S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Gwahoddiad i dendro ar gyfer Gwasanaethau Clyweledol

Mae S4C am benodi cwmni i gyflenwi offer clyweledol a gwasanaethau technegol ar gyfer digwyddiadau amrywiol.

Mae Technegol Cyf wedi ennill mewn cystadleuaeth agored y tendr i ddarparu gwasanaeth clyweledol S4C am y tair blynedd nesaf.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau: Canol dydd, 16 Tach 2017

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am eglurhad: Canol dydd, 6 Tachwedd 2017

Cwestiwn 1

Gallem drefnu bod y Prif dechnegydd yn siaradwr Cymraeg rhugl, ond nid y criw cyfan, allwch chi gynghori beth sydd orau i'w wneud os gwelwch yn dda?

Ateb 1

Byddai'n rhaid i unrhyw dechnegwyr sy'n gyfrifol am weithredu'r offer clyweledol yn ystod y sioeau fod yn siaradwyr Cymraeg er mwyn gweithio i giw neu ymateb pe bai problem yn codi.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?