S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

  • ​Tendr ar gyfer Cytundebau Fframwaith Cyfieithu

    Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau cyfieithu. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau Tendr yn y ffurf y gosodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r Tendr i S4C yw canol dydd, dydd Mercher 04ydd o Hydref 2023.

    Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Tendr yw canol dydd, dydd Mercher 20fed o Fedi 2023.

  • Tendrau Cynhyrchu

    Mae ein tendrau cynhyrchu yn ymddangos yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?