S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W13: 27 Mawrth - 2 Ebrill

1.Guinness World Records Cymru

Rhaglen arbennig sy'n cofnodi ymdrechion arbennig y Cymry i dorri ambell i record byd. A churo neu beidio, mae pob ymgais yn dathlu agwedd unigryw ar draddodiad neu ddiwylliant Cymru.

TX: Nos Fercher 31 Mawrth 9.00, S4C

2.Iaith ar Daith

Mae cyn-rheolwr tîm pêl-droed Cymru Chris Coleman yn mynd ar yr hewl i ddysgu Cymraeg gyda'r cyn-chwaraewr pêl-droed rhyngwladol Owain Tudur Jones wrth ei ochr fel mentor.

TX: Nos Sul 28 Mawrth 8.00, S4C

3. Sgwrs Dan y Lloer

Wrth i'r nos gau am Geredigion, bydd Elin Fflur yn sgwrsio gyda'r cyflwynydd radio Geraint Lloyd yn ei ardd yn Lledrod.

TX: Nos Lun 29 Mawrth 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

O 18 Mawrth bydd Rownd a Rownd ymlaen unwaith yr wythnos yn unig a hynny ar nos Iau. Byddwn yn dychwelyd i ddwy bennod yr wythnos fis Mehefin.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?