S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W8: 20 Chwefror - 26 Chwefror

1. DRYCH: Rhondda Wedi'r Glaw

Rhaglen ddogfen sy'n edrych ar yr effeithiau dinistriol cafodd llifogydd Storm Dennis ar drigolion Cwm Rhondda ym mis Chwefror llynedd.

TX: Nos Sul 21 Chwefror 9.00, S4C

2. Fflam

Yr actor o Dwrci Memet Ali Alabora - sy'n seren fawr yn ei famwlad sy'n esbonio ei resymau dros ddysgu Cymraeg a'r croeso mae e wedi cael yng Nghymru.

TX: Nos Fercher 24 Chwefror 9.00, S4C

3. Sgwrs Dan y Lloer

Bydd Elin Fflur yn creu stiwdio dan y sêr yng ngardd yr actor Llion Williams ym Mhontrug ger Caernarfon, ac yn ei holi am hanes ei yrfa a'i fywyd.

TX: Nos Lun 22 Chwefror 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?