S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W7: 13 Chwefror - 19 Chwefror

1. Y Llinell Las

Cyfres newydd sy'n dangos yn union sut beth yw gweithio i Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru.

TX: Nos Fawrth 16 Chwefror 9.00, S4C

2. DRYCH: Chwaer Fach Chwaer Fawr

Stori dwy chwaer - un yn wneuthurwraig ffilmiau y llall yn sowldiwr - a sut wnaeth damwain ddifrifol gynnig cyfle i'r ddwy ail-ystyried eu perthynas.

TX: Nos Sul 14 Chwefror 9.00, S4C

3. Y Byd ar Bedwar

Cyfres newydd lle fydd Siôn Jenkins a Dot Davies yn ymchwilio i'r materion cyfoes sydd o bwys i'r Cymry heddiw. Yn y rhaglen gyntaf bydd Sion Jenkins yn ymchwilio i'r achosion cynyddol o ddwyn cŵn.

TX: Nos Fercher 17 Chwefror 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?