S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Gwahoddiad i Dendro ar Gyfer Gwaredu Tapiau o Lyfrgell S4C

Mae S4C yn ceisio trwy'r broses dendro hon benodi cwmni i reoli a gweithredu gwaredu tapiau ac offer o'i llyfrgell dâp ym Mharc Ty Glas, Llanisien o fewn cyfnod penodol.

Cyhoeddwyd: 16 Chwefror 2023

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am eglurhad: 03 Mawrth 2023 12:00yp

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau: 23 Mawrth 2023 12:00 yp

Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Gwaredu Tapiau

Cytundeb Drafft - Tendr Gwaredu Tapiau

Atodiad 4: Ffurflen Wybodaeth Sylfaenol

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?