S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W37: 5 Medi - 11 Medi

1. Newid Hinsawdd, Newid Byd: Covid 19

Steffan Griffiths a Daf Wyn sy'n edrych ar effaith y Pandemig ar hinsawdd y byd ac yn gofyn ai dyma ein cyfle euraidd i droi'r cloc yn ôl ar y difrod i'n amgylchedd?

2. Pobol y Cwm / Rownd a Rownd

Cadwch y dyddiad! Mae'r operau sebon poblogaidd Pobol y Cwm a Rownd a Rownd yn dychwelyd i S4C ar nos Fawrth, 8 Medi.

3. Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Mae un o gyfresi hynaf a mwyaf poblogaidd S4C yn cychwyn ar daith arbennig i ddathlu ei phen-blwydd yn 60 oed. Mae'r gyfres yn cychwyn gyda thaith ar hyd un o lwybrau'r Pererinion ym Mhen Llŷn.

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nghilbedlam.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?