S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Sut i wylio S4C

Ar ba sianel deledu mae S4C?

 • Yng Nghymru:

  • Freeview (4), S4C HD (104)
  • Sky (104)
  • Virgin Media TV (104)
  • Freesat (104)
  • Freely (4), HD DTT (62), SD DTT (236)

 • Yn Lloegr, yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon:

  • Sky (134)
  • Virgin Media TV (164)
  • Freesat (120)
  • Freely (79) - Ar-lein yn unig

Y diweddaraf gyda S4C Clic

Mae ap S4C Clic nawr ar gael ar Freely, gyda mwy o wybodaeth ar gael fan hyn: Dyfeisiau a setiau clyfar + Teledu clyfar.

Gyda chwaraeon, dramâu, dogfennau a mwy, mae digon o gynnwys i chi fwynhau ar S4C Clic.

Ydy S4C ar gael ar-lein?

 • Mwynhewch rhaglenni S4C yn fyw neu gallwch ddal i fyny ar S4C Clic wrth gofrestru am ddim

  Mwynhewch rhaglenni S4C yn fyw neu gallwch ddal i fyny ar S4C Clic wrth gofrestru am ddim

  Heb gofrestru eto? Beth am greu eich cyfrif am ddim nawr? Dim ond 2 funud fydd e'n cymryd ac mi fydd yn eich cofio y tro nesaf.

  Ewch i s4c.cymru/clic/MyS4C/SignUp ble mae'n bosib creu cyfrif newydd mewn 2 cam syml.

  1. Yn gyntaf, rhowch eich enw i mewn, gyda'ch cyfeiriad e-bost a dewis cyfrinair.

  2. Wedyn, bydd angen dewis eich iaith, yn ogystal â chytuno â thelerau S4C. Gwasgwch y botwm 'Cofrestru' a chi'n barod i wylio cynnwys ar S4C Clic!

Pa ddyfeisiau alla’i ddefnyddio i wylio S4C?

Gwasanaethau Mynediad

 • Isdeitlau Saesneg

  Isdeitlau Saesneg

  Mae'r isdeitlau yn addas ar gyfer y di-Gymraeg, aelwydydd ieithyddol cymysg a phobl f/Fyddar.

 • Isdeitlau Cymraeg

  Isdeitlau Cymraeg

  Mae'r gwasanaeth isdeitlau Cymraeg wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ac i bobl f/Fyddar Cymraeg eu hiaith i fwynhau rhaglenni Cymraeg S4C.

 • Sain ddisgrifio

  Sain ddisgrifio

  Mae gwasanaeth sain ddisgrifio ar gael ar gyfer y deillion a'r rhannol ddall. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys disgrifiadau ychwanegol sy'n cyfoethogi mwynhad y gwyliwr.

 • Arwyddo

  Arwyddo

  Mae rhai rhaglenni ar S4C yn cael eu dangos gydag arwyddwr BSL (British Sign Language) ar ochr y sgrîn. Gwyliwch ein cynnwys gydag iaith arwyddo ar S4C Clic.

Dilynwch S4C ar Gyfryngau Cymdeithasol

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?