S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Tendr i ddarparu Gwasanaethau Prynu Cyfryngau

Mae S4C yn dymuno penodi cwmni i gynghori, cynllunio, bwcio ac adolygu ymgyrchoedd yn y cyfryngau i hyrwyddo rhaglenni a gwasanaethau S4C.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau: canol dydd, 10 Mehefin 2021

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am eglurhad: canol dydd, 3 Mehefin 2021

Gwahoddiad i dendro ar gyfer Gwasanaeth Prynu Cyfryngau

Ydy’n bosib derbyn arwydd o’ch gwariant blynyddol disgwyliedig?

Roedd gwariant cyfryngau oddeutu £343.5K yn ystod y cyfnod Ebrill 2020 - Mawrth 2021. Fodd bynnag, gall y gwariant fod yn uwch neu'n is yn dibynnu ar flaenoriaethau ac amanion.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?