S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W2: 9 Ionawr - 15 Ionawr

1. Pawb A'i Farn gyda'r Prif Weinidog

Mewn rhifyn arbennig, bydd Betsan Powys yn holi Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru a hynny o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd.

TX: Nos Iau 14 Ionawr, 9.00

2. Cefn Gwlad

Cyfres newydd a chyfnod newydd yn hanes Cefn Gwlad wrth i Dai Jones Llanilar ymddeol a dau gyflwynydd newydd wrth y llyw sef Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen.

TX: Nos Fawrth 12 Ionawr, 9.00

3. Canu Gyda Fy Arwr

Os fysech chi'n cael y cyfle i rannu llwyfan gydag unrhyw un, pwy fyddech chi'n ei ddewis? Y tro hwn Dafydd Iwan yw'r arwr cerddorol.

TX: Nos Sul 10 Ionawr 8.00

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?