S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W12: 20 Mawrth - 26 Mawrth

1. Bregus

Cyfres newydd. Hannah Daniel sy'n sôn am ei rhan fel Ellie yn y ddrama seicolegol dywyll a chyffrous hon.

TX: Nos Sul 21 Mawrth 9.00, S4C

2. Iaith ar Daith

Mae cyn-chwaraewr rygbi Cymru James Hook yn mynd ar yr hewl i ddysgu Cymraeg gyda'r dyfarnwr rygbi Nigel Owens wrth ei ochr fel mentor.

TX: Nos Sul 21 Mawrth 8.00, S4C

3. Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr

Cyfres newydd. Neidiwch i wagen y 'Welsh' ac ymunwch ag ef ar ei daith i ymweld â rhai o bentrefi cefn gwlad Cymru gan gwrdd â sawl cymeriad lliwgar ar y ffordd.

TX: Nos Wener 26 Mawrth 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

O 18 Mawrth bydd Rownd a Rownd ymlaen unwaith yr wythnos yn unig a hynny ar nos Iau.

Byddwn yn dychwelyd i ddwy bennod yr wythnos fis Mehefin.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?