S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W40: 26 Medi - 2 Hydref

1. Pysgod i Bawb

Julian Lewis Jones a Ryland Teifi sy'n ein tywys ni ar daith bysgota ar hyd arfordir Cymru, o Fôr Hafren i Ynys Môn. Cyfres newydd.

2. Trysorau Cymru: Tir, Tai a Chyfrinachau

Cyfle i edrych tu ôl i'r llenni yn rhai o dai mwyaf eiconig Cymru sydd yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol – tro hwn Castell y Waun sy'n cael sylw Tudur Owen ac Elinor Gray Williams.

3. Ffermio

Meinir Howells yn siarad am ei bywyd prysur yn cyflwyno, bod yn fam i ddau o blant, a rhedeg fferm 450 o erwau gyda'i gŵr.

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Darganfyddwch fwy am y rhaglen boblogaidd hon trwy ddarllen y cylchlythyr ar-lein.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?