S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W35: 22 Awst - 28 Awst

1.Ffermio: Treialon Cŵn Defaid

Cyfres newydd sy'n dathlu'r berthynas arbennig rhwng bugeiliaid a'u cŵn.

2.Pobol y Cwm: Mark

Dewch i ddarganfod mwy am Mark Jones – y dihiryn gyda chalon fawr trwy lygaid y person sydd yn ei adnabod orau sef Arwyn Davies, yr actor sydd wedi chwarae rhan Mark am dros 27 mlynedd.

3.Heno Aur

Mae'r cyflwynydd Siân Thomas yn edrych yn ôl ar y bobl enwog mae hi wedi cael y fraint o'u cyfweld yn ystod ei 30 mlynedd ar soffa Heno.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?