 • None

  Ffoadur Tim Pêl-droed Maesglas

  Tra bod llwyddiant tîm pel-droed Cymru i gyrraedd yr Ewros yn 2016 wedi sbarduno dathliadau ledled y wlad, bydd un teulu yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru yn gefnogwyr cadarn o'r gêm am resymau gwahanol. Mae Ffoadur Maesglas FC yn dilyn Muhunad a'i fab Shadi, a wnaeth ffoi o erchyllderau rhyfel Syria, ar daith emosiynol o'u cartref newydd yn Aberteifi i'r 'Theatre of Dreams'.

 • None

  Ffyrnig

  Noson o gomedi LHDTC+ wedi ei ffilmio o flaen gynulleidfa fyw yn Eglwys Norwyaidd hanesyddol Bae Caerdydd, wedi ei chyflwyno gan Al Parr. Sêr y sioe yw rhai o ddigrifwyr gorau Cymru - Priya Hall, Ellis Lloyd Jones, Leila Navabi, Chris Rio, a Sianny Thomas. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys perfformiad arbennig gan Gymuned Ddawnsfa Gymreig.

 • Gareth!

  Gareth!

  Gareth yr Orangutan sy'n cyflwyno Gareth!, ei raglen deledu hir-ddisgwyliedig ble mae Gareth, ynghyd a'i fand, HMS Morris yn cyfarfod ac yn sgwrsio gyda rhai o wynebau amlycaf Cymru. Yn y rhaglen hon bydd Gareth yn cyfweld y gantores ac awdur, Non Parry ynghyd a'r actor a digrifwr, Iwan John.

 • Glannau Cymru o'r Awyr

  Glannau Cymru o'r Awyr

  Glannau Cymru o'r Awyr - y tro hwn o Bont Britannia i Dalacre.

 • Goreuon Gwesty Aduniad

  Goreuon Gwesty Aduniad

  Golwg yn ol ar y rhai ddaeth i'r Gwesty i weld ffrindiau coll, a chlywed be ddigwyddodd wedyn.

 • Goro' Neud

  Goro' Neud

  None

 • Greenham

  Greenham

  Ffilm ddogfen gyda archif o'r cyfnod a chyfweliadau newydd yn cael eu cyfuno i adrodd stori anghredadwy Comin Greenham. Byddwn ni'n ailfyw yr ymgyrch o ddwy ochr y ffens, a thrwy ddefnyddio cyfweliadau archif a newydd, byddwn ni'n gweld sut mae bywydau a theimladau y menywod wedi newid 40 mlynedd yn ddiweddarach. Mewn penodau yn dilyn storiau unigol y menywod, cawn glywed am eu haberth, eu brwydr, eu gobeithion a'u hofnau yng nganol y Rhyfel Oer, a hefyd am sut mae'r frwydr yn parhau heddiw.

 • Grid

  Grid

  Y Dylunydd Rhi Dancey sy'n trafod yr heriau i sicrhau byd ffasiwn cynaliadwy.

 • Grid - Cyfres 2

  Grid - Cyfres 2

  Cipolwg i fywyd Solwen, merch 17 oed a'i ffrindiau sy'n byw 'off-grid' mewn cymuned yn Sir Gâr.

 • Gwesty Aduniad

  Gwesty Aduniad

  Ym mhennod ola emosiynol y gyfres mae y Gwesty yn helpu Myra Williams, 91 oed, i ddod o hyd i fedd ei brawd bach, sydd ar goll ar ochr arall y byd, ers dros 70 mlynedd. Mae yna aduniad i Ian Thomas, sydd wedi bod yn chwilio am ei chwaer ers dros 10 mlynedd.

 • Gwrach y Rhibyn

  Gwrach y Rhibyn

  Mae'r awr olaf wedi cyrraedd. A fydd y pedwar tîm yn llwyddo i gyrraedd lloches ddiogel a dianc rhag Gwrach y Rhibyn' Mae'n ras yn erbyn amser i ysgolion Bro Myrddin, Brynrefail, Eifionydd a Tryfan ac mae yna sawl rhwystr arall o'u blaenau.

 • Gwyliau Gartref

  Gwyliau Gartref

  Yn y gyfres newydd hon, byddwn ni'n mynd ar wyliau byr yng Nghymru. Dau griw ar ddwy gyllideb wahanol, ond sut hwyl gawn nhw arni' Biwmares ar Ynys Môn yw'r lleoliad y tro hwn, tref lan môr lle mae dewis eang i siwtio pob poced.

 • Hansh

  Hansh

  None

 • Hansh ar yr Hewl

  Hansh ar yr Hewl

  Garmon ab Ion sy'n arwain y gynulleidfa trwy gyfres o heriau sy'n seiliedig ar fformatau gemau sydd wedi eu gweld yn flaenorol ar fideos Hansh. Yn gymysgedd o wynebau cyfarwydd y sianel ac aelodau o'r gynulleidfa, bydd Garmon yn ceisio ateb y cwestiwn bytholwyrdd "Pwy sy'n well: Gogs neu Hwntws'" Bydd y cystadleuwyr yn mynd benben yn erbyn wynebau cyfarwydd y sianel mewn heriau poblogaidd e.e 'Cwis Trydanol', 'Be Sy' Yn Y Bocs' a 'Dwi erioed wedi'.

 • Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Cipolwg gonest ac agored o'r sin rygbi hoyw yng Nghymru.

 • Iaith ar Daith

  Iaith ar Daith

  Yn y rhaglen olaf o'r gyfres Iaith ar Daith y comedïwyr a'r actorion Jayde Adams a Geraint Rhys Edwards sy'n teithio ar draws Cymru gyda'r nôd o ysgogi a helpu Jayde i ddysgu Cymraeg. Fe fydd Jayde yn gwynebu cyfres o sialensau ieithyddol ac fe fydd Geraint wrth ei hochor ar hyd y ffordd. Ac fe fydd digon o gaws i gyd-fynd gydag ambell jôc gawslyd falle' Ond- a fydd y Gymraeg yn llifo neu'n brifo'

 • None

  Llofruddiaeth Jack Armstrong

  Ers 1979 mae llofruddiaeth gyrrwr tasci o Gaerdydd wedi parhau'n ddirgelwch i dditectifs. Ond nawr gyda datblygiadau newydd ym myd DNA, mae Heddlu De Cymru yn benderyfnol o ddod o hyd i'r llofrudd.

 • Lwp ar Dap

  Lwp ar Dap

  None

 • None

  Ma'i Off 'Ma

  Ma'i wastad off gyda theulu'r Roberts o fferm Penparc, Sir Gar. Wythnos yma mae'r teulu yn cystadlu yn Sioe Sir Benfro. Dilynwn y teulu trwy'r cwbl - o'r 'stres' paratoi, i gyffro a'r nerfau'r cystadlu! Ma'i Off 'Ma!

 • None

  Maggi Noggi a Kiri ar y Maes

  Eleni fe fydd y drag cwîn a'r trysor cenedlaethol Maggi Noggi yn ol i'n tywys i faes Eisteddfod Genedlaethol, Boduan. Am rai dyddiau fe fydd cydymaith yn ymuno gyda hi, sef ei ffrind - y ddigrifwraig sydd yn siaradwr Cymraeg newydd- Kiri Pritchard McClean.

 • Mwy Na Daffs a Taffs

  Mwy Na Daffs a Taffs

  Yn y rhaglen hon Ryan-Mark Parsons sy'n teithio i Gymru i wynebu ei ragdybiaethau. Wrth dreulio deuddydd yn y gogledd, a neith y Cymry llwyddo i drawsnewid meddylfryd y dyn o Lundain' A fydd Ryan-Mark yn cytuno bo ni'n 'Mwy na Daffs a Taffs''

 • Nôl i'r Gwersyll

  Nôl i'r Gwersyll

  Bydd y criw yn aros ym mloc Penhelyg am eu penwythnos yn yr 80au. Pa weithgareddau fydd wedi'u drefnu i'r gwersyllwyr brwd' Pa lys fydd fwyaf cystadleuol, a beth fydd eu hoff bryd bwyd o'r cyfnod'

 • Pa Fath o Bobl ... 2021

  Pa Fath o Bobl ... 2021

  Miliwn o siaradwyr Cymraeg: dyma nôd ieithyddol Llywodraeth Cymru erbyn 2050. Ydi'r strategaeth yn debygol o lwyddo neu oes mwy o obaith i weledigaeth Garmon o Gwffio, Caru a Canu' O frwydr ymladd MMA i sesiwn ffotograffiaeth a gig, mae Garmon yn benderfynol o adael ei farc.

 • Paid Ti Meiddio Chwerthin

  Paid Ti Meiddio Chwerthin

  Cyfres newydd gyda Molly Palmer yn rhoi pedwar cystadleuydd o dan bwysau i beidio chwerthin! Yr wythnos hon mi fydd Dom James, Mared Parry, Mali Haf a Geraint Rhys Edwards yn cymryd rhan.

 • Paid Ti Meiddio Chwerthin - Cyfres 2

  Paid Ti Meiddio Chwerthin - Cyfres 2

  Ni gyd 'di bod 'na, y teimlad o ishe chwerthin pan chi ddim i fod. Ie, mae Molly yn ei hôl! Y tro yma, mae Gwion Ifan yn trio cracio myfyrwyr Prifysgol De Cymru!

 • None

  Para-Triathlon y Byd, Abertawe 2023

  Uchafbwyntiau digwyddiad chwaraeon o bwysigrwydd byd eang gyda rhai o bara-athletwyr gorau'r byd yn rasio yn ninas Abertawe. Lowri Morgan a Gareth Roberts sy'n cyflwyno'r gwylwyr i hynodrwydd Para-Triathlon ac i straeon personnol rhai o ser mwya'r gamp.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Ar ddiwrnod ola'r Sioe Frenhinol, Meinir Howells fydd yn arwain Pawb a'i Farn arbennig o Lanelwedd. Cyfle i'r gymuned wledig a gwleidyddion a'r undebau drafod sut sefyllfa sydd ar y diwydiant amaeth a'r amgylchedd. Ymysg y pynciau dan sylw - y pryder am TB mewn gwartheg, targedau plannu coed llywodraeth Cymru, a safonau dwr ac afonydd y wlad.

 • Pen Petrol - Cyfres 2

  Pen Petrol - Cyfres 2

  Be sy'n mynd mlaen mewn un o'r 'car meets' drwg-enwog sy'n denu miloedd ar filoedd o bobl ifanc ar draws Prydain bob wythnos' Dyna mae criw ceir Unit Thirteen isio ffeindio allan yn y bennod olaf o'r gyfres, cyn neidio o un eithaf i'r llall a theithio ar draws y môr Gwyddelig at LZ Festival i weld ffordd llawer gwell - a saffach - o fwynhau ceir.

 • Persona

  Persona

  **MAE'R RHAGLEN HON YN CYNNWYS GOLYGFEYDD ALL BERI GOFID I RAI GWYLWYR** Ar ôl cyfarfod Anna mae Katie'n hapus a'u cyfeillgarwch yn blaguro. Mae pawb yn cuddio rhywbeth ond beth yw cyfrinach Anna'

 • Pobol y Penwythnos

  Pobol y Penwythnos

  Angharad a Caryl sy'n rhannu profiadau eu penwythnos perffaith. Boed waith neu bleser dyma ddiwrnod ym mywyd dwy sy'n byw am ddihangfa'r penwythnos.

 • Pride Cymru 2023

  Pride Cymru 2023

  Molly Palmer sydd ynghanol holl gyffro Pride Cymru 2023. Gyda help rhai o'i ffrindiau bydd Molly yn dod â blas o'r awyrgylch yn un o wyliau mwya' unigryw a lliwgar Cymru.

 • None

  Queens Cwm Rag

  Mae Queens 'Cwm Rag' wedi gadael Llundain ac ar eu ffordd adref i Gymru ar ôl penderfynu dringo'r Wyddfa¿..mewn 'heels'!

 • None

  Ralio: Rasio Glas Prydain

  Uchafbwyntiau o rownd gyntaf Pencampwriaeth Ralio Glas Prydain o Bentywyn. Dros 500 o geir a 700 o yrwyr dros Brydain ac Iwerddon yn cystadlu ar drac chwedlonol Red Roses - sdim byd tebyg i Autograss!

 • None

  Ras Yr Wyddfa 2023

  Uchafbwyntiau un o gyfarfodydd mawr y calendr rasio mynydd, Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell 2023, lle byddwn yn dilyn pob cam o un o rasus mwyaf heriol Ewrop.

 • Rygbi Indigo Prem

  Rygbi Indigo Prem

  Caerdydd sy'n wynebu Llanymddyfri yn rownd derfynol Uwch Gynghrair Cymru ar Barc yr Arfau, Caerdydd. C/G 17:15.

 • Rygbi Indigo Prem

  Rygbi Indigo Prem

  Gem Rygbi Indigo Prem - Llanymddyfri v Caerdydd.

 • Sgorio Byw

  Sgorio Byw

  Gêm Uwch Gynghrair Cymru rhwng Caernarfon a Phontypridd. Yr Oval. C/G 17.15.

 • Sgwrs Dan y Lloer

  Sgwrs Dan y Lloer

  Yn y gyfres hon, bydd Elin Fflur yn ymweld â gerddi'r 'gwesteion' liw nos ac yn sgwrsio am bopeth dan haul (... neu'r lloer!). Yn ei ffordd agos-atoch bydd Elin hefyd yn dod i nabod y person 'go iawn', y person teuluol a pherson y cartref. Y tro hwn, y cyn-chwaraewr pel-droed John Hartson fydd yn serennu.

 • Sgwrs Dan y Lloer

  Sgwrs Dan y Lloer

  Y tro hwn, mae Elin Fflur yn sgwrsio gyda'r cerddor a'r gantores, Gwenno Saunders.

 • Symud i Gymru

  Symud i Gymru

  Mae'r cyn-ddeintydd Matt York wedi bachu swydd yng Ngogledd Cymru gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hyn yn golygu y bydd e, a'i bartner Robbie sy'n fyddar, yn chwilio am gartref newydd. Ei tywysydd lleol fydd Janine Hall, sy'n wreiddiol o Loegr ac sydd bellach wedi dysgu Cymraeg ar ôl byw ym Mlaenau Ffestiniog ers chwe mlynedd. Y pynciau o dan sylw fydd diffyg tai fforddiadwy, airbnbs, amrywiaeth, anabledd a pha mor hawdd yw hi i ddod yn rhan o gymdeithas glos.

 • Teulu'r Castell

  Teulu'r Castell

  Cyfres yn dilyn Marian a Rob Evans o Lansteffan, sydd wedi prynu ty fferm gyda thir, coedwig, a chastell Normanaidd. Yn y bennod olaf ac ar ol dwy flynedd o aros, mi gewn ni weld y briodas gyntaf swyddogol yn y castell. Hefyd, mae Ffion a Catrin yn cael blas ar gadw gwenyn, ac fe gewn ni weld beth yw cynlluniau Marian ar gyfer y dyfodol gyda'r fferm a'u busnesau.

 • Tisho Fforc - Cyfres 1

  Tisho Fforc - Cyfres 1

  Dau desperate singletons yn chwilio am gariad, ond beth ¿ neu pwy ¿ fydd ar y fwydlen tro 'ma' Dishy Dewi a Saucy Shauna fydd yn gofyn am help Mared Parry i ddarganfod os ydyn nhw'n match, neu beidio.

 • Tisho Fforc - Cyfres 2

  Tisho Fforc - Cyfres 2

  Mae Callum yn edrych am ei sgrym nesaf, ond ai Rosie fydd yr un' Mared Parry fydd yn helpu'r ddau ffeindio cariad.

 • None

  Tisho Fforc? Maes B

  Mae'r gyfres dêtio boncyrs 'Tisho Fforc'' yn ôl, ond tro ma yn Maes B! Mission Mared yw i gael 6 o hotties Cymru i fforcio off...Does dim heddwch, dim ond fforcio!

 • None

  Tisho Fforc? Triban

  Mae'r gyfres ddêtio boncyrs Tisho Fforc' yn ôl, ond tro yma o flaen cynulleidfa fyw yng ngwyl Triban! Mission Mared Parry yw i gael 6 o hotties Cymru i fforcio off¿a gobeithio troi Triban yn TRI-BANG!

 • None

  Wyt Ti'n Iawn?

  Mae'r diwydiant amaethyddol ar cyfradd uchaf o hunanladdiad, mwy na' un proffesiwn arall. Yn 2018 roedd yna 83 o amaethwyr wedi diweddu eu bywydau yng Nghymru a Lloegr. Dyma brofiadau gr¿p o ffermwyr ifanc cafodd eu heffeithio gan salwch iechyd meddwl.

 • Y Byd yn ei Le - Cyfres 2023

  Y Byd yn ei Le - Cyfres 2023

  Yn rhaglen olaf y gyfres, Catrin Haf Jones a'i phanel o westeion sy'n ymateb i'r anhrefn yn Nhrelai yn dilyn marwolaeth dau fachgen ifanc yno nos Lun. Fe glywn y diweddaraf am heriau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a Gwern Gwynfil o Yes Cymru fydd yn cael ei holi wedi'r ymgyrchu diweddar.

 • Y Fets

  Y Fets

  Yn rhaglen ola'r gyfres mae Bronwen y spaniel ifanc wedi cael ei tharo gan gar - a fydd Kate yn gallu ei hachub' Mae Phil ac Iwan yn cynnal profion TB ar ddwy fferm deuluol sy'n gyfnod pryderus I'r ffermwyr. Ac mae Dafydd ar frys I helpu dwy fuwch un sydd wedi a'r llall sy'n ceisio geni llo.

 • Y Sioe 2023

  Y Sioe 2023

  Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n edrych nol ar uchafbwyntiau Sioe 2023. Y gorau o'r goreuon dros bedwar diwrnod o gystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?