S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W3: 16 Ionawr - 22 Ionawr

1. Ffermio

Llwyddiant mab fferm wrth iddo fuddsoddi dros filiwn o bunnau mewn cwt ieir o'r radd flaenaf er mwyn sicrhau dyfodol i'r ffarm deuluol.

TX: Nos Lun 18 Ionawr, 9.00

2. Dechrau Canu Dechrau Canmol

Hanes Carol Hardy a sut wnaeth ffydd, gobaith a chariad roi ail gyfle iddi ar ôl bod yn gaeth i alcohol.

TX: Nos Sul 17 Ionawr, 7.30

3. Bwyd Epic Chris

Bydd y cogydd Chris Roberts yn coginio gyda'r gorau o fwydydd aeddfed Cymreig ac yn paratoi brechdan sdêc gyda chig eidion arbennig wedi'i aeddfedu efo halen a phasta mewn olwyn anferth o gaws gyda wisgi Cymreig.

TX: Nos Lun 18 Ionawr 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?